Mottatt et gjenpartsbrev?

Hvorfor har jeg blitt kredittvurdert?

Gjenpartsbrev - når noen har kredittvurdert deg

Dersom du har mottatt et gjenpartsbrev, innebærer det at en av Creditsafes kunder har kredittsjekket deg som privatperson eller ditt enkeltpersonforetak.

Et gjenpartsbrev inneholder informasjon om at du har blitt kredittsjekket, hvilket foretak som har utført en kredittvurdering og hvilken informasjon som er utlevert. Vår kunde behøver ikke å informere deg om at det foretar en kredittvurdering på forhånd. Det kreves derimot et saklig behov, altså en grunn til å bestille en kredittvurdering. Eksempler på saklig behov kan være at du har søkt om lån, vil leie en bolig, kjøpe noe på kreditt, avbetaling eller liknende.

Dersom du ikke kjenner igen foretaket
som har foretatt kredittvurderingen, anbefaler vi deg først og fremst å ta kontakt med foretaket direkte. Kontaktinformasjon til foretaket er oppgitt i brevet.

Det er alltid vår kunde (foretaket som har bedt om kredittsjekk) som avgjør om en kreditt skal innvilges eller ikke.

kredittvurdert

Bra å vite om gjenpartsbrev og kredittopplysninger

Jeg har mottatt et gjenpartsbrev. Hvorfor det?

Dersom det blir foretatt en kredittvurdering av deg som privatperson eller på ditt enkeltpersonforetak blir det sendt ut et gjenpartsbrev. I brevet finner du informasjon om hvem som har foretatt kredittopplysningen, kontaktinformasjon, samt hvilke opplysninger som er utlevert.

Hvem har kredittvurdert meg?

Navnet på foretaket som har hentet ut informasjon om deg, er oppgitt i gjenpartsbrevet.

Hvilken informasjon har dere?

Vi registrerer følgende informasjon:

- Skatteligning (nettoinntekt; nettoformue, betalt skatt)
- Betalingsanmerkninger
- Utleggsforretninger fra Løsøreregisteret og Statens kartverk
- Gjeldsordning
- Næringsinteresser

Hvorfor har jeg blitt kredittvurdert?

For å kredittvurdere deg, må en virksomhet ha et saklig behov for opplysningene. Når du handler på kreditt, kan selskapet ha behov for en slik sjekk av økonomien din.  

Dersom du ønsker å vite hvorfor et foretak har tatt en kredittopplysning på deg, må du kontakte foretaket som har foretatt kredittvurderingen. Kontaktinformasjon til foretaket står alltid i gjenpartsbrevet. Creditsafe kan aldri svare på hvorfor et foretak har tatt en kredittopplysning.

Hvilke opplysninger er utlevert?

Informasjonen som er utlevert fremgår av brevet du har mottatt. Dette er en kopi av opplysningene som er utlevert.

Informasjonen i gjenpartsbrevet er feil. Hva gjør jeg?

Dersom den registrerte informasjonen er feil, anbefaler vi deg å ta kontakt med kilden (oppgitt i brevet) og be om korrigering. Vi vil da få oppdatert informasjon.