Werkkapitaal verbeteren: snel en eenvoudig

Hoe u uw werkkapitaal verbeterd en waarom dit ingebakken moet zijn in uw organisatie, dat leest u in deze blog.

3 Min
31/08/2023

Het verbeteren van werkkapitaal is één van de belangrijkste middelen voor het genereren van cash en het verlagen van de financieringsbehoefte van uw onderneming. Omdat het verkrijgen van financiering niet altijd eenvoudig is, zullen bedrijven zelf hun werkkapitaal onder de loep moeten nemen. Hoe verbetert u uw werkkapitaal, en waarom zou het verbeteren van uw werkkapitaal ingebakken moeten zijn in uw organisatie?

Chapter 1

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om aan hun dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, om bijvoorbeeld uw leveranciers te betalen, salarissen uit te keren, onderhoud te verrichten en voorraden aan te vullen. U kunt het werkkapitaal berekenen door vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) te verminderen met vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Bedrijven met een te laag werkkapitaal komen in de problemen: het voldoen van dagelijkse uitgaven wordt dan lastig. Anderzijds kan een te hoog werkkapitaal ook nadelig zijn. Werkkapitaal is namelijk geld dat niets oplevert. Het staat niet op de bank zodat er geen rente over kan worden ontvangen en het kan ook niet worden geïnvesteerd in groei. Werkkapitaal ‘kost’ daarmee geld.

Chapter 1

Drie schakels die uw werkkapitaal bepalen

Simpel gezegd is de hoogte van uw werkkapitaal afhankelijk van drie schakels: uw debiteuren, voorraden en crediteuren.

Hoe snel uw debiteuren betalingen voldoen heeft invloed op de cash die u op dit moment in kas heeft. Een goed debiteurenbeleid geeft u meer controle over de DSO (Days Sales Outstanding) en dus de inkomende geldstroom.

Ten tweede zijn uw voorraden van invloed. Grote voorraden zijn ongunstig voor uw bedrijf: hoe langer de voorraad blijft liggen des te langer het duurt voordat u uw geld ervoor krijgt. Echter, een te lage voorraad brengt ook nadelen met zich mee. U wilt voorkomen dat u een klant ‘nee’ moet verkopen omdat de voorraden niet toereikend zijn. Ga dus op zoek naar de juiste balans. Zorg er bovendien voor dat voorraden voor iedereen in de organisatie inzichtelijk zijn, en voorkom misverstanden.

Als laatste zijn ook uw crediteuren van invloed op de hoogte van uw werkkapitaal. Hoe sneller u uw eigen leverancier betaalt, des te korter uw kapitaal inzetbaar is voor andere uitgaven.

Chapter 1

Werkkapitaal als inkomstenbron

Het binnenhalen van kapitaal voor bijvoorbeeld een nieuwe investering kan op verschillende manieren. Het management grijpt doorgaans vaak naar kredietverlening door banken of het aantrekken van investeerders. In sommige gevallen worden er zelfs grote besparingen doorgevoerd in het bedrijf. Het zoeken naar manieren om structureel meer cash vrij te spelen krijgt echter weinig aandacht. Terwijl een toereikend werkkapitaal op deze manier inkomsten kan genereren.

Wanneer u uw werkkapitaal onder de loep neemt, is de kans groot dat u ook andere kansen tegenkomt om uw werkwijzen te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om uw leveringsvoorwaarden aan te scherpen of manieren om efficiënter te werken. De hoofdzaak is echter dat u continu oog houdt voor het werkkapitaal van uw onderneming, en er niet een eenmalige actie van maakt. Neem het verbeteren van het werkkapitaal bijvoorbeeld mee in de KPI’s en maak het een vast item op de agenda tijdens werkoverleggen.

Chapter 1

Waarom werkkapitaal focus en aandacht verdiend

Om permanent te focussen op het werkkapitaal is een gedragsverandering bij managers vereist. Ze zouden namelijk te makkelijk de focus op het verbeteren van het werkkapitaal verliezen, door de complexiteit hiervan en het terugvallen in oude gewoontes.

Chapter 1

Verbeter snel en eenvoudig uw werkkapitaal

Een gestructureerd en consequent debiteurenbeheer blijkt voor de meeste bedrijven de eenvoudigste en snelste manier om het beschikbare deel van uw werkkapitaal te vergroten. Er zijn een aantal quick wins die u helpen uw liquiditeit op peil te houden. Hier kunt u meteen mee aan de slag.

  • Zorg voor een goed klantacceptatiebeleid. U kunt het aantal afschrijvingen behoorlijk beperken door al vooraf te weten met wie u zakendoet. Dit hoeft helemaal niet veel tijd te kosten: overweeg het automatiseren van uw klantacceptatiebeleid en onboardingsproces.
  • Structureer uw klantenbestand. Deel uw klanten in verschillende klantgroepen in, bijvoorbeeld op kredietwaardigheid. Zo weet u direct waar risico’s liggen en waar er juist kansen zijn.
  • Monitor uw relaties. Een goede klant van vandaag kan morgen ineens in slecht weer verkeren. Behoed uzelf voor risico’s, en blijf op de hoogte van opmerkelijke veranderingen. Ook dit is eenvoudig te automatiseren en integreren.
Chapter 1

Meer weten?

Lees op deze pagina alles wat u moet weten over werkkapitaal, of lees hier manieren om inzicht te verkrijgen in uw werkkapitaal.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Uw bedrijf slim financieren

Alle mogelijkheden rondom alternatieve financiering.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.