Fremdeles stabil konkursnedgang

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 2. august 2021

Fremdeles stabil konkursnedgang

Hver eneste måned siden koronapandemien rammet Norge, i mars 2020, har konkurstallene vært lavere enn tilsvarende måned året før – og juli er intet unntak.

Den stabile nedgangen i antall konkurser fortsetter. I juli gikk 156 norske foretak konkurs. Det tilsvarer en nedgang på 27% fra 2020, og hele 40% sammenlignet med juli 2019.

– Trenden vi har sett gjennom hele pandemien fortsetter, og det er ingen tegn til at dette vil endre seg med det første, kommenterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Mindre konkursfrykt og større optimisme

Han viser blant annet til den seneste rapporten fra NHO, som viser at konkursfrykten blant deres medlemmer er på sitt laveste nivå siden pandemiens start, og at kun 8% av de spurte nå mener det er en reell risiko for å gå konkurs.

To tredjedeler melder at de har fått tilbake normal eller økt omsetning.

– Det har lenge vært stillstand i markedet, og mange har avventet situasjonen. Nå ser vi helt tydelig at optimismen er tilbake i norsk næringsliv, og at stadig flere eksperter deler vårt inntrykk om at det sannsynligvis ikke vil komme en konkursbølge, sier Fjærestad.

Svak oppadgående trend i to fylker

Konkurstallene er jevnt over lave i alle landets fylker. Hele fem av landets 11 fylker så en nedgang på 50% eller mer i juli, sammenlignet med samme måned i 2019:

  • Rogaland (50%)

  • Troms og Finnmark (50%)

  • Nordland (57%)

  • Oslo (60%)

  • Innlandet (65%)

Kun Agder, Viken og Vestfold og Telemark så en økning i konkurser i juli, men forskjellen i samtlige av disse fylkene er på én eller to konkurser, sammenlignet med fjoråret.

Dersom man ser helhetlig på 2021 så langt er konkurstallene generelt lavere enn de var i 2021. Kun to fylker, Viken og Trøndelag, skiller seg negativt ut med en svakt oppadgående trend – henholdsvis 15% økning i Viken og 11% økning i Trøndelag.

Også Vestland (2% økning) og Møre og Romsdal (4% økning) viser røde tall, men forskjellene her er for små til å utgjøre noen statistisk signifikans.

 

Trenden vi har sett gjennom hele pandemien fortsetter, og det er ingen tegn til at dette vil endre seg med det første

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe

Antall konkurser per fylke

Antall konkurser 2019-2021

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.