Gratis anbudsrapport for å bevise kredittverdigheten din ved anbud

Vi hjelper deg med rating og gratis anbudsrapport

Kredittvurdering ved anbud

Dersom ditt foretak skal være med i et anbud, er det vanlig at foretaket må bevise sin kredittverdighet og sende med en kredittopplysning. Det er ofte et krav at foretaket skal være kredittverdig for å vinne et anbud.

Fremhev din økonomiske styrke

Få konkurransefordeler ved anbud

Hva er et anbud?

Et anbud er et tilbud som er gitt av en anbuder i en anbudskonkurranse, om å utføre et arbeid, levere en tjeneste eller varer under visse betingelser. Hensikten med et anbud er å få arbeidet utført på billigst måte eller på best mulig vilkår. Staten og kommunene har egne anbudsregler som etatene må følge. 

Vi hjelper deg ved anbud

Trenger du et bevis på at ditt firma er kredittverdig i forbindelse med et anbud? Hos oss kan du få en fersk, gratis anbudsrapport som viser ditt foretaks rating. Ring oss på 800 24 868 eller send en e-post til [email protected].

 

Få en gratis anbudsrapport

Fyll ut skjemaet eller ring oss på 800 24 868.

Obligatorisk felt! Skriv minst tre tegn! Spesialtegn er ikke tillatt!
Obligatorisk felt! E-postadressen er ikke gyldig! E-postadressen er ikke gyldig!
Obligatorisk felt! Skriv minst tre tegn!
Obligatorisk felt! Telefonnummeret er ikke gyldig!

Ja, jeg ønsker å motta nyheter fra Creditsafe

Spinning Loading Circle

Dette tilbudet gjelder kun for foretak hvor det ikke kreves utsendelse av gjenpartsbrev.

Les om hvordan Creditsafe behandler dine personopplysninger

Creditsafes ulike risikonivåer

Kredittvurdering

Våre kredittvurderinger beregner risikoen for at et foretak går konkurs i løpet av 12 måneder. Dersom et foretak ikke er kredittverdig, er det større risiko for at det ikke kan betale sine regninger.

Creditsafe benytter rating for å vurdere et foretaks kredittverdighet. Ratingen er oppdelt i skalaen 1 til 100, i fem ulike intervaller. Det er en rekke variabler som ligger til grunn for våre ratingmodeller. Jo høyere rating, desto lavere risiko er det for at foretaket går konkurs. Ratingen oppdateres daglig. 

Ofte stilte spørsmål om kredittverdighet

Hvordan beregnes kredittverdigheten til et nystartet foretak?

Alder på bedriften kan ha effekt på ratingen. En nyetablert bedrift løper større risiko, og dermed blir kredittverdigheten lavere. Dette skyldes rett og slett at man har mindre informasjon. Dersom din bedrift er nyetablert - ha tålmodighet og sørg for å sende inn ditt første årsregnskap så fort som mulig. 

Hvorfor har mitt foretak fått en lavere rating?

Ratingen oppdateres daglig og baseres på flere ulike parametere. Det kan derfor være ulike årsaker til hvorfor akkurat ditt foretak har fått en lavere rating. Eksempler på vanlige årsaker til en lavere rating er: nye betalingsanmerkninger, gjeld eller nytt årsregnskap med nye tall. 

Kontakt vår support på 800 24 900, slik at vi kan undersøke hva som har påvirket ratingen på ditt foretak. 

Hvilken informasjon baseres ratingen på?

Våre ratingmodeller er basert på en rekke parametere. Creditsafe benytter ulike generiske scoremodeller avhengig av selskapsform, og hver modell er tilpasset det respektive foretakets forutsetninger og risiko det står overfor. Hver modell benytter de parametrer som prognostiserer en konkurs best.

Eksempler på informasjon som legges till grunn for ratingen:

  • Betalingsanmerkninger 
  • Foretakets alder
  • Omsetning
  • Egenkapital 
  • Annen finansiell informasjon 
  • Informasjon om foretakets styre
  • Størrelsen på foretaket
Hva kan jeg gjøre for at foretaket skal få en høyere rating?

Ratingen beregnes ikke manuelt, det skjer automatisk ved hjelp av en rekke generiske modeller. Noen faktorer som kan føre til en høyere rating er blant annet nytt årsregnskap og alderen på foretaket, men vi kan ikke på forhånd forutspå om ratingen blir høyere eller ikke. 

Er din bedrift kredittverdig?

Se ditt foretaks kredittverdighet med en gratis kredittopplysning

Jeg vil sjekke mitt eget foretak

Du kan også ringe 800 24 868Contact