Fremdeles positiv konkurstrend

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 2. november 2020

Fremdeles positiv konkurstrend – men skjuler tallene bedriftenes realitet?

Det er ingenting i konkurstallene for oktober som viser “koronaeffekten” på norsk næringsliv. – Bedriftene ser ut til å greie å holde hjulene i gang, men spørsmålet er hvor lenge vi kan tåle denne slitasjen, sier Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Nedgangen i antall konkurser i norsk næringsliv fortsetter. I oktober ble 324 bedrifter begjært konkurs – en nedgang på 16% sammenlignet med samme måned i 2019 (388 konkurser).

Så langt i 2020 har 2902 bedrifter gått konkurs, mot 3843 på samme tid i fjor – totalt sett en nedgang på 24%.

Fremdeles står de tradisjonelle konkursbransjene – bygg og anlegg, serveringsvirksomhet, detaljhandel og agentur- og engroshandel – for majoriteten av registrerte konkurser. Det er ingen markante endringer når det kommer til konkurser i koronautsatte bransjer.

– Med unntak av de som har det virkelig ille, fremstår det av tallene som at det for de fleste er “business as usual”, og det er ingenting i tallene som viser en koronaeffekt på spesifikke bransjer eller næringslivet generelt, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

 

– Katastrofalt for de det gjelder

Fjærestad tror ikke vi kommer til å se de helt store endringene i konkurstallene helhetlig sett, men presiserer likevel at tallene ikke nødvendigvis reflekterer den realiteten mange norske bedrifter nå opplever.

– Jeg tror mange bedrifter sliter nå. De har ventet og ventet, og forsøkt å holde hjulene i gang i påvente om at ting skal gå bedre og tiltakene slippes opp litt. Så får vi nå i stedet kontrabeskjed, med nye innstramminger både på landsbasis og lokalt i flere kommuner, kommenterer han.

De nye tiltakene vil særlig prege bransjer som reiseliv, detaljhandel og, ikke minst, restaurant- og eventbransjen. Dette er bransjer som har slitt i lang tid, som har tæret på alle reserver og der mange var dårlig økonomisk rustet inn mot høsten.

– Vi hadde en sommer som reddet dem litt, da vi fartet rundt i Norge og brukte penger, men etter sommeren har den oppsvingen forsvunnet. Mange håpet nok på en god julebordsesong, og når denne nå ser ut til å gå fløyten tror jeg dessverre det vil være en del som snart må stenge dørene, sier Fjærestad, og legger til:

– Det kommer nok ikke til å gi store utslag på konkursstatistikkene, men det vil naturligvis være katastrofalt for de det gjelder.

Med unntak av de som har det virkelig ille, fremstår det av tallene som at det for de fleste er “business as usual”, og det er ingenting i tallene som viser en koronaeffekt på spesifikke bransjer eller næringslivet generelt.

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe

Konkursfrykt og betalingsproblemer

Fjærestads inntrykk av situasjonen samsvarer med en ny rapport fra NHO, som viser at norske bedrifter nå preges av konkursfrykt, nedskjæringer, oppsigelser og betalingsproblemer.

Ifølge NHO mangler 15% av deres medlemmer midler til å betale regninger, 14% har gjennomført oppsigelser i oktober, 19% planlegger oppsigelser og 13% ser en reell risiko for konkurs.

 

 

116% flere konkurser i Vestfold og Telemark

Om man ser på konkursfordelingen på fylkesbasis peker peker de fleste piler også her i riktig retning. 9 av 11 fylker så en nedgang i konkurser i oktober.

Størst nedgang, hele 43%, så vi i Troms og Finnmark. Dette er gode nyheter for landets nordligste fylke, som er ett av kun to fylker med økning i antall konkurser (26%) så langt i 2020.

Kun to fylker hadde en økning i konkurser i oktober:

  • I Nordland var økningen på 33%, med 16 konkurser mot 12 i oktober 2019. Totalt i 2020 har fylket så langt en nedgang i konkurser på 19%.
  • Vestfold og Telemark hadde en økning på hele 116%, med 41 konkurser mot 19 i oktober 2019. Totalt i 2020 har fylket så langt en oppgang i antall konkurser på 23%.

– Vestfold og Telemark skiller seg ut som det fylket med klart størst oppgang i konkurser i oktober. Det er vanskelig å si hva årsaken til dette er, da konkursene er jevnt fordelt på bransjer og det ikke ser ut til å være noen store selskaper blant de som er rammet, kommenterer Fjærestad.

 

Markant nedgang i Sverige

Også i Sverige fortsetter den positive trenden. Etter et regelrett konkursras i starten av koronakrisen stabiliserte tallene i vårt naboland seg, og i tredje kvartal så svenskene en nedgang i antall konkurser på 23%, sammenlignet med samme periode i fjor.

Tallene for oktober viser et nytt hopp i riktig retningen, med en nedgang på ca. 34% sammenlignet med oktober 2019.

 

Usikker på hva vi har i vente

Der man tidligere var overbevist om et kommende konkursras også her i Norge, er det nå større usikkerhet rundt hva vi faktisk har i vente.

– Vi ser flere positive utviklinger utover konkurstallene. Blant annet ser vi at de økonomiske støtteordningene har hjulpet mot de verste negative konsekvensene, og nå som vi ser hvor skoen trykker beveger vi oss fra generelle til mer spissede støtteordninger, sier Fjærestad.

– Men vi er fremdeles under beleiring, og spørsmålet er hvor lenge vi kan tåle denne slitasjen, avslutter han.

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.