Menn dominerer fremdeles i norske selskapsstyrer | Creditsafe

Nyhet fra Creditsafe

8. mars 2017

Menn dominerer fremdeles i norske selskapsstyrer

For hvert kvinnelig styremedlem i norske styrer, er det i dag tre mannlige medlemmer. Siden i fjor har kvinneandelen gått ned 0,2%, viser en oversikt fra kredittopplysningsbyrået Creditsafe.

Menn dominerer fremdeles i norske selskapsstyrer

I Sverige ser man motsatt trend med en svak økning i andelen kvinnelige styremedlemmer.

I desember 2005 vedtok Regjeringen at alle allmennaksjeselskaper (ASA) skal være representert av begge kjønn med minst 40 prosent. Men kvinneandelen er altså betydelig lavere om man ser på samtlige norske aksjeselskaper.

Totalt er det registrert 188 969 kvinnelige styremedlemmer i Norge. Høyest andel har Finnmark med 30%. De øvrige norske fylkene med høyest kvinneandel er Akershus, Aust-Agder, Buskerud og Troms. Kvinneandelen i alle disse styrene har vært tilnærmet uendret om man sammenlikner med fjoråret

Lavest kvinneandel finner man i Oslo med 23,2%. Her har kvinneandelen gått ned 0,3%  sammenliknet med 2016. Vest-Agder har nest lavest kvinneandel med 23,8%. Her har andelen sunket noe - fra 24% i fjor.

Norge har fremdeles høyere andel kvinnelige styremedlemmer enn Sverige, men i Sverige stiger andelen fra 21,1% i 2016 til 21,4% i år.

Norge var tidlig ute med kvotering av kvinnelige styremedlemmer, og etter det har flere europeiske land fulgt etter. Mens andelen har stagnert i Norge, har man sett en dobling i kvinneandelen i Europa de siste fem årene – fra 13,9% i 2011 til 25% i 2015, ifølge Statistikk fra European Women on Boards og artikkel fra Aftenposten juli 2016.

 

Fylke
Andel kvinner
Trend

Finnmark

30%

-0,1%

Akershus

27%

-0,2%

Aust-Agder

27%

-0,1%

Buskerud

27%

-0,2%

Troms

27%

0%

Hordaland

26%

-0,1%

Nordland

26%

0,1%

Oppland

26%

-0,1%

Østfold

26%

-0,4%

Sogn og Fjordane

26%

-0,3%

Telemark

26%

-0,3%

Vestfold

26%

-0,2%

Hedmark

25%

-0,2%

Møre og Romsdal

25%

-0,3%

Nord-Trøndelag

25%

-0,3%

Rogaland

25%

-0,4%

Sør-Trøndelag

25%

0,1%

Vest-Agder

24%

-0,2%

Oslo

23%

-0,3%

Totalt i Norge
25%
-0,2%

For mer informasjon:

Sandra Andersson, pressekontakt

[email protected], +46 700 30 36 37

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], +47 977 89 5 89

Vil du prøve våre tjenester gratis?

Vi tilbyr deg en gratis kredittopplysning på valgfritt foretak