Betalingsanmerkninger

Hva er en betalingsanmerkning?

Betalingsanmerkninger i våre kredittopplysninger

En betalingsanmerkning oppstår når vi får innrapportert ubetalte inkassosaker, utleggsforretninger, intet til utlegg, trekk i lønn, gjeldsordning eller konkurs på deg som privatperson (eller foretak).

Når vi får inn en betalingsanmerkning, vil du få et varselbrev til din folkeregistrerte adresse med informasjon om hva som registreres.

Det er inkassobyråer, Statens innkrevingssentral, Løsøreregisteret og Statens kartverk som rapporterer anmerkninger. Betalningsanmerkningene rapporteres inn til samtlige kredittopplysningsbyråer, deriblant Creditsafe.

En betalingsanmerkning slettes med en gang vi får melding om at saken er avsluttet/betalt. Saker som ikke er betalt, er i utgangspunktet registrert i 4 år.

En betalingsanmerkning vil påvirke din kredittscore og svekke din kredibilitet. Din kredittscore er basert på din betalingshistorikk, eventuelle næringsinteresser, inntekt, formue og gjeld, og gjenspeiler din betalingsevne.

betalingsanmerkninger

Et avslag på en kredittsøknad kan ha flere årsaker

Betalingsanmerkninger kan være en årsak, men også inntekt eller evt næringsinteresser kan spille inn. Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittsjekk) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke.

Alt du trenger å vite om betalingsanmerkninger

Hvorfor har jeg mottatt brev om registrering av betalingsanmerkning?

Når en betalingsanmerkning blir rapport inn til oss, er vi pliktet til å informere deg om at du vil bli registrert med opplysninger som kan påvirke din kredittverdighet. I brevet står informasjon om hva betalingsanmerkningen gjelder. Anmerkningen vises ikke i kredittopplysningen før tidligst 20 dager etter brevets dato. Du har ikke rett til å nekte registreringen, med mindre det beviselig er feil informasjon.

Saken er oppgjort, hva nå?

Er saken oppgjort, sletter vi denne, og den vil ikke lenger kunne utleveres eller påvirke din kredittverdighet. Vennligst ta kontakt med inkassobyrået (kilden) og be om at saken oppdateres. Da vil den automatisk bli slettet

Hva blir registrert?

Vi registrerer den informasjonen som framgår av brevet du har mottatt. Utover dette vil det ikke bli registrert noen betalingsanmerkninger, med mindre det er utleggsforretninger som allerede er tinglyst i et offentlig register. Dine ligningsopplysninger er også registrert, i henhold til utlagt ligning fra Skattedirektoratet

Hvor lenge står en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning slettes med en gang vi får melding om at saken er avsluttet/betalt. Saker som ikke er betalt, er i utgangspunktet registrert i fire år. Tiden kan forlenges dersom det tas et nytt rettslig skritt eller hvis den tinglyste heftelsen ikke blir slettet.

Har du spørsmål om selve kravet må du kontakte inkassobyrået som har rapportert saken.

Når får jeg en betalingsanmerkning?

Du får en betalingsanmerkning dersom du har ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller har gått i konkurs. Saken går først til inkasso når du får tilsendt en betalingsoppfordring. Dersom du ikke betaler denne, blir det foretatt et rettslig skritt og da rapporteres det inn en betalingsanmerkning til kredittopplysningsbyråene. Ved registrering i vår database vil du som privatperson først få et varselbrev med informasjon om hva som registreres. Har du fått en betalingsanmerkning kan det være vanskelig å få lån, tegne abonnement eller handle på kreditt.

Hvem kan se informasjonen om meg?

Opplysninger om deg vil kun være tilgjengelig for våre kunder (foretak som er autorisert av oss) og har et saklig behov for kredittopplysninger. Du vil alltid motta et brev der det fremgår hvem som har fått opplysninger om deg og hvilke opplysninger som i så fall er utlevert.

Jeg har fått en feilaktig betalingsanmerkning. Hva gjør jeg?

Ta først kontakt med inkassobyrået som har rapport saken slik at de kan rette opp i eventuelle feil.

Hva kan jeg gjøre for å få saken slettet?

Du kan betale saken. Ta kontakt med inkassobyrået, så vil de være behjelpelig med dette, og samtidig oppdatere oss så snart de har registrert betalingen. Vi vil da slette saken.