Uw cashflow vanuit het oogpunt van een bankier

3 Min
31/08/2023

De cashflow is een van de belangrijkste ratio’s in uw onderneming. Het helpt u bij het inschatten van de timing, de hoeveelheid en de voorspelbaarheid van de toekomstige kasstroom. Het is de meest objectieve ratio, doordat het letterlijk inzicht geeft in hoeveel geld u in kas heeft en hoeveel eruit gaat. Inzicht in de cashflow is de basis voor budgettering en geeft antwoord op vragen als: “Waar komt het geld vandaan” en “Waar ging het heen?” en “Heeft u voldoende geld in kas om uw rekeningen te betalen.” Het is dus niet verwonderlijk dat bankiers ten alle tijden geïnteresseerd zijn in de cashflow van uw organisatie. Maar let op: bankiers kijken anders naar uw cashflow dan uzelf. In dit blog bekijkt u uw cashflow door de ogen van uw bankier. 

Banken en financiers houden de cashflow van hun geldleners altijd scherp in de gaten. Ze willen een zo goed-, en objectief mogelijk beeld van uw organisatie vormen. Hier is de kasstroom uitermate geschikt voor. Niet voor niets zeggen ze in Amerika ook wel: 

“Profit is a matter of opinion. Cash(flow) is a matter of fact.”

Wanneer u bij uw bank uw financiering wilt aanvragen of verlengen, kunt u er zeker van zijn dat uw accountmanager de cashflow erbij pakt. Hierom is het van belang dat u op de hoogte bent van de werkwijze van een bankier, en op welke manier zij uw kasstroom beschouwen. 

Chapter 1

Verschillende interpretaties van uw cashflow

Er bestaan verschillende interpretaties van het begrip ’cashflow’ (lees voor een uitgebreide uitleg ook onze wikipagina). Een bankier gebruikt vaak beide manieren om een goed beeld te vormen van uw onderneming. De meest gehanteerde manier om naar het begrip cashflow te kijken is in relatie tot uw winst om de bedrijfsresultaten in te schatten. Het gaat hier om het in kaart brengen van de opbrengsten en de kosten (winst na belastingen en afschrijvingen). Verwarrend is dat het begrip cashflow hier eigenlijk niets te maken heeft met de daadwerkelijke geldstromen. Een verstuurde verkoopfactuur staat namelijk wel te boek als opbrengst, maar wellicht wordt de factuur wel helemaal niet betaald. 

Een tweede manier om naar uw cashflow te kijken is de daadwerkelijke kasstroom (wat er daadwerkelijk binnenkomt en uitgaat). Zorg dat u beide manier van cashflow voor uw organisatie in kaart brengt en dat u duiding kunt geven aan uw cijfers. Een goede voorbereiding is het halve werk. Onderstaand zijn een aantal vragen die u kunt verwachten van uw bank: 

  • Als onder de streep genoteerd staat dat uw winst omhoog is gegaan, maar het kasoverzicht aantoont dat er per saldo geld het bedrijf uitgaat, zal de bank u daar een verklaring voor vragen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat u uw afnemers extra lang krediet heeft gegeven en er nog geld moet binnenkomen.
  • Als er per saldo cash het bedrijf uit is gegaan, zal de bank zeer geïnteresseerd zijn in de trend hiervan. Nam het af of nam het toe in de loop van het jaar? Vooral hierover zal de bank een cashflow voorspelling van u willen waarin u aangeeft hoe u de trend ziet.
  • De bank kijkt of de cash-outflows voor one-offs in lijn zijn met eerder genomen voorzieningen hiervoor. Als dat niet het geval is betekent het dus dat er nog wat aan zit te komen of dat de uiteindelijke voorziening meevalt. Ook hier moet u duidelijkheid over kunnen verschaffen. 

Hoewel het inzichtelijk maken van de cashflow niet altijd even eenvoudig is, is het wel essentieel voor het begrijpen van de geldstromen in uw onderneming. Voor de bank is het voor een groot gedeelte bepalend voor het feit of u al dan niet de gewenste financiering krijgt. Hierom is het essentieel dat u goed voorbereid bent op vragen die een bankier u zal stellen. 

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Jaarrekening lezen voor Dummies

Begrijp en interpreteer de jaarrekening van bedrijven.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.