Konkursnedgang i 10 av 11 fylker i mai

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 1. juni 2021

Konkursnedgang i 10 av 11 fylker i mai

Konkursutviklingen fortsatte som forventet i mai, med generelt lave konkurstall på tvers av bransjer og fylker.

Mai ble nok en måned med nedgang i konkurser, sammenlignet med fjoråret. Totalt gikk 210 norske foretak konkurs forrige måned – en nedgang på 28% fra 291 konkurser i mai 2020.

Det er lave konkurstall i hele landet, med nedgang i 10 av 11 fylker. Kun i Møre og Romsdal så vi en økning sammenlignet med fjoråret, men det er her snakk om 10 konkurser mot 9 i 2020. Størst konkursnedgang ser vi i Vestfold og Telemark, ned 56% (16 konkurser) sammenlignet med fjoråret (36).

– Den store nyheten er at alt er som før. Trenden fortsetter, på mange måter som forventet. Ser vi på de lange linjene ser vi en generell konkursnedgang, uavhengig av fylke og bransje, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Sommeren blir avgjørende for serveringsbransjen

Det er fremdeles stille på konkursfronten i de koronautsatte bransjene, som detaljhandel og serveringsvirksomhet.

– Tross pandemien er det en kraftig nedgang i konkurser også i disse bransjene, men vi antar at sommeren vil bli veldig avgjørende for hvordan bransjen klarer seg når høsten kommer, sier Fjærestad.

Den store utfordringen i bransjer som serveringsbransjen er at virksomhetene er helt avhengige av at folk kommer seg ut i offentlig rom, møtes og legger igjen penger ved serveringsstedene, men dette øker samtidig risikoen for nye smitteutbrudd og nedstengninger.

– Selv om vi totalt sett ser en bedring i bildet når det gjelder korona, dukker det hele tiden opp lokale oppblomstringer og nedstengninger som kan påvirke de koronautsatte virksomhetene.

Kort og intens turistsesong

Fjærestad mener det også blir interessant å se hvor avhengige norsk næring er av turister fra utlandet.

– Utenlandske turister kommer gjerne fra august og utover, og hvis grensene forblir stengt utover sensommeren og høsten står virksomhetene overfor en kort og intens turistsesong. Da blir spørsmålet om de greier å tjene tilstrekkelig til å overleve utover høsten, avslutter han.

Utenlandske turister kommer gjerne fra august og utover, og hvis grensene forblir stengt utover sensommeren og høsten står virksomhetene overfor en kort og intens turistsesong. Da blir spørsmålet om de greier å tjene tilstrekkelig til å overleve utover høsten

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe

Antall konkurser per fylke

Antall konkurser 2019-2021

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.