Konkursutviklingen i Norge kontra Sverige

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 7. juli 2020

Credit Quarterly Q2 2020: Konkursutviklingen i Norge kontra Sverige

I vurderingen av hva vi kan vente oss i tiden fremover kan det være interessant å se over grensen til Sverige, der konkursutviklingen skiller seg markant fra det vi ser her i Norge.

Paula Roth

Begge land ble rammet av koronapandemien på samme tidspunkt, med en generell spredning av viruset tidlig i mars. Mens Norge iverksatte strenge samfunnsmessige tiltak valgte Sverige en mildere strategi, der sosial distansering i stor grad var et personlig ansvar.

– Til tross for dette så vi en mye større økning i antall konkurser i Sverige i tiden rett etter at strategiene ble innført. I perioden januar til mai økte konkursene i Sverige med 28 prosent sammenlignet med samme periode året før. I Norge ser vi fremdeles ingen økning i konkurser. Tvert imot har antallet konkurser gått ned med fi re prosent, kommenterer forsker i nasjonaløkonomi Paula Roth ved Institutet för Næringslivforskning i Stockholm.

For eksempel innførte Norge allerede i april et som tillot selskaper å søke om midler for å dekke faste kostnader. Først 22. juni ble et lignende system lansert i Sverige.

Paula Roth
Nasjonaløkonomi ved Institutet för Næringslivforskning i Stockholm
Skillnaden Norge & Sverige

Raskere og mer generøse

Roth bemerker at nedstengningen av Norge kan ha ført til en forsinkelse i behandlingen av konkurssøknader, og at det derfor gjenstår å se om vi får en økning i antall konkurser utover sommeren og høsten.

– Men når vi sammenligner landenes krisepakker ser vi at Norge har vært både raskere og mer sjenerøse med sine økonomiske tiltak enn Sverige. Det kan forklare at konkursene ikke har økt til tross for nedstengningen, mener forskeren.

– For eksempel innførte Norge allerede i april et som tillot selskaper å søke om midler for å dekke faste kostnader. Først 22. juni ble et lignende system lansert i Sverige

Flere avgjørende faktorer

I starten av juni avtok økningen i konkurser i Sverige, og den positive trenden fortsatte gjennom hele måneden. 

– Etter drøyt tre måneder med dramatiske konkurstall viser statistikkene for juni at vi nå er tilbake på mer normale nivåer. Mange svenske foretak har greid å omstille seg og tilpasse sin virksomhet, forteller daglig leder Henrik Jacobsson i Creditsafe Sverige.

Samtidig går flere selskaper fremdeles på sparebluss, og overlever takket være statlige støttepakker. Mange av disse selskapene vil være helt avhengige av den kommende omstillingsstøtten den svenske regjeringen har annonsert.

– Flere faktorer vil være avgjørende for konkursutviklingen i Sverige de kommende månedene. Blant annet statlige tiltak, hvordan den globale økonomien utvikler seg og hvordan pandemien utvikler seg, mener Jacobsson

Analyse antyder store skyggetall

Mange forventer at det også i Sverige vil komme en ny konkursbølge senere i år. En analyse gjort av Credistsafe i Sverige antyder at antallet faktiske konkurser kan være langt høyere enn hva de offisielle statistikkene gir uttrykk for.

Dette begrunnes med at også det svenske skattevesenet, som til vanlig står for om lag 20-25 prosent av konkursbegjæringene i landet, har redusert strømmen av innleverte konkurser betraktelig.

Dersom skattevesenet hadde opprettholdt fjorårets søknadsfrekvens ville økningen i antall konkurser ifølge analysen vært på over 35 prosent. Til sammenligningen viser de offisielle tallene en økning på rundt 22 prosent.

I Sverige, som i Norge, er restaurantbransjen og detaljhandelen blant de hardest rammede bransjene.

– I både Norge og Sverige ser vi også at de foretakene som har gått konkurs i 2020 i snitt har både flere og ansatte og større omsetning enn de foretakene som gikk konkurs i løpet av samme periode i fjor, påpeker Roth.

 

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.