Norsk mastodont tilbake i Norge - Creditsafe

Nyhet fra Creditsafe

15. mai 2017

Norsk mastodont tilbake i Norge

Creditsafe har vokst til å bli verdens mest brukte leverandør av markeds- og kredittinformasjons-løsninger. – I starten tok ikke de store oss seriøst. Nå er vi etablert som ett av fire globale selskaper innen vår industri. Kunstig intelligens vil ta Creditsafe til nye høyder, sier konsernsjef Cato Syversen.

Mot alle odds, har det privat norskeide selskapet, Creditsafe, etablert seg som en klar utfordrer til de tre gigantene, Dun & Bradstreet, Experian og Equifax, som siden midten av 1800-tallet har dominert markedet for kredittopplysninger. I 2017 kommer Creditsafe til å levere 146 millioner selskapsrapporter fra 89 land på syv kontinent. Med 250 000 aktive brukere vil Creditsafes 1500 ansatte omsette for rundt 1,5 milliarder kroner i år, en vekst på 20 prosent fra 2016. Driftsmarginen ligger på rundt 20 prosent.

- Vi sa allerede i starten, at vi skulle bli en global aktør. Ikke mange trodde på det. Selv for fem år siden, tok ikke de tre andre store oss seriøst, sier konsernsjef Cato Syversen i Creditsafe Group.

Hjem til Norge

Med nærmere 100 000 kunder, kommer nå Creditsafe hjem til Norge – 20 år etter oppstarten i 1997. Allerede året etter, flyttet virksomheten til Sverige og den internasjonale ekspansjonen startet. Nå er selskapet tilbake i Norge som en komplett leverandør av kredittopplysninger.

– Ved hjelp av Big Data, har vi revolusjonert markedet for ”Business Intelligence”. Nå skal vi ta Norge med storm, sier Syversen.

De selskapene som vet mest om sine respektive markeder, kunder, konkurrenter, trender og innovasjon, er de som vil bli vekstvinnerne fremover.

– Få i verden vet mer enn Creditsafe, om alle verdens selskaper. Creditsafe holder på å forvandle måten «Business Intelligence» brukes på, sier Syversen.

Creditsafe har i 20 år vært utfordreren

Ved hjelp av stadig nye teknologiske paradigmeskifter, har selskapet sakte, men sikkert, tatt markedsandeler fra de store etablerte konkurrentene. Først kom internett på 1990-tallet, som ga startskuddet for Creditsafe. Så bygde man opp et stort datasenter med over 300 ansatte, for å kunne ta unna den store datamengden som over 90 prosent av verdens selskapsdata, krever.

Dette har vært nøkkelen til Creditsafes suksess. Vi eier det meste av dataen selv, i motsetning til våre konkurrenter. Daglig leverer vi nær en halv million rapporter, noe som betyr at Creditsafe kan tilby bedre kvalitetsløsninger til en lavere pris enn noen av våre konkurrenter bare kan drømme om, sier Syversen.

’Deep learning’-teknologi og kunstig intelligens
Selskapet har i lang tid jobbet med ’deep learning’-teknologi og kunstig intelligens. Creditsafe tilbyr realtid kredittratinger på 240 millioner selskaper i hele verden.

– Vi er helt i starten på den digitale revolusjonen, som fundamentalt vil forandre hvordan selskaper utvikler seg. 50 prosent av alle jobber vil forsvinne. De selskapene som ikke klarer å henge med, vil rett og slett dø, sier Syversen.

– Gjennom våre  unike algoritmer og gode data, får vi frem et godt bilde på hvordan et selskaps betalingsdyktighet er, noe som gir bedre risikostyring, sier Syversen.

Som en del av digitaliseringsprosessen, lanserte Creditsafe salgsverktøyet, ”Sales Joe”, i fjor. ”Sales Joe” gir en unik oversikt over nye potensielle kunder. Ikke bare i Norge, men i hele ni land innen 2.000 industrier over hele verden.

Sikret storkunde
Norske bedrifter vil ved hjelp av Creditsafe kunne kredittsjekke både norske foretak og personer, samt overvåke foretak for å få informasjon om viktige endringer. Allerede er første storkunde i Norge på plass.

Valget var enkelt for kunden, da Creditsafe sitter på verdens største selveide database med selskapsinformasjon, som følge av den tidlige satsningen på big data og nå kunstig intelligens, sier Cato Syversen.

Etterspørselen etter utenlands opplysninger har tatt helt av og utgjør nå 1 av 12 rapporter som bestilles via Creditsafe.

- Vi doblet antall utenlandsopplysninger fra 2,9 millioner i 2015 til 5,8 millioner i 2016. Trenden viser at vi trolig når 10 millioner i år, sier Syversen.

Hvert sekund hentes det ut tolv opplysninger fra konsernets databaser, noe som gjør Creditsafe til verdens mest brukte kredittopplysningsleverandør.

Intensiv ekspansjon
Creditsafe har de siste årene vært inne i en intensiv ekspansjonsfase. Nå blir våre tjenester igjen tilgjengelig i Norge, men vi er også å finne i Sverige, Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland, USA, Italia, Danmark, Japan, Mexico og Luxemburg. Disse landene tilsvarer 75 prosent av verdensmarkedet, som estimeres til i overkant av 30 milliarder kroner.

Med en omsetning på nesten 1,5 milliarder kroner i fjor, gir det en markedsandel på rundt fem prosent. I motsetning til de andre globale aktørene, vokser Creditsafe med over 20 prosent i året. Vi ser ingen tegn på at denne veksten stopper opp, sier Syversen.

Nordmannen har ledet Creditsafe i 18 år. Han har tatt selskapet fra rundt 40 ansatte til dagens 1500, inkludert noen hundre innleide.

Det har vært en lang reise, med mange utfordringer på veien. Nøkkelen til at vi har lykkes, er at vi hele veien har vært utfordreren, den som må tenke nytt, for å vinne kundene. Vi har bygget opp en solid kultur, noe som har medført at Creditsafe de siste seks årene har havnet på The Sunday Times’ liste over de 100 beste selskapene å jobbe for i UK.

Cato Syversen
Konsernsjef Creditsafe Group

For mer informasjon:

Sandra Andersson, pressekontakt

[email protected], +46 700 30 36 37

Per Fjærestad, daglig leder Creditsafe Norge

[email protected], +47 977 89 5 89

Gratis kredittsjekk av valgfri bedrift

Gjør du forretninger med rett foretak?