Konkurser i Norge

Stadig flere og større konkurser innen bygg og anlegg

Publisert 3. juni 2024

Konkursutviklingen ser ut til å ha stabilisert seg på en svakt økende kurve i mai – men innen bygg og anlegg ser vi fremdeles en foruroligende høy økning i antall konkurser.
 

 1. 327 norske bedrifter

  gikk konkurs i mai

 2. +13 prosent

  denne måneden

 3. 1679 konkurser

  så langt i 2024

Etter til dels store svingninger i statistikkene i årets fire første måneder – noe som sannsynligvis kan tilskrives at påsken i år falt i mars – var vi i mai tilbake på en mer stabil utviklingskurve. 327 konkurser i årets femte måned tilsvarer en økning på 13%, sammenlignet med 289 konkurser i mai i fjor. 

Dette er det høyeste antallet konkurser i mai siden 2019. Totalt har 1679 selskaper gått konkurs så langt i år, en økning på drøye 5% sammenlignet med fjorårets 1598 konkurser.

– Dette er helt i tråd med den utviklingen vi regnet med å se i 2024, med en svak økning i konkurser fra fjoråret, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

– Som forventet er det bygg- og anleggsbransjen som er den store konkursdriveren. Her ser vi fremdeles en kraftig økning i konkurser, og en utviklingskurve som er betydelig brattere enn for næringslivet generelt, tilføyer han.

Flest konkurser og størst økning


54 konkurser innen kategorien “Oppføring av bygninger” gir en konkursøkning på 26% sammenlignet med mai i fjor (43 konkurser), altså dobbelt så høyt som den generelle utviklingen. 

For bransjekategorien “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” er tallene enda mer foruroligende: 54 konkurser tilsvarer en økning på hele 59%, sammenlignet med fjorårets 34 konkurser.

– Tallenes tale er klare: Bygg og anleg er bransjen med flest konkurser, de største konkursene og den klart største konkursøkningen i prosent, påpeker Fjærestad.

Milliardselskap konkurs


Den mest profilerte konkursen i mai var ferdighusleverandøren Bolig Partner AS. Selskapet, med hovedkontor på Hamar, rapporterte en omsetning på rett i overkant av én milliard kroner i 2022, og hadde 132 ansatte. 

Nummer to på månedens toppliste var søsterselskapet Bolig Partner Prosjekt AS, med en omsetning på 339 millioner i 2022, etterfulgt av nok en byggentreprenør, XTM Bygg AS, med 86 ansatte og en omsetning på 179 millioner kroner i 2022.

 

Totalt seks av månedens ti største konkurser kom innen bygg og anlegg, og av de fire øvrige konkursene på listen var tre av dem i bransjer med tilknytning til denne sektoren.

– Vi ser en stadig tydeligere trend der eksempelvis bemanningsselskaper, transportselskaper og interiørselskaper som hovedsakelig retter seg mot bygg- og anleggsbransjen nå sliter mer og mer, kommenterer Fjærestad.

Kraftig økning i Innlandet


På fylkesbasis var det kun tre fylker med grønne konkurstall i mai: Trøndelag hadde en konkursnedgang på 22%, Møre og Romsdal 20% og Oslo 10%.

Samtlige av landets øvrige 12 fylker hadde en økning i større eller mindre grad.

Innlandet er fylket som kom verst ut i mai. 36 konkurser tilsvarer en økning på hele 260% sammenlignet med fjorårets 10 konkurser. Videre følger Agder, med en økning på 92%, og fylkene som i fjor utgjorde Troms og Finnmark, med en økning på 67%.

 

Statistikk over antall konkurser


Om Creditsafes konkursstatistikk


Hver måned oppdateres denne siden med aktuell konkursstatistikk for aksjeselskaper i Norge. Statistikken oppdateres den første virkedagen i måneden og gir blant annet informasjon om antall konkurser, konkurser fordelt på regioner samt hvilke bransjer som er hardt rammet.

Creditsafes konkursstatistikk omfatter norske aksjeselskaper. Konkursstatistikken måles fra den første til den siste dagen i hver måned. Også sent registrerte konkurser inkluderes hver måned.

Hva betyr konkurs?

Konkurs er ofte den "siste veien" og dekker den juridiske prosessen som starter når et selskap ikke kan betale sine kreditorer. Konkurs er en universell forfølgelse, hvor kreditorene går sammen for å inndrive sine krav i fellesskap i forbindelse med avviklingen av selskapet. Under avviklingen inkluderes alle selskapets eiendeler, som i utgangspunktet skal fordeles likt mellom kreditorene.

Hva skjer når man går konkurs?

Hvis et selskap ikke lenger kan betale sine kreditorer til rett tid, kan selskapet bli erklært konkurs av skifteretten etter anmodning fra en kreditor eller fra selskapet selv.

Formålet med konkurs er å stoppe selskapets drift med sikte på å unngå ytterligere gjeld som ikke kan betales. Samtidig er kreditorene fri for å forfølge kravene sine individuelt, siden selskapets eiendeler skal fordeles likt mellom kreditorene. Man unngår dermed et først-til-mølle-prinsipp, hvor det kun er de raskeste som får dekket kravene sine, mens det ikke vil være noe igjen til de siste. Ulovlige disposisjoner foretatt av selskapet selv før konkursen, som favoriserer visse kreditorer fremfor andre, kan dessuten kreves omstøtt for å sikre at selskapets eiendeler fordeles likt.

Les mer »

Likvidasjon eller konkurs, hva er forskjellen?

Ved likvidasjon oppløses aksjeselskapet etter at virksomhetens gjeld er betalt - og hvis det er overskudd, fordeles det blant aksjonærene. Et selskap som har blitt likvidert, men deretter ikke har muligheten til å betale gjeldspostene sine, kan bli erklært konkurs.

 

For mer informasjon


Per Fjærestad
 1. Per Fjærestad, daglig leder

  [email protected] · 977 89 589

Camilla Emring
 1. Camilla Emring, PR Manager Norway

  [email protected] · +46 76 138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.