Færre konkurser i april 2020 enn i fjor

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 4. mai 2020

Færre konkurser i april 2020 enn i fjor

I april gikk 263 selskap konkurs, det er en nedgang på 9 % sammenlignet med i fjor. Bransjer som er hardest rammet er fortsatt detaljhandelen og serveringsvirksomheten, der totalt 84 av 263 selskap gikk konkurs, også kjente kleskjeder så som Brandstad, Ricco Vero og Wagner har gått konkurs. Oslo og Viken er de fylkene i Norge som har hatt flest konkurser i april.

- Generelt er det normalt færre konkurser i april enn tilstøtende måneder, grunnet påske og færre virkedager. Hvis vi sammenligner antall konkurser i april med samme periode i fjor, vil man isolert sett kunne konkludere med at vi har en kraftig nedgang, men det er ingen grunn til å puste lettet ut, sier Per Fjærestad i Creditsafe Norway AS, snarere tvert imot.

Vanligvis sender skattedirektoratet ut cirka 2500 konkursbegjæringer til tingretten i løpet av et år, hvilket tilsvarer cirka 200 konkurser hver måned. Men siden Skattedirektoratet fra 12. mars har holdt igjen konkursbegjæringer, ser tallene annerledes ut nå. Konkursantallet for andre halvdel ble betydelig redusert grunnet dette vedtak. Dette påvirker nå tallene for hele april og er en av årsakene til at antall konkursåpninger er lavere i år enn samme periode i fjor.

- Tar vi med denne korrigeringen, ser vi at det er flere foretak som sliter nå enn på samme tid i fjor, og dette er før virkningen av Koronakrisen slår inn over oss for fullt, så det er all grunn til å rope varsku, sier Per Fjærestad.

Også restaurantbransjen sliter som kjent, og spesielt i Oslo grunnet sjenkestopp på store utesteder. Men mange selskaper føler fortsatt at det finnes håp.

- På den andre siden sporer vi en svakt økende positivitet blant norske foretak. I undersøkelsen fra NHO ser vi at antall foretak som frykter konkurs er gått fra 33% til 19%. Det er fremdeles et høyt tall men årsaken til at færre frykter konkurs nå, kan ha en sammenheng med økonomisk støttetiltak og kontantstøtte som er innført. 

Som ledd i å forhindre unødvendige konkurser og hjelpe levedyktige bedrifter, er det vedtatt å innføre en egen midlertidig lov om rekonstruksjonsforhandlinger.

- Det blir interessant å følge virkningen av dette og i hvilken gar det vil påvirke antall konkurser nå fremover, sier Per Fjærestad.

Generelt er det normalt færre konkurser i april enn tilstøtende måneder, grunnet Påske og færre virkedager. Hvis vi sammenligner antall konkurser i april med samme periode i fjor, vil man isolert sett kunne konkludere med at vi har en kraftig nedgang, men det er ingen grunn til å puste lettet ut, snarere tvert imot.

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe


Aksjeselskaper per fylke

Fylke April 2020 April 2019 Årstakt 2020 Årstakt 2019 Differanse året %
Agder 17 14
71 63 13%
Innlandet 23 11      
73 75 -3%
Møre og Romsdal 9 11   
58 53 9%
Nordland 10 9 46 66 -30%
Oslo 44 56 220 215 2%
Rogaland 15 32      
111 128 -13%
Troms og Finnmark 10 7        
53 36 47%
Trøndelag 18 27     
97 103 -6%
Vestfold og Telemark 17 18       
100 91 10%
Vestland 27 30     
134 156 -14%
Viken 46 75
277 304 -9%
Totalt 263 290 1240 1290 -4 %


Topp fem berørte bransjer i april 2020

Bransjer Antall
1. Detaljhandel
48
2. Serveringsvirksomhet 36
3. Oppføring av bygninger
21
4. Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
18
5.
Agentur- og engroshandel 14


De 10 største aksjeselskap-konkursene i april 2020

Foretak Omsetning (tkr) Poststed Fylke
1. VLANTANA NORGE AS 282 279 Gardermoen VIKEN
2. DRIVE OSLO AS
86 760 Oslo OSLO
3. RICCO VERO AS
76 896 Olden    
VESTLAND
4. WAGNO AS
65 153 Oslo  
OSLO
5.
PGE ENTREPRENØR AS 44 643 Mandal AGDER
6. MASAI CLOTHING RETAIL NORGE AS
43 040 Oslo OSLO
7.
EPINION NORGE AS 34 733 Oslo OSLO
8. NØKKELHUS AS
34 730 Oslo OSLO
9. COMFORT TEKNIKK AS
30 020 Trondheim TRØNDELAG
10.
KOLSRUD TRANSPORT AS 28 476 Oslo
OSLO

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.