Credit

3 oorzaken en 3 gevolgen van slecht betalende debiteuren binnen de Staffingbranche

3 Min

Days Sales Outstanding, ook wel DSO genoemd, is geen onbekende term binnen de Staffingbranche. Het is een zeer belangrijke metric, omdat het een enorme impact heeft op de bedrijfsresultaten. Er doen zich namelijk een aantal problemen voor indien de DSO teveel oploopt. Maar wat zijn nou de meest voorkomende oorzaken en gevolgen van een te hoge DSO? 

In deze blog leggen wij het u uit, waar we beginnen met de top 3 oorzaken.

Chapter 1

3 oorzaken van wanbetaling in de staffingbranche

1. Te weinig kennis door hoog verloop

Het verloop binnen de Staffingbranche brengt naast kennisverlies en wisseling van contactpersonen voor de klant ook betalingsrisico's met zich mee voor uw organisatie. Het gemiddelde verloop van een intercedent ligt namelijk op 9 maanden. Het is bijna ondoenlijk om alle regels rondom facturatiemogelijkheden, verschillende cao's en intern beleid over het checken van nieuwe klanten goed bij te brengen, laat staan uit te voeren. 

Hierdoor kunnen disputen ontstaan met klanten over de juistheid van de facturen, correcties etc. Deze facturen worden dan pas (deels) betaald als alles is opgelost of als de zaak in handen worden gelegd van een incassobureau. Of erger nog: de posten moeten worden afgeschreven.

2. Onvoldoende zicht op kredietwaardigheid en betalingsgedrag van klanten en prospects

De meeste organisaties doen vooraf aan de samenwerking met een nieuwe klant een kredietcheck.  Nu de markt weer aantrekt zullen nieuwe klanten zich weer vaker aandienen. En dat is natuurlijk mooi, want elk bedrijf wil graag groeien. Maar dan moet het wel een gezonde groei zijn met een gezond klantenportfolio en prospects die ook kredietwaardig zijn. Het is verstandig om deze bedrijven goed te monitoren, want ook zij hebben flink geleden onder de coronacrisis. Het is dan goed om actuele gegevens over het bedrijf paraat te hebben.

3. Onvoldoende voorbereid op onverwachte en sterk ondermijnende gebeurtenissen.

We kunnen niet ontkennen dat corona een grote impact heeft op veel organisaties in BV Nederland. Sommigen varen wel bij de kansen die zich voordoen door de crisis, maar de meesten gaan gebukt onder de negatieve gevolgen. Maar hoe anticipeert u nu op totaal onverwachte en sterk ondermijnende gebeurtenissen, die grote gevolgen hebben voor flexorganisaties? “Zwarte zwanen” noemt eindredacteur van Flexmarkt Wim Davidse deze gebeurtenissen. “Neem nou corona, dat was alweer de 3e totaal niet voorspelde, heftige veroorzaker van de crisis in deze eeuw”, aldus Davidse.

Een vierde zwarte zwaan zal zo goed als zeker weer over een jaar of 5 tot 7 ontstaan. Daarom wilt u een wendbare organisatie, zodat u zo min mogelijk schade oploopt bij zo’n onverwachte situatie. Innovatie en wendbaarheid zijn hierbij sleutelwoorden. Als gevolg van corona zien we daarom bijvoorbeeld dat de digitalisering van bedrijfsprocessen in het voorjaar van 2020 in een stroomversnelling is gekomen. Dit geldt ook voor de financiële processen, waardoor sneller geanticipeerd kan worden op bijvoorbeeld verandering van betalingsgedrag van klanten door het verkrijgen van notificaties.

Dat DSO een belangrijke graadmeter is blijkt ook uit de gevolgen die late betaling van facturen met zich meebrengen. Wat deze gevolgen zijn? Dat leest u hieronder.

Chapter 1

3 gevolgen van wanbetaling in de staffingbranche

1. Cashflowproblemen

De uitzendbranche heeft, ook binnen Staffing, een specifiek karakter in de bedrijfsvoering. Feit is namelijk dat de salarissen van de flexkrachten altijd op tijd betaald moeten worden, ook al betalen klanten te laat of in het slechtste geval helemaal niet. Er is dus sprake van voorfinanciering. Als het innen van facturen niet op tijd gebeurt ontstaat er dus een cashflowprobleem waardoor de bedrijfsvoering in gevaar komt. Het is dus belangrijk om zicht te houden op de financiële situatie van de debiteuren.

2. Terugtrekken van uw flexkrachten

Het terugtrekken van uw flexkrachten als uw klanten de facturen te laat of, erger nog, niet betalen. Daar moet u toch niet aan denken als ondernemer in de flexbranche? De relatie met zowel uw klant als flexkracht komt flink onder druk te staan en de omzet valt per direct stil bij die klant. Dat wilt u natuurlijk graag voor blijven.

3. Leeglooprisico's bij detacheren

Net als dat er bij uitzendbureaus bepaalde specifieke kenmerken en risico's zijn, geldt dit ook voor detacheren. De detacheringswereld kent beduidend minder heftige schommelingen als gevolg van positieve en negatieve economische veranderingen in vergelijking met de uitzendbranche. 

"Je ziet steeds vaker dat bureaus gedetacheerden langer aan zich proberen te binden", zegt Maikel Pals (VvDN). Dit is vooral het geval doordat de war-for-talent onverminderd doorgaat en detacheerders graag hun ‘talenten’ willen behouden. 

In economisch instabiele tijden kan dit echter zorgen voor zogenaamde "leegloop" met als gevolg dat gedetacheerden vast in dienst zitten, maar zonder opdracht (dus inkomsten voor de detacheerder). Het is dus belangrijk om dit situatie van uw klanten goed te blijven monitoren, want leegloop is een groot risico voor een detacheringsbedrijf.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Digitalisering in de staffingbranche.

Creëer een concurrentievoordeel door digitalisering.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.