8 manieren om de kredietscore van uw bedrijf te verbeteren

Ontdek welke stappen u kunt zetten om uw bedrijf kredietwaardiger te maken.

Bedrijven controleren onderling steeds vaker elkaars kredietwaardigheid. Met de coronacrisis werd daarnaast ook weer duidelijk hoe kwetsbaar onze economie kan zijn. Het controleren van de kredietwaardigheid van een bedrijf is belangrijk als u van plan bent zaken te doen - u wilt natuurlijk weten of die veelbelovende nieuwe klant uw factuur kan betalen.

Een manier om de kredietwaardigheid van een bedrijf te controleren is door hun kredietscore te controleren. Dat kan bijvoorbeeld via Creditsafe. Creditsafe beoordeelt meer dan 365 miljoen bedrijven wereldwijd met een positieve of negatieve kredietscore. Met een positieve kredietscore kan een bedrijf makkelijker krediet aanvragen en gemakkelijker een kredietverzekering krijgen. Daarnaast kan de kredietscore een belangrijke indicator zijn dat een bedrijf financieel gezond is. Het is dus niet alleen belangrijk om de kredietscore van andere bedrijven te controleren, maar ook om die van uw eigen bedrijf in de gaten te houden en te verbeteren.

De kredietscore van Creditsafe wordt berekend op basis van een logaritmisch regressiemodel aan de hand van verschillende risicofactoren. Veel van deze risicofactoren kunt u zelf op verschillende manieren beïnvloeden. In dit artikel zetten we een aantal belangrijke stappen op een rij die u kunt nemen om uw eigen kredietscore te verbeteren.

Chapter 1

1. Betaal uw rekeningen op tijd

Een inkoppertje wellicht, maar de belangrijkste manier om de kredietscore van uw bedrijf te verbeteren is door simpelweg uw rekeningen op tijd te betalen. Bij het berekenen van onze kredietscores worden betalingservaringen die onze klanten aanleveren meegenomen en deze zijn een belangrijke factor in het berekenen van de kredietscore van een bedrijf. 

Als u consistent over de uiterste betalingstermijn heen zit reflecteert dit wellicht in een lagere kredietscore, maar als u ervoor zorgt dat u geen langlopende openstaande vorderingen heeft en uw rekeningen op tijd betaalt, zal dit juist een positief effect hebben.

Chapter 1

2. Deponeer uw jaarrekening en doe dit op tijd

Als uw bedrijf geen bv, nv, onderlinge waarborgmaatschappij of coöperatie is en u niet verplicht bent om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel, is het alsnog een goed idee om dit wel te doen. Als u dit wel verplicht bent, zorg er dan voor dat u uw jaarrekening op tijd deponeert. 

Met een gedeponeerde jaarrekening kunnen kredietverzekeraars en kredietinformatieleveranciers een veel accuratere kredietscore berekenen, die beter de werkelijkheid weerkaatst. Het is dus altijd verstandig om op tijd een jaarrekening te deponeren, ook als u dit niet wettelijk verplicht bent.

De deadline voor het deponeren van uw jaarrekening kan verschillen per rechtsvorm. In de meeste gevallen moet het bestuur de jaarrekening uiterlijk vijf maanden na het boekjaar hebben opgesteld en voorgelegd hebben aan de aandeelhouders, tenzij er om uitstel is gevraagd. De aandeelhouders hebben vervolgens maximaal twee maanden de tijd om deze vast te stellen. 

Het opstellen van een jaarrekening kunt u daarnaast nuttige inzichten geven over het reilen en zeilen van uw eigen bedrijf. Lees meer over hoe u een jaarrekening kunt deponeren en waar u op kunt letten in onze blog.

Chapter 1

3. Houd uw cashflow in de gaten

Welke kosten maakt u en wat levert u dit op? Blijft er geld achter in voorraden of heeft u wellicht hoge personeelskosten of vaste lasten? Waar komt uw geld vandaan en waar gaat het naartoe? 

Een goed inzicht in uw cashflow en het bewaken hiervan zorgt ervoor dat u meer overzicht heeft in wat er in uw bedrijf gebeurt, waardoor u sneller kunt ingrijpen als dat nodig is. Een bedrijf dat een gezonde cashflow heeft, is financieel stabieler en dit heeft een positief effect op uw kredietscore.

De cijfers in uw jaarrekening kunnen u nuttige inzichten geven in uw cashflow.

Chapter 1

4. Zorg dat uw werkkapitaal op orde is

Het werkkapitaal is het bedrag dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen: kortom, of een bedrijf zichzelf draaiende kan houden. 

Het werkkapitaal is één van de belangrijkste cijfers die financieel managers bekijken op een jaarrekening. Hieruit kan worden opgemaakt of er genoeg geld in kas is om de lonen van werknemers uit te keren, leveranciers te betalen, voorraden aan te vullen etc. 

Wanneer er niet genoeg geld is, dan kan dit uiteindelijk leiden tot faillissement van een bedrijf. Zo berekent u het werkkapitaal: 

Netto werkkapitaal = vlottende activa* + liquide middelen - vlottende passiva*

*Vlottende activa = voorraden, debiteuren, overige vorderingen.
*Vlottende passiva = kort vreemd vermogen (crediteuren) en kortlopende schulden.

Als het werkkapitaal van uw bedrijf groter wordt kan dit een aanwijzing zijn dat uw bedrijf meer liquide wordt. Dit betekent dat uw bedrijf beter in staat is om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. 

Te weinig werkkapitaal kan betekenen dat er onvoldoende geld in kas is om aan deze verplichtingen te voldoen. Teveel werkkapitaal kan een aanwijzing zijn dat er bijvoorbeeld geld vastzit in voorraden of debiteuren.

Het werkkapitaal is een belangrijk onderdeel van de jaarrekening en wordt door Creditsafe gebruikt als één van de factoren bij het opstellen van de kredietscore.

Nieuwsgierig naar meer factoren die we gebruiken om een bedrijf een kredietscore te geven? Download nu ons whitepaper 5 financiële kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Chapter 1

5. Check uw nieuwe klanten en prospects op kredietwaardigheid

Openstaande vorderingen kunnen de continuïteit en cashflow van uw bedrijf in gevaar brengen. Dat heeft ook weer invloed op uw eigen kredietscore. Het is daarom belangrijk om een goed creditmanagementbeleid te voeren en elke nieuwe klant te controleren op kredietwaardigheid, bijvoorbeeld door hun kredietrapport te controleren.

Zo voorkomt u vervelende verrassingen en verbetert u indirect uw eigen kredietscore omdat u daarmee het risico van werkkapitaal- en cashflowproblemen verkleint.

Leer in ons gratis on-demand webinar hoe u effectief en gemakkelijk de kredietwaardigheid van nieuwe klanten controleert door het doen een kredietcheck.

Chapter 1

6. Houd de kredietwaardigheid van uw bestaande klanten in de gaten

70% van de openstaande vorderingen komt bij bestaande klanten vandaan. Het is daarom niet alleen belangrijk om nieuwe klanten en prospects te controleren, maar ook uw bestaande en/of langlopende klanten te blijven monitoren op kredietwaardigheid. 

De kredietwaardigheid van bedrijven kan schommelen en het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden zodat uw cashflow gezond blijft.

Met de Internationale Monitoringstool van Creditsafe ontvangt u realtime waarschuwingen over de financiële situatie van bedrijven in 44 landen, zodat u direct kan ingrijpen wanneer het er toe doet. U kunt zelf bepalen waarover u waarschuwingen wilt ontvangen.

Chapter 1

7. Lever betalingservaringen aan

Door uw eigen betalingservaringen te delen met Creditsafe, kunnen we een nog nauwkeuriger risico-inschatting maken van zowel uw bedrijf als uw klanten, leveranciers en zakenrelaties. Daarnaast kan het leveren van betalingservaringen een beter en transparanter beeld geven van uw eigen bedrijfsvoering. 

Daar heeft uw creditmanagementbeleid niet alleen profijt van omdat het de kredietscores van uw debiteuren verbetert waardoor u een betere risico-inschatting kunt maken als u besluit op krediet te leveren, maar ook voor uzelf. 

Hoe minder geld er vast zit in openstaande vorderingen, hoe beter dat is voor een gezond werkkapitaal en cashflow, en hoe beter dat is voor uw kredietscore. 

Chapter 1

8. Sluit u aan bij een Industrieplatform of richt er een op

Door u aan te sluiten bij een Industrieplatform kunt u nauw samenwerken met partijen binnen specifieke industriesegmenten en relevante informatie over debiteuren met elkaar delen. Zo verbetert u samen efficiëntie, vermindert u kredietrisico over de hele sector en bevordert u zakendoen. Hiermee verbetert u niet alleen uw eigen kredietscore, maar die van uw gehele sector zodat u met minder risico zaken kunt doen.

Het Industrieplatform verzamelt, verwerkt en levert kredietinformatie. Het faciliteert informatie uitwisseling tussen kopers (debiteuren) en verkopers (leveranciers) binnen specifieke sectoren. Aan de basis staan de betalingsgegevens van debiteuren. Deze worden gecombineerd met financiële gegevens uit de databases van Creditsafe.

Op dit moment faciliteert Creditsafe Industrieplatformen voor 3 verschillende sectoren: Bouw, Staffing en Transport. Bent u actief in een van deze sectoren? Dan kan het nuttig zijn om u bij een van onze bestaande Industrieplatformen aan te sluiten. Creditsafe kan ook faciliteren in het oprichten van een nieuw Industrieplatform voor uw sector. Neem contact op met een van onze specialisten, of download ons gratis whitepaper 'Trends in Risicomanagement'.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.