Gevolgen van een 403-verklaring voor een kredietbeoordeling

Bedrijven kiezen vaak voor een 403-verklaring, om het volledige het volledige vermogen onder te brengen bij een holding. Ze vergeten dan vaak de gevolgen voor hun kredietbeoordeling.

Met een zogenaamde 403-verklaring of garantstelling van de moedermaatschappij kan een dochteronderneming worden vrijgesteld van de verplichting om een eigen jaarrekening te deponeren. Toch kiezen veel ondernemingen, vaak in overleg met een accountant, eerder voor het onderbrengen van het volledige vermogen in een holding. Maar hierbij worden de gevolgen voor de kredietscores van de dochterondernemingen over het hoofd gezien. Waarin verschilt de denkwijze van een accountant met die van een kredietbeoordelaar? En wat zijn de gevolgen van het wel of niet afgeven van een 403-verklaring?

Chapter 1

Wat is een 403-verklaring

Op grond van artikel 403 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een moedermaatschappij zich garantstellen voor de schulden van een dochterbedrijf. Hiertoe dient de moeder een zogenaamde aansprakelijkheidsverklaring te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze verklaring wordt ook wel een 403-verklaring genoemd. Begin 2018 kwam deze verklaring volop in de belangstelling te staan, nadat journalisten van dagblad Trouw ontdekten dat Shell in zijn jaarverslag aangaf de 403-verklaring voor dochteronderneming NAM (bekend van de gaswinning in Groningen) te hebben ingetrokken.

Chapter 1

Voorbeeld uit de praktijk

Tijdens een recent bezoek aan een bouwbedrijf in Noord-Limburg vroeg een ondernemer mij om een toelichting op de lagere beoordeling van zijn beide werkmaatschappijen. Verschillende opdrachtgevers en leveranciers hadden hem gevraagd naar zijn financiële situatie. Maar zijn bedrijf was toch financieel gezond? De ondernemer vertelde zijn vermogen te hebben ondergebracht in de holding.

Ik heb uitgelegd dat deze drie bedrijven zonder 403-verklaring als drie afzonderlijke bedrijven worden beoordeelt. Door het weghalen van geld uit de dochtermaatschappijen werden het eigen vermogen en het werkkapitaal van de werkmaatschappijen sterk verlaagd. Daarnaast zijn de ratio’s (current en quick) sterk afwijkend van de branche. Dit zijn redenen voor een lagere beoordeling.

Chapter 1

Gevolgen van een lage kredietscore

Het onderbrengen van vermogen in een holding kan aantrekkelijk lijken. Zo hoeft er slechts één jaarrekening te worden gedeponeerd en bestaan er voor de vennootschapsbelasting geen onderlinge transacties tussen vennootschappen. Maar daar staat tegenover dat bepalende ratio’s voor de berekening van de kredietscore van een onderneming negatief beïnvloed worden.

Een mindere beoordeling kan ertoe leiden dat een onderneming opdrachten misloopt doordat potentiële zakelijke relaties de samenwerking niet aandurven. Ook kan een lagere beoordeling tot gevolg hebben dat een bedrijf wordt uitgesloten bij uitbestedingen. Een ander nadeel van een geconsolideerde jaarrekening is een lagere investeringsaftrek.

Chapter 1

Wat u moet overwegen

Wanneer een moedermaatschappij een 403-verklaring deponeert voor een dochtermaatschappij, verklaart de moedermaatschappij zich aansprakelijk voor eventuele schulden. Dat betekent dat vorderingen kunnen worden verhaald op de moedermaatschappij. Om aansprakelijkheidsrisico’s te vermijden, kiezen lang niet alle ondernemers voor het afgeven van een dergelijke garantstelling. Maar bij de overweging om wel of niet een 403-verklaring af te geven, dienen óók de gevolgen voor de kredietbeoordeling te worden meegewogen. De vraag is wat voor u als ondernemer zwaarder weegt.

 1. Whitepapers

  De laatste best practices in credit, risk en data management.

 1. Jaarrekening lezen voor dummies

  Wordt expert in het lezen van jaarrekeningen

 1. Is uw bedrijf financieel gezond?

  5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid

 1. Gerelateerde blogartikelen

  De laatste trends in credit, risk en data management.