Nedgang i konkursene, men fortsatt ustabilt

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 3. mai 2019

Nedgang i konkursene, men fortsatt ustabilt

I april var det totalt 380 konkurser blant norske aksjeselskap. Det er en nedgang på 17 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. Månedens største konkurs var Byggfirma Stensland og Byberg AS i Rogaland.

Når kredittopplysningsbyrået Creditsafe analyserer årets fire første måneder, er konklusjonen en nedgang i antall konkurser sammenliknet med fjoråret. Totalt sett har 1696 aksjeselskaper gått konkurs så langt i år, mens det i samme periode i fjor var 1742 selskaper. Det er en nedgang på 3 prosent.

Så langt i år har vi sett store variasjoner i antall konkurser måned for måned. Mens det var en økning i antall konkurser i mars, var april en måned med stor nedgang. 

- I fjor var første del av påsken i mars, mens den i år var i april. Dette er noe som selvsagt påvirker statistikken og absolutt noe vi må ha i bakhodet når vi analyserer denne månedens konkurstall, sier daglig leder i Creditsafe, Per Fjærestad.

Ved en nærmere gjennomgang av selskapene som har gått konkurs, kan man også se at det er selskaper med mindre omsetning som har gått i graven i april. Gjennomsnittsomsetningen på de konkursrammede selskapene er nærmere 2,5 millioner kroner, en nedgang på hele 27 prosent sammenliknet med april i fjor. 

Den største konkursen denne måneden, sett til omsetning, var Byggfirma Stensland og Byberg AS, med en omsetning på 82 millioner kroner. Den andre største konkursen var elektroentreprenøren Anleggselektro AS, med hovedkontor i Drammen. Siste årsregnskap viser en omsetning på 69 millioner kroner. Det tredje foretaket på listen er Bjørgs Budbil og Transport AS, som i 2017 omsatte 64 millioner kroner.

Nordland var fylket der konkursene økte mest i april, med 42 prosent, mens i Vest-Agder var det en nedgang på 45 prosent.  

I fjor var første del av påsken i mars, mens den i år var i april. Dette er noe som selvsagt påvirker statistikken og absolutt noe vi må ha i bakhodet når vi analyserer denne månedens konkurstall.

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe


Aksjeselskaper per fylke

Fylke April
2019
April
2018
Årstakt
2019
Årstakt
2018
Differanse
årstakt %
Akershus 69
67 
246 235 5%
Aust-Agder 10 11 
38 32 19%
Buskerud 23
42 
100 124 -19%
Finnmark 0

13 18  -28%
Hedmark 8
10 
61 44  39 %
Hordaland 34
54
184 214 -14%
Møre og Romsdal 12
19 
60 86 -30%
Nordland 12

84 59 42%
Oppland 6
12 
41 52 -21%
Oslo 62
82
264 262 1%
Rogaland 41
25
168 138 22%
Sogn og Fjordane 2

15 18 -17%
Telemark 15
15 
47 64 -27%
Troms 7

31 26 19%
Trøndelag 29
32
119 129 -8%
Vest-Agder 14
32 
47 86 -45%
Vestfold 11
19 
76 77  -1%
Østfold 25
20
102 78 31%
Totalt 380 459 1696 1742 -3%


De 10 største aksjeselskap-konkursene i april 2019

Foretak Omsetning (tkr) Poststed Fylke
1.

BYGGFIRMA STENSLAND OG BYBERG AS

82 803

ROGALAND
BRYNE 
2.

ANLEGGSELEKTRO AS

69 150

BUSKERUD
DRAMMEN
3.

BJØRGS BUDBIL OG TRANSPORT AS

64 339

AKERSHUS
LØRENSKOG
4.

COLORO AS

48 138

OSLO
OSLO
5. 

INDIGO VVS AS

30 473

KYRKSÆTERØRA

TRØNDELAG
6.

BJØRN KÅRE GRONGSTAD AS

24 251

SPILLUM

TRØNDELAG
7.

ALTIDRIFT AS 

20 242

FJELLHAMAR
AKERSHUS
8 . ELTERVÅG TRANSPORT AS

15 797

STAVANGER ROGALAND
9.

ØYKEMO DRIFT

15 263 BERGEN HORDALAND   
10.  ROMERIKE TRANSPORTSENTRAL AS 14 390 BLAKER
AKERSHUS

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)700 303637

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.