Lave konkurstall også i oktober – men er trenden i ferd med å snu?

Creditsafes konkursstatistikk

Publisert 1. november 2021

Lave konkurstall også i oktober – men er trenden i ferd med å snu?

Selv om konkurstallene for oktober viser en nærmest universell nedgang sammenlignet med samme måned i fjor, ser vi nå enkelte tegn på at kurven kan være på vei oppover.

Konkursutviklingen i norsk næringsliv fortsetter i samme spor som den har gjort siden starten av koronapandemien. Også i oktober er det det en tydelig nedgang i antall konkurser, sammenlignet med samme måned i 2020 – som igjen hadde markant lavere tall enn i 2019.

Totalt 261 norske bedrifter gikk konkurs i årets tiende måned – ned 19% fra 2020, med 323 konkurser, og ned 33% sammenlignet med 388 konkurser i 2019.

– Vi ser fremdeles en generell nedgang i konkurstallene, men samtidig er det enkelte tegn på at trenden er i ferd med å snu. I typiske konkursbransjer, som detaljhandel og bygg og anlegg, ser vi nå en svak økning i antall konkurser sammenlignet med forhenværende måneder, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Han påpeker likevel at konkurstallene også i disse bransjene er lavere enn de var i oktober 2020.

Vi bør være obs på at det kan være noen mørke skyer i horisonten.

Per Fjærestad
Daglig leder i Creditsafe

Lave konkurstall i serveringsbransjen

Unntaket i denne utviklingen er serveringsbransjen, som regnes som en bransje der det tradisjonelt sett er mange konkurser og i tillegg tilhører kategorien “koronautsatte bransjer”. Her ser vi fremdeles en konsekvent flat utvikling, med svært få konkurser sammenlignet med et normalår.

23 bedrifter innen serveringsvirksomhet gikk konkurs i oktober. Det er én aktør færre enn i september i år, og utgjør en nedgang på 26% sammenlignet med oktober 2020.

Størst nedgang ser vi likevel i bransjekategorien agentur- og engroshandel. 12 konkurser, mot 20 i oktober i fjor, utgjør en nedgang på hele 40%.

Svak tendens til økning i flere fylker

Dersom vi ser på konkurser på fylkesbasis ser vi også her en svak tendens til økning i flere av landets fylker.

Oslo, Viken, Innlandet, Trøndelag og Rogaland har alle hatt en jevn økning i antall konkurser siden august.
I de to sistnevnte er det mer enn en dobling i konkurser fra september til oktober:

  • Trøndelag: 108% økning (27 konkurser i oktober, mot 13 i september)
  • Rogaland 160% økning (26 konkurser i oktober, mot 10 i september)

Kun to fylker har en økning i antall konkurser sammenlignet med oktober 2020:

  • Viken: 9% økning (61 konkurser, mot 55 i oktober 2020)
  • Innlandet: 55% økning (17 konkurser, mot 11 i oktober 2020)

Rogaland har samme antall konkurser i oktober sammenlignet med fjoråret (26). I samtlige andre fylker ser vi fortsatt en nedgang.

En annen krise har fått utvikle seg i skjul av pandemien

– Selv om det fremdeles er for tidlig å fastslå noe, kan det nå se ut som om kurven på enkelte områder er på vei oppover igjen. Det stemmer i så fall godt med våre tidligere uttalte antagelser om at vi på sikt vil begynne å se en bevegelse tilbake til et normalt konkursnivå, sier Fjærestad.

Han understreker nok en gang at konsekvensene av koronaviruset på ingen måte har vært så alvorlige for norsk næringsliv som mange fryktet, men advarer samtidig om at det enorme fokuset på den verdensomspennende pandemien kan ha gitt rom for en annen krise til å utvikle seg i skjul.

– Vi bør være obs på at det kan være noen mørke skyer i horisonten. Nå skal skatter og avgifter betales, samtidig som det varsles om markante prisøkninger og store logistikkutfordringer. Dagligvarebransjen ga indikasjoner på at dette var i gjære allerede ved starten av året, og har nå ropt varsko for neste. Så gjenstår det å se hvordan denne potensielle krisen vil påvirke norsk økonomi, om den vil føre til flere konkurser eller først og fremst gi utslag for forbrukerne, avslutter Fjærestad.

 

Antall konkurser per fylke

Antall konkurser 2021

Antall konkurser 2019-2021

For mer informasjon:

Per Fjærestad, daglig leder

[email protected], 977 89 589

Camilla Emring, Marketing Manager

[email protected], +46 (0)76-138 11 42

Ønsker du å få vår statistikk på e-post?

Hver måned publiserer vi statistikk over antall konkurser i Norge. Vi sender deg gjerne vår statistikk gratis.