4 manieren om uw debiteurenrisico te verkleinen

3 Min
28/08/2023

Zakendoen brengt niet alleen kansen, maar ook risico’s met zich mee. Want wat als de klant niet betaalt? Enerzijds wilt u dan uw geld, maar u wilt de klantrelatie ook goed houden. Hoever gaat u om de afnemer tegemoet te komen? En hoe houdt u een gezonde balans tussen vertrouwen in de klant en veiligheid voor uw bedrijf? In dit artikel vindt u vier manieren om uw debiteurenrisico te verkleinen en uw klantrelatie te behouden.

U kunt uw krediet- of debiteurenrisico op verschillende manieren beperken. In het kort kunt u uw inzicht vergroten en uw risico spreiden, kunt u de voorwaarden voor levering verscherpen, de interne processen van uw organisatie aanscherpen en kunt u bijvoorbeeld kiezen voor oplossingen zoals verzekeren of voorfinancieren. We lichten ze hierna toe.

Chapter 1

1. Inzicht vergroten en risico’s spreiden

Het is belangrijk de kredietwaardigheid van de klant te controleren vóór het sluiten van de deal. U kunt hiervoor gebruikmaken van betaalde kredietinformatie, maar u kunt ook zelf (gratis) brononderzoek doen. Voor veel ondernemingen geldt dat 20% van de klanten zo’n 80% van de omzet binnenbrengt. Zorg ervoor dat u de kredietwaardigheid van deze klantgroep continu in de gaten houdt. U kunt uw klanten bij de bekende kredietinformatiebureaus zelfs automatisch laten monitoren, zodat u nergens omkijken naar heeft. Verder is het altijd slim om risico’s te spreiden. Zorg er daarom voor dat u klanten en prospects segmenteert in homogene groepen, bijvoorbeeld naar ordergrootte of kenmerken van betaalgedrag. Daarmee heeft u altijd inzicht in uw klantenbestand en de daaraan verbonden risico’s.

Chapter 1

2. Voorwaarden voor levering verscherpen

Veel bedrijven bieden dezelfde voorwaarden voor alle klanten. Maar waarom zou u dezelfde voorwaarden hanteren voor bedrijven die een ander risico dragen? Als u uw debiteuren gesegmenteerd heeft, kunt u gemakkelijk voor elke klantgroep andere voorwaarden hanteren. Een simpele strategie is het verkorten van uw betalingstermijn voor bepaalde klanten. U kunt klanten een lagere of hogere prijs vragen op basis van hun risico. Of u kunt bijvoorbeeld werken met deelleveringen. U hoeft dus niet direct het zakendoen stop te zetten, maar beperkt uw risico met behoud van een goede klantrelatie.

Chapter 1

3. Interne processen van uw organisatie aanscherpen

Strak debiteurenbeheer zou voor elke organisatie een speerpunt moeten zijn. Zet daarom een slimme, heldere strategie uit die de balans tussen bescherming en klantvriendelijkheid nooit uit het oog verliest. Hanteer bijvoorbeeld altijd duidelijke betaalafspraken voor een order. Is een order geplaatst, stuur dan direct de factuur na. Zorg ook dat factuurgegevens altijd volledig correct zijn. Tegenwoordig is het niet ongebruikelijk kort voor het aflopen van de betalingstermijn een vriendelijke herinnering de deur uit te doen. Is de uiterste datum voor betaling verstreken, dan kan een telefonische of persoonlijke benadering effectiever uitpakken dan een schriftelijke aanmaning. En met een zorgvuldig klachtenafhandelingsproces voorkomt u misverstanden en weet u zeker dat u in uw recht staat.

Chapter 1

4. Verzekeren of voorfinancieren

Een kredietverzekering kan een geschikt middel zijn om uw risico af te dekken. Bij grote klanten en orders krijgt u dan altijd een deel van uw factuur terug als de klant onverhoopt omvalt. 

Bij kleinere klanten kunt u de verzekering dan verder aanvullen met kredietinformatierapporten, om nog beter uw risico’s af te dekken. Waarom? In de polis van kredietverzekeringen staat een onderdeel dat ‘zelfbeoordeling’ heet. Tot een bepaald bedrag - vaak € 15.000 - mag u zelf het kredietlimiet bepalen, mits u gebruikmaakt van de juiste bronnen. U vraagt bij kleinere orders dus niet een limiet aan bij uw verzekeraar maar een kredietrapport via een kredietinformatiebureau. Dan kunt u zelf beoordelen of u zaken kunt doen met deze partij. Mocht er onverhoopt toch iets met deze klant gebeuren, krijgt u via uw kredietverzekering een deel van het bedrag terug. 

Meer weten over het verkleinen van uw debiteurenrisico? Download gratis onze whitepaper '4 instrumenten die u kunt inzetten om uw debiteurenrisico te verkleinen'.

Whitepapers

De laatste best practices in credit, risk en data management.

Trends in risicomanagement

Breng kennis samen in een 'Closed Industry User Group'.

Dossier Cliëntenonderzoek

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.