Rekordlave konkurstall. Jeg frykter at vi skyver problemene foran oss

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 1. september 2020

Rekordlave konkurstall i august: – Jeg frykter at vi skyver problemene foran oss

I månedsvis har økonomer og kreditteksperter spådd et kommende konkursras. Likevel viser tallene fremdeles det stikk motsatte. I august ble det registrert 33% færre konkurser enn samme måned i 2019.

– For å si det rett ut er jeg litt i villrede nå. I likhet med alle andre har vi forventet en kraftig økning i antall konkurser, men det skjer jo ikke. Faktum er at vi så langt i år har sett færre konkurser enn tidligere år, sier Per Fjærestad, Country Manager i Creditsafe Norway.

Helt siden 12. mars, da regjeringen innførte omfattende tiltak for å bekjempe koronapandemien, har man fryktet at et konkursras vil komme. Og hver eneste måned siden tiltakene trådte i kraft har statistikkene vist en reduksjon i det totale antallet konkurser.

Den positive trenden fortsatte i august, med rekordlave konkurstall og en nedgang på hele 33% –184 konkurser mot 274 i august 2019. Totalt er det registrert 2282 konkurser fra januar til og med august i år, en nedgang på 8% sammenlignet med 2488 konkurser i samme periode i fjor.

– På tross av disse tallene er jeg fremdeles overbevist om at det kommer et ras, og jeg frykter at vi bare skyver problemene foran oss, sier Fjærestad.

 

– Uten biler på veien kolliderer heller ingen

Selv om han ikke helt greier å sette fingeren på de bakenforliggende årsakene til den overraskende konkursutviklingen, mistenker Fjærestad at den generelle tilstanden til norsk økonomi kan være en avgjørende faktor.

I andre kvartal falt Norges bruttonasjonalproduktet med hele 6,3%, det dypeste fallet SSB noen gang har målt. Den norske økonomien preges av lite aktivitet i næringslivet, mens selskapene avventer den videre utviklingen i en situasjon der usikkerheten fremdeles råder.

– Det er generelt lagt en demper på norsk økonomi, og næringslivet er derfor mer reservert og forsiktig. Vi handler mindre, investerer mindre og gir mindre kreditt. Uten biler på veien kolliderer heller ingen, og det er dette inntrykket jeg får av konkursutviklingen vi ser nå.

Fjærestad opplever konkurstallene er unormalt lave, med tanke på at så mange virksomheter har hatt såpass lav aktivitet gjennom hele pandemien.

– Støtteordninger og momsfritak har kanskje gjort mange en bjørnetjeneste, men realiteten vil snart slå inn. Det vil åpenbart komme problemer, de har bare blitt utsatt lenger enn vi hadde forutsett, fastslår han.

 

På tross av disse tallene er jeg fremdeles overbevist om at det kommer et ras, og jeg frykter at vi bare skyver problemene foran oss.

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe

Konkurslokomotivene skjuler utviklingen i utsatte bransjer

Det er fremdeles de tradisjonelle bransjene – bygg og anlegg, detaljhandel og serveringsvirksomhet – som dominerer konkursstatistikkene. Fjærestad påpeker at selv normale konkurstall i disse bransjene, som han beskriver som konkurslokomotiver, kan bidra til å skjule en potensielt drastisk utvikling i koronautsatte nisjebransjer, som reiseliv, event og kultur.

– Dersom to eller tre eventbyråer går konkurs vil det ha minimal påvirkning på det totale konkurstallet, men det vil likevel utgjøre en betydelig prosentandel av aktørene i bransjen. Hadde vi sett den samme økningen i for eksempel bygg og anlegg hadde vi snakket om et konkursras på flere hundre foretak, illustrerer han.

– For utsatte bransjer er situasjonen svært alvorlig. Bare tenk hvilken katastrofe det ville ha vært om vi hadde måttet stenge alle byggeplasser i flere måneder!

Agder eneste fylke med konkursøkning

Av landets 11 fylker opplevde ni en nedgang i antall konkurser i august, mens Troms og Finnmark sto på stedet hvil.

Kun Agder så en økning i antall konkurser, men til gjengjeld skjøt konkursene her i været med hele 60% – 24 konkurser sammenlignet med 15 i august 2019.

Sverige: Laveste konkurstall på 10 år

Mens Norge stengte ned for å takle koronapandemien valgte Sverige en mindre restriktiv strategi. Derfor var det noe overraskende at svenskene opplevde et konkursras tidlig, mens situasjonen i Norge forholdt seg stabil.

Nå kan det se ut til at forskjellene mellom landene har jevnet seg ut. Også i Sverige ble det registrert et rekordlavt antall konkurser i august – totalt 305 begjæringer – ned 25% sammenlignet med 2019 og de laveste tallene på 10 år.

Totalt er det registrert 4450 konkurser i Sverige fra januar til og med august i år, en økning på 8% sammenlignet med 4133 konkurser i samme periode i fjor.

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.