Betalingstermijnen voor grootbedrijven aan het mkb verkort met een nieuw wetsvoorstel

Het wetsvoorstel moet mkb-bedrijven beter beschermen tegen de gevolgen van te late betalingen.

5 Min
23/03/2022

Op 17 maart jongstleden is er een nieuw wetsvoorstel aangenomen wat de wettelijke betalingstermijn van het grootbedrijf aan het mkb (midden- en kleinbedrijf) inkort van 60 dagen tot 30 dagen. Hiermee wordt deze gelijkgesteld aan die van de overheid.

Het wetsvoorstel is onder de aandacht gekomen omdat mkb-bedrijven en belangenorganisaties naar aanleiding van onderzoek zelf aangaven dat er een trend gaande is waarin er steeds later wordt betaald in plaats van eerder.

Volgens de oude wet uit 2017 mogen grote bedrijven de betaaltermijn van dertig dagen voor mkb’ers oprekken tot maximaal zestig dagen, als dit in de voorwaarden wordt vastgelegd. Onderling mogen partijen afwijkende afspraken maken. Te late betalingen kunnen een ramp zijn voor het mkb, een serieus effect hebben op de cashflow en het werkkapitaal, en kunnen daarom liquiditeitsproblemen veroorzaken, zeker als het een grote klant betreft. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt een  betalingstermijn langer dan 30 dagen verboden, ook als deze contractueel is vastgelegd.

Volgens de cijfers van Graydon uit 2020 en landelijk onderzoek van betaalme.nu, een initiatief dat streeft naar kortere betalingstermijnen, zijn betalingstermijnen van midden- en grote bedrijven na een daling gestegen tot 41,5 dagen. De eerdere wet die in 2017 is aangenomen lijkt dus niet voor een daling te zorgen, maar een stijging. Ook wordt er vaker om korting gevraagd in ruil voor een snellere betaling. De helft van de mkb’ers geeft aan hiermee akkoord te gaan. Daarnaast wordt één op de vijf mkb-ondernemers vaak gevraagd om een langere betalingstermijn dan wenselijk te accepteren.  

Belangenorganisatie MKB-Nederland waarschuwde hier al jaren geleden voor en kaartte dit aan bij oud-staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Volgens MKB-Nederland bewijzen de uitkomsten dat de wet uit 2017 ontoereikend is, en dat er onvoldoende prikkels bestaan vanuit grote bedrijven om inderdaad de betalingstermijn van 30 dagen aan te houden als deze opgerekt mag worden naar 60 dagen. Grote bedrijven hebben een voorbeeldfunctie en kunnen door hun inkoopmacht kleinere leveranciers onder druk zetten om akkoord te gaan met lange betaaltermijnen, die zij niet altijd kunnen weigeren, omdat zij zich in een afhankelijke positie bevinden ten opzichte van het grootbedrijf. Omdat mkb-financiering sowieso al lastig kan zijn, zitten mkb-bedrijven vaak met hun handen in het haar. Bovendien zorgt het voor files in het economisch verkeer.

Tekorten in het werkkapitaal is een van de grootste aanleidingen voor financieringsbehoefte in het mkb. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dit tekort zo’n 21,5 miljard euro waard. Daarbij behoort een financieringsaanvraag voor werkkapitaal ook nog eens tot de minst kansrijke aanvragen. De cijfers tonen aan dat er daarom een financieringsgat van 55 miljard euro ten nadele van het mkb ontstaat. Volgens oud-staatssecretaris Keijzer, die het wetsvoorstel indiende, draagt dit wetsvoorstel bij aan het dempen van dit financieringsgat als bedrijven simpelweg op tijd betalen.

MKB’ers beschikken vaak over weinig reserves, waarmee late betalingen serieuze problemen kunnen veroorzaken. Dit fenomeen is nog versterkt door de gevolgen van de coronacrisis. Door het verkorten van de wettelijke betalingstermijn naar 30 dagen hoopt de overheid dat mkb-bedrijven beter beschermd worden en minder vaak in de problemen komen als gevolg van wanbetaling. Daarnaast versterkt het de kwaliteit van de toeleveringsketen, leidt het tot efficiënter en beter werkkapitaalbeheer en past het bij verantwoord en ethisch ondernemen.

Oud-staatssecretaris Keijzer over het wetsvoorstel: “Veel ondernemers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Het is van belang dat zij tijdig betaald worden en niet instemmen met een onnodig lange betaaltermijn. Laten we elkaar zeker in deze tijden helpen waar we kunnen. Met het verkorten van de betaaltermijn krijgt de mkb’er meer financiële ademruimte, beter zicht op de bedrijfskas en daarmee een grotere kans om de huidige economische crisis door te komen.”

Ondernemers met een mkb-bedrijf kunnen tot 26 januari 2023 anoniem melding maken van achterstallige betalingen via het Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Financiële Markten, opgericht op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Chapter 1

Hoe kan ik als mkb’er zorgen dat mijn grote klant mij op tijd betaalt? Vijf tips

1. Doe vooraf een kredietcheck

Het is erg verstandig om vooraf elke nieuwe klant te checken op kredietwaardigheid, zeker als u van plan bent om op krediet te leveren. Zo weet u zeker dat u zaken doet met een betrouwbare partij en kunt u vooraf al een gedegen risico-inschatting doen zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan. 

U kunt uw nieuwe klant vooraf checken op kredietwaardigheid door hun kredietrapport te bekijken en analyseren. Een kredietrapport van GraydonCreditsafe bevat altijd een kredietscore, wat in een getal van 1 tot 100 de kans weergeeft dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat. Is de score 36 of minder? Dan is het onverstandig om op krediet te leveren bij dit bedrijf, of alleen onder strenge voorwaarden.

2. Lever betalingservaringen aan

Een belangrijk onderdeel van het berekenen van de Creditsafe kredietscores en -limieten bestaat uit de betalingservaringen die onze klanten leveren. Deze geven een accuraat beeld van het betalingsgedrag van een bedrijf, waardoor onze scores een betere voorspelling kunnen geven hiervan. Hier helpt u niet alleen uzelf mee, maar ook andere leveranciers en zakenrelaties van deze bedrijven, waarmee u het bedrijf aanspoort om sneller en beter te betalen.

3. Bundel uw krachten

Eén mkb’er zit misschien in een afhankelijkheidspositie, maar als u de krachten bundelt met andere bedrijven in uw branche staat u sterker. Dit kan bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij een belangenvereniging. Nog effectiever is het echter om u aan te sluiten bij een Industrie Informatieplatform, waarin u binnen uw branche anoniem betalingservaringen kunt delen. 

Zo fungeert u samen als een soort waakhond waardoor de gehele branche veiliger wordt en spoort u grotere bedrijven aan om mkb’ers binnen de branche sneller te betalen. Creditsafe faciliteert meerdere van deze Industrie Informatieplatformen voor de branches Bouw, Staffing, Hospitality, Handel, Facility en Logistiek. Lees hier meer over onze Industrie Informatieplatformen.

4. Lees de leverings- en betalingsvoorwaarden goed

Het is altijd verstandig om de voorwaarden goed door te lezen voor u met deze akkoord gaat. Het is verleidelijk om deze gewoon maar te accepteren, zeker als u de klant niet wilt afschrikken. Maar het is tijdens de contractbesprekingen juist belangrijk om goed te bespreken waar u wel en niet mee akkoord gaat, zodat u geen langere betalingstermijnen accepteert dan dat u acceptabel vindt. 
 
Met het nieuwe wetsvoorstel zijn langere betalingstermijnen dan 30 dagen verboden, ook als deze in de leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd. Als u een internationale klant hebt kan het geen kwaad om ze er extra op te wijzen dat de Nederlandse wetgeving geldt op de betalingsvoorwaarden die zij stellen. Daarnaast is het verstandig om geen voorwaardelijke bepalingen te accepteren waar u zelf geen invloed op hebt.
 

5. Vorder handelsrente

Als ondernemer is het voor u wettelijk toegestaan om handelsrente vorderen, als uw afnemer te laat betaalt. Maak hier dus vooral gebruik van. De betalingstermijn is automatisch 30 dagen als u niets heeft afgesproken, en met het nieuwe wetsvoorstel kan deze niet meer verlengd worden. Iedere betalingstermijn die langer is dan het wettelijke minimum is verboden, zelfs al staat dit contractueel vastgelegd.

Hoewel het wettelijk toegestaan is om handelsrente te vorderen als grote bedrijven later betalen dan 30 dagen, kan het vorderen van rente kan hoogdrempelig zijn en is het niet heel goed voor de relatie met uw klant. Het is daarom nog beter om dit te voorkomen door contact op te nemen met uw klant om deze te waarschuwen hiervoor. Dit kan een goede stok achter de deur zijn om uw klant aan te sporen om toch op tijd te betalen.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

B2B e-commerce gamechanger

Mis geen omzet meer in het weekend en in de avonduren.

Is uw bedrijf financieel gezond?

5 kengetallen die impact hebben op uw kredietwaardigheid.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.