Hoe kunnen bouwbedrijven reputatieschade voorkomen?

Bouwbedrijven kunnen zich geen reputatieschade veroorloven. In dit blog hoe u dit kunt voorkomen.

De behoeften aan nieuwe woningen blijft maar toenemen en de meeste bouwprojecten zijn voor het komende anderhalf jaar reeds gezekerd. Desondanks kunnen bouwbedrijven zich geen reputatieschade veroorloven in deze tijd. Daarom is het erg belangrijk om te weten met wie u als bouwbedrijf in zee gaat.

Inzicht in de UBO (Ultimate Beneficial Owner, of Uiteindelijke Belanghebbende) van een organisatie en een uitgebreide klantscreening kan voorkomen dat vastgoed wordt verkocht aan malafide vastgoedhandelaren of beleggers. Ook wordt er steeds meer waarde gehecht aan inzicht in de huidige (strategische) leveranciers en de uiteindelijke belanghebbenden achter deze bedrijven. Zo zorgt u niet alleen nu, maar ook op de lange termijn voor continuïteit van uw bedrijf.

Chapter 1

Gevolgen van reputatieschade

Sinds de economische crisis van 2008 beschouwen beleggers de bouwsector over het algemeen als een riskante sector. Tijdens de crisisjaren zijn beleggers in bouwprojecten immers vaak geconfronteerd met ‘probleemprojecten’ en tegenvallende marges. Banken moesten meermaals bijspringen om verdere problemen te voorkomen.

Misstappen of negatieve berichtgeving die tot reputatieschade leiden kunnen bouwbedrijven zich, ondanks de positieve situatie waar zij op dit moment in zitten, vandaag de dag niet permitteren. Dit leidt altijd tot nevenschade op zowel de korte als de lange termijn. Denk hierbij aan financiële schade doordat toekomstige bouwprojecten niet meer worden gegund door bedrijven. Of dat het lastiger wordt om leveranciers te vinden. Een extra kwaliteitsslag in het gebruik van data is dan ook gewenst. Maar wordt dit momenteel wel gedaan in een sector die over het algemeen vrij conservatief is? Hier valt voor veel bouwers nog grote winst te behalen.

Chapter 1

Verkoop van vastgoed

Als bouwbedrijf wilt u uiteraard niet met malafide partijen in zee gaan. Gebeurt dit wel, dan zou dit tot negatieve berichtgeving leiden en dus tot imagoschade. Zeker nu het vertrouwen in deze sector hoog is, zou een beschadigde reputatie op langere termijn ook financiële gevolgen kunnen hebben. Maar hoe weet u nou of u niet te maken heeft met partijen die geld witwassen, of het vastgoed willen inzetten voor andere onbetrouwbare zaken? Een UBO en Compliance check spelen hierbij een grote rol.

Chapter 1

Belanghebbenden achterhalen

Onder meer banken en trustkantoren zijn in Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de UBO van hun zakelijke relaties te achterhalen. Deze wettelijke bepaling moet voorkomen dat personen met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld, zich kunnen verschuilen achter een onderneming of andere juridische entiteit.

Hoewel deze plicht niet voor bouwbedrijven geldt, zijn ook zij erbij gebaat om te weten met wie zij zakendoen. Door gedegen onderzoek te doen naar de UBO kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een woningbouwproject wordt verkocht aan een beleggingsmaatschappij waarvan een grootaandeelhouder voorkomt op een sanctielijst, met alle risico’s van dien.

Dit geldt niet alleen bij de verkoop van vastgoed. Vaak wordt er binnen de bouwsector aangenomen dat relaties waar al langer mee wordt samengewerkt ‘wel te vertrouwen zijn’. Hierdoor wordt er niet gekeken naar de huidige financiële gezondheid van deze relaties, terwijl dit juist in deze gevallen van groot belang is. Monitor deze bedrijven bijvoorbeeld op eventuele bestuurswisselingen.

Een nieuwe bestuurder brengt namelijk kansen met zich mee, of misschien wel nieuwe risico’s. Hoe dan ook is het noodzakelijk om minimaal een keer per jaar een UBO-onderzoek en Compliance Check uit te voeren. Want een bedrijf dat er gisteren goed voorstond, kan morgen heel anders scoren.

Chapter 1

Banken worden strenger

Dat de bouwsector niet bij de wet verplicht is om onderzoek te doen naar relaties of bij transacties is een gegeven. Toch verplichten steeds meer banken hun relaties om dergelijke onderzoeken minimaal een keer per jaar uit te voeren. Blijft dit onderzoek uit, dan kan dit uiteindelijk leiden tot het stopzetten van de zakelijke rekening bij de bank. Doordat banken in het verleden vaak negatief in het nieuws zijn verschenen, willen zij nu geen enkel risico meer lopen.

Chapter 1

Bewust zakendoen

In de bouwsector is een nieuwe manier van denken nodig. Ook wanneer een bouwbedrijf een beleggingsmaatschappij, investeerder of (strategische) leverancier al jaren kent, is het nodig om bij een voorgenomen verkoop of samenwerking standaard onderzoek te doen naar de UBO en een compliance identificatie uit te voeren. Zo heeft een bouwbedrijf beter in beeld aan wie een vastgoedproject verkocht wordt en of de verkoop risico’s met zich meebrengt. Dit geldt uiteraard ook als het gaat om zaken doen met uw onderaannemers bij bouwprojecten.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Zakendoen: wat moet u weten?

Alles wat u moet weten op het gebied van zakendoen

Trends in risicomanagement

De laatste trends rondom risicomanagement voor bedrijven

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.