Credit

Hoog verloop in de uitzendbranche zorgt voor financiële risico’s

3 Min

Het verloop onder intercedenten bij flexorganisaties ligt ondanks corona nog steeds hoog. Het gemiddelde verloop ligt op 9 maanden. En dat terwijl iemand pas na 6 maanden begint op te leveren voor uw flexorganisatie. 

Redenen hiervoor zijn onder andere de sterke commerciële druk op de functie, terwijl intercedenten vaak hun vak kiezen omdat ze sterk zijn in het begeleiden van mensen naar werk en de onduidelijkheid van de rol van een intercedent. 

Tot het takenpakket van een intercedent behoort het zelfstandig opstellen van arbeidsovereenkomsten en de uitbetalingen van de flexkrachten. Dat betekent dat de intercedent ook veel kennis moet hebben van verschillende cao’s, arbeidsrecht, wet- en regelgeving en interne werkwijzen zoals facturatiemogelijkheden en het checken van nieuwe klanten op kredietwaardigheid. 

Het beheersen van al deze facetten en klanten accuraat te informeren vraagt veel van een intercedent. In de korte tijd dat ze er werken is het bijna ondoenlijk om dit van ze te verlangen. Nu is het terugdringen van verloop geen onderwerp van dit blog, maar het veroorzaakt wel een serieus risico voor uw organisatie. Ook financieel gezien.  

Als gevolg van het hoge verloop is de vraag naar intercedenten (recruiters, consultants) dan ook onverminderd hoog. Maar de tekorten op de arbeidsmarkt zijn nog (weer) groot. En doordat er partijen op de markt zijn die door automatisering goedkoper en sneller zijn (urenregistratie, planning en facturatie) worden uitzendbureaus gedwongen om kosten te besparen en hun meerwaarde te vergroten.

Chapter 1

Fouten in de facturatie leidt tot ongewenste disputen en oplopende kosten

Laten we een voorbeeld nemen met het toepassen van ploegentoeslagen of het inschalen in de juiste loonschalen van de uitzendkracht. Het opstellen van een juiste factuur valt niet mee, ondanks dat deze meeste processen zijn geautomatiseerd. Hierdoor kunnen er disputen ontstaan met klanten over de juistheid van de facturen, correcties etc. 

Wanneer een klant een probleem heeft met een factuur, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk op te lossen, zodat de debiteur alsnog betaalt. U wilt vanzelfsprekend een goede relatie met uw debiteur behouden en eventuele klachten serieus nemen. 

Tenzij u in de gelukkige omstandigheid bent een bureau te runnen die gespecialiseerd is in bijvoorbeeld hogere technische profielen. Door de marktwerking is de relatie met de klant minder belangrijk dan de relatie met de flexkracht en deze is gemakkelijk te herplaatsen mocht de klant de factuur niet betalen. 

Maar laten we ervan uitgaan dat niet alle bureaus in deze situatie zitten.  De facturen worden dan namelijk pas (deels) betaald als alles is gecorrigeerd of als de zaak in handen wordt gelegd van een incassobureau. Of nog erger, de posten moeten worden afgeschreven.

Chapter 1

Een goede screening aan de voorkant van het proces

Ook is het belangrijk dat de intercedenten, voordat zij gaan leveren aan een nieuwe klant, een kredietcheck uitvoeren. De meeste flexbureaus hebben hiervoor wel een beleid op papier staan. Maar er zijn genoeg bureaus die blind varen op reputatie en vriendelijke blauwe ogen.

 Omdat de intercedent vaak ook commerciële targets moet halen en men de regels niet goed kent of toepast loop je als organisatie het risico zaken te gaan doen met een slechte debiteur. Dit onderdeel kun je ondervangen door het automatiseren van het kredietbeleid en workflows.

Creditsafe heeft hiervoor de Check & Decide-tool ontwikkeld. Met één klik op de knop transformeren wij zorgvuldig gepland beleid in directe beslissingen, waarmee u tijd bespaart en uw winst verbetert. 

Hoe werkt dit dan?
Wij kunnen uw beslismomenten bij het accepteren van een nieuwe klant zo inrichten dat het beslissingsproces op een vestiging wordt geautomatiseerd. Check & Decide wordt persoonlijk voor u ingericht op basis van meer dan 200 velden met bedrijfsinformatie, naast uw eigen onbeperkte aantal informatiegegevens. 

Met zowel automatisering als uw eigen informatie helpt Check & Decide u om uw beslissingsprocessen tot 90% te versnellen en de nauwkeurigheid te verhogen. Dus ondanks een hoog verloop en daarmee gepaard gaande informatieverlies kunt u toch aan de voorkant borgen dat op basis van de juiste beslisregels nieuwe klanten verwelkomd kunnen worden.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem vrijblijvend contact op met Willeke Meijer, Staffing Informatieplatform Specialist. 

'Mijn expertise ligt op het vlak van een data-driven besluitvorming en dan met name op het gebied van HR (HR Analytics) en creditmanagement. Hoe kun je op basis van data beslissingen nemen die een positieve invloed hebben op de opbrengst en winst van organisaties? Door mijn achtergrond binnen de arbeidsbemiddeling en HR en als HR Analytics consultant ben ik in staat organisaties te adviseren over hoe financiële data kan bijdragen aan het succes van hun organisatie.'

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Digitalisering in de staffingbranche.

Creëer een concurrentievoordeel door digitalisering.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.