Kredietrapport

Kredietrapport

Is het verstandig een bepaald bedrijf geld te lenen? Of om op krediet te leveren? Onder welke voorwaarden? Een kredietrapport helpt u deze vragen te beantwoorden. In deze wiki leest u alles over kredietrapporten.

Wiki

Wat is een kredietrapport?

Een kredietrapport of kredietinformatierapport is een rapport dat op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Met de informatie uit een kredietrapport kan een aanvrager beslissen wat het risico van een (nieuwe) klant is, of hij zaken wil doen met deze klant en welke voorwaarden daarbij passen. 

Een uitgebreid kredietrapport geeft een inschatting van zowel de huidige als de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Naast financiële gegevens worden ook andere zaken beschreven die van invloed kunnen zijn op de waarde en het risicoprofiel van een bedrijf, zoals:

 • de concernstructuur;
 • negatieve berichten in de media;
 • de ontwikkeling van het bedrijf en hoe het bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen (zogenaamde ‘benchmarks’).
Meer weten over het GraydonCreditsafe kredietrapport? Lees dan deze blog.
Waarom een kredietrapport opvragen?

Late betalers hebben impact op de cashflow en zijn één van de grootste oorzaken dat bedrijven failliet gaan. Een kredietrapport wordt onder andere gebruikt om dit soort financiële risico’s te beperken. Maar met een goede analyse in het kredietrapport kunt u nog veel meer: u kunt ook inzage krijgen van ontwikkelingen binnen markten, waar u moet investeren en waar niet. Het geeft u dus de tools om gefundeerd te adviseren over goed betalende en minder goed betalende klanten, maar ook over rendabele markten en klantsegmenten. Grofweg leidt goede kredietinformatie tot het bereiken van bedrijfsdoelen, zoals:

 • Afschrijvingen voorkomen en terugdringen, wat op jaarbasis een hoop geld kan schelen.
 • Werkkapitaal optimaliseren, want geld wordt eerder geïnd - waardoor u minder hoeft te lenen en minder rente betaalt. Uw eigen kasgeld wordt dus beter ingezet. 
 • Operationele risico’s verkleinen, doordat bijvoorbeeld zaken wordt gedaan met financieel solide leveranciers (ook het omvallen van leveranciers is een risico voor het bedrijfsproces). 
 • Beter sturen van processen, door beter inzicht te hebben in prospects en klanten en hun betaalgedrag. Kredietinformatie wordt niet alleen gebruikt door finance, het geeft ook sales nieuwe inzichten: op welke markten moeten we ons richten, welke prospects zijn de moeite waard – en welke niet? Het algehele lead- tot factuurproces wordt versterkt. 
Wat staat er in een kredietrapport?

Elk bedrijf heeft andere wensen en kenmerken die belangrijk zijn voor hun specifieke situatie. 

Een kredietrapport is dan ook opgebouwd uit verschillende onderdelen:

1. Samenvatting

Zoals de naam zegt, is deze eerste pagina een samenvatting van het gehele kredietrapport. In het GraydonCreditsafe kredietrapport vindt u op de eerste pagina een samenvatting van alle belangrijke kenmerken van het bedrijf én de eindconclusie over de kredietwaardigheid. U kunt deze overzichtspagina zien als een dashboard van de belangrijkste gegevens. De samenvatting bevat meerdere onderdelen:

 • Belangrijke bedrijfsinformatie en contactgegevens
 • Bestuurders overzicht
 • Risico score
 • Toelichting
 • Groepsstructuur statistieken
 • Overzicht jaarverslagen
 • Overzicht betalingservaringen
 • Overzicht aanvragen

2. Bedrijfsinformatie

Hier vindt u de belangrijke bedrijfsgegevens omtrent het bedrijf, haar activiteiten en nevenvestigingen. 

3. Jaarverslag

Hier vindt u de balans, wint- en verliesrekening en ratio’s van het bedrijf. 

Meer weten over hoe u een jaarrekening leest? Download Jaarrekening lezen voor Dummies.

4. Score/ limiet/ indicatoren

De Risico score en geadviseerde kredietlimiet die wij aan het bedrijf geven, bieden u de mogelijkheid een goede risico-inschatting te maken of het verstandig is om zaken te doen met een bedrijf. In dit tabblad ziet u ook hoe de score van het bedrijf zich verhoudt tot dat van andere bedrijven in de regio en hoe de score van het bedrijf zich verhoudt tot de branche waarin het bedrijf actief is. 

5. Bestuurders

Hier vindt u een lijst van de (voormalig) belanghebbenden van het bedrijf. 

6. Aandeelhouders

Onder het tabblad Aandeelhouders vindt u een uitgebreide analyse van de groepsstructuur, ook wel de concernstructuur genoemd.

7. Compliance alerts

Dit tabblad laat u zien of er een mogelijke hit is op een sanctie- PEP- of handhavingslijst voor dit bedrijf, of voor één of meerdere bestuurders van het bedrijf.

8. Betalingservaringen

Hier kunt u zien of het bedrijf veel openstaande vorderingen heeft en of het haar rekeningen op tijd betaald.

Dit was in een notendop het GraydonCreditsafe kredietrapport, voor een gedetailleerde uitleg kunt u deze blog raadplegen. 

Wat is de GraydonCreditsafe kredietscore?

De kredietscore wordt berekent door ons scoremodel. Scoremodellen zijn wiskundige modellen waarbij variabelen op verschillende manieren worden gewogen en samengevoegd in een score. Deze scoremodellen zijn een reeks van zeer voorspellende algoritmen die zijn gecreëerd door ons eigen toonaangevende analytische team.

De kredietscore is een cijfer van 1 tot 100, waarbij een laag cijfer een hoog risico betekent, en vice virsa. De GraydonCreditsafe score voorspelt de kans dat er bij een bedrijf een financiële calamiteit plaatsvindt binnen een periode van 12 maanden. Deze kans is uitgedrukt in een percentage (probability of default). De PoD wordt door GraydonCreditsafe vertaald in een getal van 1 tot 100 en wordt ingedeeld in risico-klassen (A t/m E).

Wilt u alles weten over het scoremodel achter de kredietscores van GraydonCreditsafe? Lees dan deze blog.

Hoe leest u een kredietrapport?

Bedrijven kunnen kredietbeoordelingen op basis van bepaalde kenmerken volledig automatiseren. Dit betekent dat u samen met de kredietpartij bekijkt welke kenmerken u belangrijk vindt, welke scores u wilt meenemen en welke beslissingen u vervolgens neemt - zoals accepteren, accepteren onder voorwaarden, nader onderzoek of afwijzen. Kiest u voor een handmatige beoordeling? Dan hangt de manier waarop u een kredietrapport leest en hoe u de informatie toepast af van zaken als uw:

 • Bedrijfsdoel. Wilt u bijvoorbeeld groeien in een markt?
 • Liquiditeitspositie. Kunt u zich een risico veroorloven?
 • Kennis. Hoe goed kunt u cijfers interpreteren?
 • Orderwaarde. Gaat het om een order die belangrijk voor u is?
 • Relatie. Hoe belangrijk is de relatie met het bedrijf? 
Hoe gaat u om met een negatief advies?

Hoe gaat u om met een negatief advies voor een klant?

Als uw klant een lage score krijgt - en daarmee dus een negatief kredietadvies, hoe gaat u daar dan mee om? Uiteindelijk is dat geheel aan u. Het gaat om de samenhang tussen de verschillende elementen in het kredietrapport en uw eigen (liquiditeits)positie, doelen, mogelijkheden en eventuele extra kennis van de klant of markt. 

U kunt een klant met een negatief kredietadvies bijvoorbeeld zo belangrijk vinden dat u tóch besluit zaken te doen en het risico te lopen. Kunt u het zich niet veroorloven risico te lopen, doordat u zelf bijvoorbeeld een gebrekkige cashflow heeft? Dan zult u de klant moeten weigeren. Een tussenoplossing is levering onder voorwaarden en de touwtjes zéér strak in handen houden. 

Negatief advies voor uw eigen bedrijf?

Als uw onderneming zelf geen krediet krijgt of als klant wordt afgewezen, kan dat komen door de data die GraydonCreditsafe heeft aangeleverd in het kredietrapport over uw bedrijf. Dit kan aan het volgende liggen:

 • U heeft facturen niet op tijd betaald.
 • U heeft de jaarrekening niet op tijd gedeponeerd
 • U heeft een negatief eigen vermogen.
 • U heeft negatieve financiële ratio’s, zoals liquiditeitsratio.
 • Andere redenen kunnen zijn: faillissement, negatief werkkapitaal of het kan gerelateerd zijn aan uw moederbedrijf.

Het kan echter ook liggen aan het bedrijf dat u afwijst. De data van GraydonCreditsafe vormen immers slechts de input op basis waarvan een besluit wordt genomen om al dan niet krediet te verlenen of zaken te doen. Sommige bedrijven zijn hierin erg streng en kiezen er zelf voor om bijvoorbeeld niet met bedrijven in zee te gaan die een score van 45 of lager hebben, terwijl wij een score lager dan 37 als risicogeval zien.

Welke bronnen worden gebruikt voor kredietrapporten?

De belangrijkste bronnen die worden gebruikt voor het samenstellen van kredietrapporten zijn:

 • Jaarverslagen. Deze gegevens vormen vaak de basis van de beoordeling. 
 • De Kamer van Koophandel levert basisgegevens, zoals de leeftijd van een bedrijf, omvang, rechtsvorm, branche, aandeelhouders, participaties en bestuurders.
 • Rechtbanken. Hierbij gaat het om gegevens over faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling.
 • Betalingservaringen van debiteuren.
Hoe implementeer ik kredietinformatie in mijn bedrijf?

Omdat een kredietrapport zowel de risico’s als de kansen van het zakendoen met een bepaalde klant weergeeft, biedt het alle informatie die nodig is om slim en veilig zaken te doen. Een bedrijf heeft daarbij grofweg twee keuzes:

 1. Per klant een los kredietrapport aanvragen. Vaak kiezen kleinere bedrijven voor deze oplossing, omdat zij zelf in de hand willen houden welke bedrijven zij wanneer controleren - bijvoorbeeld bij orders boven een bepaald bedrag of bij nieuwe klanten. 
   
 2. Automatisering. Alle benodigde gegevens over de kredietwaardigheid worden dan continu bijgewerkt in bijvoorbeeld uw ERP- of CRM-systeem. Door vooraf criteria te bepalen voor het goedkeuren, afwijzen of nader onderzoeken van klanten, kunnen bedrijven in korte tijd veel kredietbeslissingen nemen. Door te automatiseren sluit u objectiviteit van medewerkers bovendien uit. Daarnaast zijn er mogelijkheden om alleen nieuwe klanten te checken en bestaande klanten te monitoren. Dit kunt u integreren met uw boekhoudsysteem om ook het debiteurenbeheer te automatiseren. 

Gebruikt u nog geen kredietrapporten om een accuraat beeld te krijgen van risico's en kansen? Geen zorgen: uw bedrijf kan van passief debiteurenbeheer veranderen in creditmanagement dat kansen ziet in plaats van alleen risico’s. GraydonCreditsafe ontwikkelde het Credit Maturity Model, dat de weg naar modern creditmanagement in beeld brengt. Ontdek waar uw bedrijf staat en welke stappen u moet zetten om een 'volwassen' creditmanagement te ontwikkelen.

Sparren over kredietrapporten met één van onze consultants?

Ontdek wat kredietrapporten voor uw bedrijf kunnen betekenen.