Nå ser vi konturen av konkursbølgen – rekordhøye tall for uke 22

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 3. juni 2020

Nå ser vi konturen av konkursbølgen – rekordhøye tall for uke 22

Den siste uken i mai fikk store konsekvenser for mange foretak, da konkursbegjæringene fra Skattedirektoratet nå sendes ut igjen. 100 av de totalt 271 registrerte foretakskonkursene i mai gikk konkurs i uke 22. Til tross for det daler fortsatt konkursantallet i Norge med 18 % sammenlignet med mai i fjor.

Ser vi nærmere på konkursutviklingen og samtidig hvem som går konkurs, er det tydelig at det varslede konkursskredet er i gang, vi ser en kraftig økning bare de siste dagene nå i mai, sier Fjærestad. 

Vi går nå inn i den fjerde måneden med Coronatilstander, og vi begynner å se starten på et konkursskred. Mange foretak sliter, spesielt etter at konkursbegjæringene fra Skattedirektoratet nå sendes ut igjen. En lang periode med økonomiske utfordringer har satt sine spor og det har fått konsekvenser for mange. I denne perioden har mange foretak måttet permittere personell, fått støtte av staten og sparepengene har begynt å forsvinne - som resulterer i færre inntekter, kunder, avtaler og til slutt konkurs. Sammenligner vi mai i år med fjoråret, ser vi at konkursantallet økte med 67 % i uke 22.

Totalt ser vi at antall aksjeselskap som gått konkurs i mai 2020 er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Det er nok flere årsaker til det, og den største årsaken til det er at det offentlige frem til siste uken i mai har holdt tilbake sine konkursbegjæringer, samtidig som en del foretak avventer situasjonen i forhold til om de kvalifiseres for statlige støtteordninger og lånegaranti.

Det finnes flere årsaker som indikerer økende konkurser fremover, uavhengig den siste ukens drastiske oppgang av konkurser. Foretakene som frem til nå har gått konkurs, slet allerede før krisen. Det vi derimot kan se nå, er at økningen først og fremst kommer i bransjer som er direkte berørt av Corona og i tillegg rammer foretak som ikke nødvendigvis slet før krisen.   

Tradisjonelt sett topper bygg og-anleggsbransjen konkursstatistikken, men både serveringsbransjen og detaljhandel gjør samtidig et byks fremover, og tar både første og andre plass. Dette vises tydelig i konkursstatistikken, der serveringsvirksomhet og detaljhandelen totalt sett sto for 83 av 271 konkurser.

Et annet trekk ved konkursstatistikken hittil i år, inkludert mai, er at til tross for at det er færre foretak som har gått konkurs, har den samlede omsettingen blant foretakene som har gått konkurs blitt nesten dobbelt så høy, sammenlignet med samlet omsetning fra i fjor.

Når vi ser på samfunnskonsekvensene av konkurser, kan vi ikke utelukkende se på antallet foretak, men må også ta med hvor mange som blir direkte eller indirekte berørt. Samtidig blir det interessant og se om dette er en utvelging som vil vedvare, sier Per Fjærestad.

Fjærestad mener også at konkursene vil øke også i juni, da feriepenger og moms skal utbetales til ansatte og at også dette vil være et hardt slag for mange foretak som kan resultere i konkursbegjæringer.

Flest konkurser for Norges fylker hadde Troms og Finnmark med et økende konkurstall på 367 %, mens Møre og Romsdal hadde færrest konkurser som resulterte i 59 % nedgang i konkurser. Maimånedens største konkurser var Bermingrud Entreprenør AS, Soon Bil & Båt AS og Bary AS. 

Totalt ser vi at antall aksjeselskap som gått konkurs i mai 2020 er lavere enn tilsvarende periode i fjor. Det er nok flere årsaker til det, og den største årsaken til det er at det offentlige frem til siste uken i mai har holdt tilbake sine konkursbegjæringer, samtidig som en del foretak avventer situasjonen i forhold til om de kvalifiseres for statlige støtteordninger og lånegaranti.

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe


Aksjeselskaper per fylke

Fylke Mai 2020 Mai 2019 Årstakt 2020 Årstakt 2019 Differanse året %
Agder 14 24
85 87 -2%
Innlandet 21 19      
94 94 0%
Møre og Romsdal 9 22   
67 75 -11%
Nordland 19 18 65 84 -23%
Oslo 41 55 261 270 -3%
Rogaland 17 28      
128 156 -18%
Troms og Finnmark 14 3        
67 39 72%
Trøndelag 15 34     
112 137 -18%
Vestfold og Telemark 35 23       
135 114 18%
Vestland 24 37     
158 193 -18%
Viken 62 66
339 370 -8%
Totalt 271 329 1511 1619 -7 %


Topp fem berørte bransjer i mai 2020

Bransjer Antall
1. Serveringsvirksomhet
45
2. Detaljhandel 38
3. Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
22
4. Oppføring av bygninger
20
5.
Agentur- og engroshandel 12


De 10 største aksjeselskap-konkursene i mai 2020

Foretak Omsetning (tkr) Poststed Fylke
1. BERMINGRUD ENTREPRENØR AS 435 690 Mjøndalen VIKEN
2. SOON BIL & BÅT AS
110 448 Son VIKEN
3. BARY AS
97 910 Fetsund    
VIKEN
4. VIPAS AS
80 338 Vennesla  
AGDER
5.
TRÅDSNELLE AS 51 396 Nesttun VESTLAND
6. KEEPERS AS
49 560 Oslo OSLO
7.
D.K.S. SHIP INTERIOR AS 36 863 Oslo OSLO
8. SENSE ENTREPRENØR AS
35 569 Oslo OSLO
9. MATGLEDE AS
30 362 Nesttun VESTLAND
10.
MEDIA DIGITAL AS 28 455 Oslo
OSLO

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.