10 tips om uw creditmanagement te verbeteren

10 tips om uw creditmanagement te verbeteren

Creditmanagers hebben een belangrijke rol bij het realiseren van KPI's en doelstellingen in het bedrijf. In deze blog 10 tips hoe u uw creditmanagementbeleid kunt verbeteren.

6 Min
30/01/2022

De typische creditmanagementafdeling in Nederland krijgt niet altijd de aandacht die deze verdient. Zonde, want met effectief en gestroomlijnd creditmanagement kunt u niet alleen uw eigen cashflow verbeteren en uw winst maximaliseren, maar ook de klantervaring verbeteren en de klantreis versoepelen. Daarnaast kunt u met tijdig ingrijpen bedrijfsrisico’s en de kans op wanbetaling voorkomen. Creditmanagement is juist zo effectief omdat daar alle belangrijke informatie bij elkaar komt. Hiermee is de creditmanagementafdeling uitermate geschikt om overzicht te behouden over uw gehele bedrijfsvoering en daarnaast strategisch te adviseren over kansen en groei.

In deze blog delen wij 10 tips hoe u uw creditmanagementbeleid kunt verbeteren en wat u met effectief creditmanagement kunt bereiken.

Chapter 1

1. Voer een creditcheck uit op elke nieuwe klant

Wellicht een inkoppertje: maar het is erg verstandig om vooraf elke nieuwe klant te checken op kredietwaardigheid, zeker als u van plan bent om op krediet te leveren. Zo weet u zeker dat u zaken doet met een betrouwbare partij en kunt u vooraf al een gedegen risico-inschatting doen zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan. 

U kunt uw nieuwe klant vooraf checken op kredietwaardigheid door hun kredietrapport te analyseren.  Een kredietrapport van Creditsafe bevat altijd een kredietscore, wat in een getal van 1 tot 100 de kans weergeeft dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat. Is de score 36 of minder? Dan is het onverstandig om op krediet te leveren bij dit bedrijf.

Chapter 1

2. Spreid uw klanten

Hoewel het aanlokkelijk lijkt om een paar grote klanten te hebben in plaats van veel kleinere klanten omdat het de administratielast kan verkleinen, is het niet zo veilig om op deze manier zaken te doen. Bovendien zijn er betere manieren om uw creditmanagementprocessen te versnellen, waarover later in deze blog meer.

Als u te veel afhankelijk wordt van één grote klant en deze vervolgens in financiële problemen raakt, kan dit grote gevolgen hebben voor uw eigen bedrijfsvoering. Als u in de gaten blijft houden dat u een gezonde klantenspreiding heeft wordt het risico voor uw eigen bedrijfsvoering lager als een van hen de rekening niet of niet op tijd betaalt. 
 
Zorg er dus altijd voor dat u meerdere klanten tegelijk heeft en hou daarbij goed in het oog dat u niet te afhankelijk wordt van één klant. Als er dan een van hen hun factuur niet betaalt, kunt u terugvallen op uw andere klanten. Zo loopt u minder financieel risico en fluctueren uw inkomsten minder.

Chapter 1

3. Zorg dat uw facturatie op orde is en factureer snel, soepel en duidelijk

Een belangrijke manier om wanbetaling te voorkomen is simpelweg door uw facturatieproces op orde te hebben. Er zijn tegenwoordig veel digitale oplossingen voor factureren waardoor u op een zo simpel mogelijke manier facturen kunt uitsturen. Zorg ervoor dat uw facturen duidelijk en overzichtelijk zijn met alle informatie die uw klant nodig heeft om te betalen en dat er duidelijke betalingsafspraken worden gemaakt. Zorg ervoor dat het duidelijk is waarvoor de factuur is en wat er wordt verwacht: welk bedrag moet er betaald worden, voor welke datum moet er betaald zijn en naar welk rekeningnummer moet de betaling worden overgemaakt? 

Een factuur moet ook aan bepaalde eisen voldoen van de Belastingdienst, en het is belangrijk dat deze aan de eisen voldoet. 

Snel factureren is hierin ook belangrijk, het liefst direct nadat de producten of diensten zijn geleverd.  Dit klinkt misschien niet zo aardig maar het leidt tot aanzienlijk snellere betalingen, omdat uw levering nog in het geheugen staat van uw klant. En zeker als ze tevreden zijn over uw levering zijn ze geneigd om u sneller te betalen. 

U kunt eventuele fouten in uw facturen voorkomen door het factuuradres te controleren in het kredietrapport van uw klant. De kredietrapporten van Creditsafe bevatten altijd de meest actuele gegevens van de KvK en worden dagelijks geüpdatet. U kunt hier ook nuttige informatie vinden over welke persoon in de organisatie tekenbevoegd is zodat u extra kunt controleren dat de factuur de juiste persoon bereikt.

Gratis een kredietrapport opvragen van een bedrijf naar keuze?

Vul een bedrijfsnaam in om te beginnen.Chapter 1

4. Gebruik kredietinformatie samen met een kredietverzekering

Als u nog zekerder wilt zijn van uw zaak, sluit dan ook een kredietverzekering af. Mocht het dan toch mis gaan, kunt u worden gecompenseerd voor de schade.

Het verschil tussen kredietinformatie en kredietverzekering is dat u bij een kredietrapport vooraf de kredietwaardigheid kan inschatten en eigen risico heeft wanneer de klant niet betaalt. Een kredietverzekeraar betaalt u in sommige gevallen uit voor de afschrijvingen die u moet doen bij wanbetalers of faillissement van zakenrelaties. De kredietlimiet van kredietverzekeringen is vaak zuinig ingeschat, en kan soms naar nul worden gezet als een bedrijf bijvoorbeeld hun jaarverslag te laat deponeert, terwijl dat niet per sé een indicator hoeft te zijn van wanbetaling.

Er is echter een manier om de kredietruimte bij uw verzekeraar te verhogen en zo slim gebruik te maken van kredietinformatie in combinatie met uw verzekering. In de polis van uw kredietverzekeraar zit een clausule over zelfbeoordeling.  Deze stelt dat u tot een bepaald bedrag zelf de kredietlimiet van een zakenrelatie kunt vaststellen als u in de afgelopen 12 maanden geen wanbetaling hebt ervaren. De zelfbeoordelingsgrens verschilt per verzekering en kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

Er zijn twee manieren waarop u een hogere kredietlimiet kunt laten vaststellen: 

  • Twee positieve betalingservaringen van minder dan 12 maanden oud aanleveren bij de verzekeraar Het totaalbedrag aan betalingen van facturen met dezelfde of een langere betalingsconditie dan de nieuwe factuur is dan uw kredietlimiet. 

  • Een positief kredietrapport aanleveren van een geaccrediteerd bedrijfsinformatiebureau van minder dan 12 maanden oud. De kredietrapporten van Creditsafe worden geaccepteerd door alle grote kredietverzekeraars.

Chapter 1

5. Controleer regelmatig uw lopende debiteuren

Creditchecks uitvoeren op nieuwe klanten is belangrijk, maar zoals u ongetwijfeld weet kan een economische situatie snel veranderen en de financiële positie van uw klanten net zo zeer. Het is dus ook belangrijk om uw bestaande klanten goed in de gaten te blijven houden. Dit kunt u bijvoorbeeld met de hand doen door maandelijks hun kredietrapporten te controleren. Maar wat een snellere en efficiëntere manier is om op de hoogte te blijven van de financiële positie van uw klanten is om deze te laten monitoren. 

Met de Internationale Monitoringstool van Creditsafe ontvangt u direct een waarschuwing in uw inbox als er een belangrijke financiële verandering heeft plaatsgevonden bij een van uw debiteuren. Zo hoeft u geen tijd te spenderen aan het handmatig controleren van rapporten en weet u zeker dat u altijd op de hoogte bent van de financiële situatie van uw zakenrelaties.

Chapter 1

6. Wees berust op mogelijke signalen van wanbetaling

Met alleen een creditcheck vangt u al een hoop, maar in de gaten houden of een klant kredietwaardig is en blijft is een holistisch proces. Wees dus altijd scherp op mogelijke signalen dat de financiële situatie van een bedrijf verslechtert. 

Wordt het steeds moeilijker om te communiceren met uw klant of iemand te spreken te krijgen? Valt het u op dat de onderneming vaak van directeur wisselt? Is er een plotselinge stijgende trend in rapportaanvragen? Merkt u boekhoud- of facturatieproblemen op bij uw klant of betaalt deze de facturen steeds later? 

Dit kunnen allemaal belangrijke signalen zijn dat de financiële situatie van uw klant verslechtert. Het is dus belangrijk om hier met een scherp oog naar te blijven kijken zodat u kan ingrijpen wanneer het nodig is. U kunt natuurlijk niet in de broekzak van uw klant kijken, maar wel bewust zijn op wijzigingen in de omgang met, of de bedrijfsvoering van uw klant.

Chapter 1

7. Verbeter uw samenwerking met Sales

Waar Sales vooral bezig is met zo veel mogelijk producten of diensten verkopen, is de creditmanagementafdeling juist bezig met het bewaken van betalingsrisico’s. Dat kan zorgen voor wrijving, en de sales- en financeafdelingen zijn daardoor niet altijd elkaars beste vrienden. Terwijl Sales en creditmanagement hand in hand kunnen gaan en elkaar kunnen versterken! 

Het is belangrijk om Sales te betrekken en te wijzen op het belang van een gezonde cashflow, bijvoorbeeld door Sales medeverantwoordelijk te maken voor bepaalde creditmanagementprocessen zoals het bewaken van de DSO en hen extra te belonen voor het onboarden van een betrouwbare en kredietwaardige klant. Goed creditmanagement is namelijk ook van waarde voor Sales, want verkopen is belangrijk, maar er moet natuurlijk wel daadwerkelijk geld binnenkomen.

Zo zorgt u er bedrijfsbreed voor dat uw cashflow en werkkapitaal gezond blijven. 

Chapter 1

8. Kijk regelmatig kritisch naar uw gehele order-to-cash proces en maak beslissingen aan de hand van data

Creditmanagement hoeft niet veel tijd te kosten als u het slim aanpakt. Hou daarom regelmatig uw eigen processen kritisch onder de loep en kijk waar u mogelijkheden ziet om te versnellen of te verbeteren. De data die u verzamelt bij uw processen is belangrijk om goede financiële beslissingen te nemen en ook uw eigen processen bij te sturen. Als u bijvoorbeeld merkt dat er op een bepaald punt in een proces vaak fouten worden gemaakt, kunt u die informatie gebruiken om bij te sturen. 

Misschien merkt u dat u veel tijd kwijt bent aan het handmatig controleren van kredietrapporten of merkt u dat er veel facturatiefouten worden gemaakt? Wellicht kunt u (tijdrovende) delen van dit proces strategisch automatiseren, verbeteren of stappen samenvoegen of weglaten zodat u zich kunt focussen op de groei van uw bedrijf in plaats van het blussen van brandjes.

Creditsafe biedt vele tools om deze processen te kunnen optimaliseren en verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan Check & Decide, de decision engine waarmee u uw klantacceptatieproces kunt automatiseren naar de behoefte van uw bedrijf, of een van onze vele integratiemogelijkheden zodat u toegang heeft tot onze gehele wereldwijde database van kredietinformatie in uw eigen systemen die u al gebruikt en waar u op vertrouwt.

Met het versnellen, digitaliseren en optimaliseren van uw order-to-cash-proces spaart u niet alleen kostbare tijd en geld, maar voorkomt u ook fouten. En dat zorgt weer voor minder betalingsrisico’s en een betere en soepelere klantervaring.

Chapter 1

9. Communiceer duidelijk, maak heldere afspraken en houd u hier aan

Wees zelf het ideale bedrijf waarmee u zaken zou willen doen en let er op dat u altijd duidelijk met uw klanten communiceert en u zelf ook aan de afspraken houdt. Als u afspraken maakt over betalingstermijnen maakt u ongetwijfeld ook afspraken over levering. Lever uw producten en diensten juist en op tijd, en betaal als klant ook uw eigen facturen op tijd. Een kredietwaardige en betrouwbare zakenpartner zijn is net zo belangrijk als zorgen dat u kredietwaardige en betrouwbare zakenpartners heeft.  
 
Daarnaast heeft een goede creditmanager niet alleen financiële kennis, maar ook soft skills zoals goede sociale vaardigheden. Een creditmanager is natuurlijk in feite een dienstverlener, en om goede zakelijke relaties te behouden en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat betalingsafspraken worden nagekomen is goede en duidelijke communicatie belangrijk.

Chapter 1

10. Laat uw creditmanagementafdeling strategisch nadenken over de bedrijfsvoering

De creditmanagementafdeling is uniek in een bedrijf omdat hiermee vele belangrijke informatiestromen samenkomen. Maak hier gebruik van door ook een strategische adviseursrol in te nemen bij andere afdelingen. Welke klanten zijn het meest winstgevend? In welke branches of klantgroepen ziet u groeimogelijkheden of verkoopkansen? 

Hiermee kunt u als creditmanager een belangrijke adviseursrol verschaffen die echt van waarde zijn bij de strategie van de gehele bedrijfsvoering, maar met name voor de marketing- en salesafdelingen. Zij kunnen vervolgens met uw risico-inschattingen aan de slag en deze afwegen tegen de mogelijkheden en kansen van de markt. Zo heeft u als creditmanager een belangrijke rol bij het realiseren van de KPI’s en doelstellingen van uw bedrijf. 

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.