Vaak horen wij ondernemers die óf een kredietverzekering afsluiten óf kredietrapporten opvragen.

Weinig ondernemers weten dat ze hun financiële risico kunnen minimaliseren door deze twee te combineren. Het komt regelmatig voor dat de aanvraag voor uitbetaling bij een kredietverzekering wordt afgewezen, omdat de kredietlimiet 0 is. U kunt een zelfbeoordeling doen door de kredietlimiet van uw zakenrelatie vast te stellen op basis van kredietinformatie om de kans op uitbetaling te vergroten. Hoe dit werkt leggen wij u uit in dit blog.

Chapter 1

Wat is het verschil tussen kredietinformatie en een kredietverzekering?

In een kredietrapport vindt u informatie over de kredietwaardigheid van een bedrijf. Waaronder de kredietlimiet: tot welk bedrag geadviseerd wordt maximaal zaken te doen. Dit wordt geadviseerd door bedrijfsinformatiebureaus. Kredietverzekeraars zijn bedrijven waar u een verzekering tegen wanbetalers kunt afsluiten. Deze keert uit, onder bepaalde voorwaarden, wanneer één van uw zakenrelaties haar rekening niet betaalt of failliet gaat.

Chapter 1

Belangrijkste elementen omtrent kredietinformatie

Wanneer u wilt weten wat de kredietwaardigheid van een (potentiële) zakenrelatie is dan kunt u een kredietrapport aanvragen. Hierin vindt u o.a. de volgende elementen: 

Hiermee krijgt u inzicht in de kans dat een klant de rekening (op tijd) kan betalen, om zo de betaalcondities te kunnen vaststellen en ervoor te zorgen dat uw cashflow gezond blijft. Immers wanneer een klant niet of (veel) te laat betaald kan dit grote gevolgen hebben voor uw werkkapitaal, en uiteindelijk zelfs leiden tot faillissement.   

Chapter 1

Belangrijkste elementen omtrent kredietverzekering

Het belangrijkste van een kredietverzekering is dat u een deel van uw uitstaande geld terugkrijgt, wanneer uw klant in de financiële problemen komt en de rekening niet kan betalen. Wanneer een bedrijf failliet gaat, dan keert de verzekeraar uit. Uiteraard betaalt u hiervoor een premie, en bent u niet verzekerd dat er altijd uitbetaald wordt.

Hoe dit werkt? De uitbetaling is afhankelijk van de kredietlimiet van uw zakenrelatie. Het maximale bedrag tot waar wordt geadviseerd om zaken te doen met een bedrijf.

De kredietverzekeraar bepaalt een kredietlimiet, en uiteraard zijn ze hier voorzichtig mee. Bij enige twijfel wordt de limiet ingetrokken en krijgt u niet uitbetaald ondanks dat u verzekerd bent. 

Zo kan het zijn dat een kredietverzekeraar de limiet al intrekt en op €0 (een zogeheten nullimiet) zet wanneer een bedrijf haar jaarrekening niet binnen 10 maanden na einde boekjaar deponeert. Terwijl dit feitelijk niets zegt over de kredietwaardigheid van een bedrijf.  

Chapter 1

De kredietlimiet voor uw kredietverzekering

Het verschil tussen kredietinformatie en kredietverzekering is dus dat u bij een kredietrapport vooraf de kredietwaardigheid kan inschatten en eigen risico heeft wanneer de klant niet betaalt. Een kredietverzekeraar betaalt u in sommige gevallen uit voor de afschrijvingen die u moet doen bij wanbetalers of faillissement van zakenrelaties. 

Het komt regelmatig voor dat de aanvraag voor uitbetaling bij een kredietverzekering wordt afgewezen. Wanneer er een nul-limiet is afgegeven, dan keert de verzekeraar namelijk niet uit bij het faillissement van een zakenrelatie. Zonde, want als ondernemer betaalt u hier een fikse premie voor.

Chapter 1

De zelfbeoordeling op uw kredietverzekering

Er is een manier om de kredietruimte bij uw verzekeraar te verhogen. In de polis van uw kredietverzekeraar zit een clausule over zelfbeoordeling.  

De zelfbeoordelingsclausule stelt dat u tot een bepaald bedrag zelf de kredietlimiet van een zakenrelatie kunt vaststellen. Dit bedrag is de zelfbeoordelingsgrens en dit kunt u terugvinden in uw polisvoorwaarden (vaak maximaal  €15.000). 

U kunt de kredietlimiet zelf vaststellen op twee manieren: 

  • Twee positieve betalingservaring aanleveren bij de verzekeraar (minder dan 12 maanden oud). Het totaalbedrag aan betalingen van facturen met dezelfde of een langere betalingsconditie dan de nieuwe factuur is dan uw kredietlimiet. 
  • Een positief kredietrapport van een geaccrediteerd bedrijfsinformatiebureau (minder dan 12 maanden oud). Deze dient dient het bedrag van de nieuw aangevraagde kredietlimiet te rechtvaardigen.

Belangrijke voorwaarde is dat u de afgelopen 12 maanden geen wanbetaling hebt ervaren. 

 

Aan deze blog kunt u geen rechten of polisvoorwaarden ontlenen. Voor de exacte voorwaarden van uw verzekeringspolis kunt u beste contact opnemen met de kredietverzekeraar.  

Chapter 1

Kiezen voor een verzekering, kredietrapport of een combinatie?

Uiteraard is het verstandig om naar uw eigen situatie te kijken welke oplossing u het meeste geld en minste afschrijvingen oplevert.  

Hierbij kunt u in gedachte houden: 

  • Wat is de premie van de verzekering versus wat u uitbetaald krijgt?
  • Wanneer een bedrijf een lager kredietlimiet heeft kunt u deze zelf beoordelen op bovenstaande twee manieren om deze te verhogen.
  • Wanneer u toch een debiteur heeft met een nullimiet, en u wilt wel zakendoen dan kunt u dit risico in kaart brengen met kredietrapporten. Op basis hiervan kunt u bepalen hoeveel u wilt gaan leveren aan de klant, en eventueel werken met een aanbetaling (strak debiteurenbeheer).
  • Pro-actief uzelf (laten) informeren over relevante wijzigingen in de financiële situatie van klanten.

Een combinatie van actuele kredietinformatie én een kredietverzekering kan u dus meer ruimte, minder risico en een betere cashflow opleveren.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.

Kredietinformatie

Zo gebruikt u kredietinformatie samen met uw kredietverzekering

5 Min