Risk management

Risk management voor bedrijven: de basis

6 Min

Met de introductie van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn is risk management voor bedrijven een onderwerp dat steeds hoger op de agenda staat. Maar wat is de belangrijkste reden hiervoor, en waarom is het van belang?

Daarop geven wij antwoord in deze blog, evenals een toelichting op de toename van de regelgeving. Om het overzicht compleet te maken zetten we de belangrijkste Risk- & Compliance checks voor u op een rijtje.

Chapter 1

De basis: wat is risk management?

Risicomanagement is geen eenmalig, maar een continu proces. In steeds meer bedrijven is dit een vast onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Uiteraard is dit afhankelijk van de doelstellingen van het bedrijf, welke risico’s daarbij horen, de mate van waarschijnlijkheid dat er iets gebeurt dat impact heeft op uw doelstelling, de acties die daaruit voortvloeien en de continue monitoring van dit risicomanagementproces.

Chapter 1

De belangrijkste redenen voor risk management

Wat is het grootste risico dat uw bedrijf loopt? Dat antwoord hangt af van de bedrijfstak en het soort bedrijf waarin u werkzaam bent. Daarom is het belangrijk dit goed in te schatten zodat u een adequaat beleid op kunt stellen.

Risicomanagement zorgt ervoor dat een organisatie beter in staat is om een betrouwbare bedrijfsvoering te realiseren. Door uw risk management op orde te hebben:

  • Krijgt u inzicht in uw compliancerisico's en kunt u deze beter beheersen.

  • Brengt inzichtelijk waar er kansen liggen voor uw bedrijf.

  • Stimuleert de bedrijfsleiding om bewuste afwegingen te maken, risico’s in acht te nemen en daarnaar te handelen.

  • Kunt u voorkomen dat uw organisatie de dupe wordt van oplichting.

  • Voldoet u aan wet- en regelgeving en voorkomt u het risico op hoge boetes van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Een bekende uitspraak is: “Hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement.” Als management is het dus van belang om goed te kunnen inschatten hoeveel risico u bereid bent te nemen voor een bepaald rendement.

De invoering van risicomanagement is een eerste stap naar professionele beheersing van de organisatierisico’s.

Chapter 1

Voor wie is risk management van belang?

Steeds meer bedrijven richten pro-actief hun eigen risicomanagement in. Zo hebben zij meer controle op het risico en dus rendement van het bedrijf. Voor sommige bedrijven is het zelfs verplicht door de wet om risicomanagement ingericht te hebben.

In het verleden waren alleen de grotere financiële instellingen zoals banken, verzekeraars, accountants en advocaten verplicht om bijvoorbeeld een compliance check te doen bij hun klanten. Tegenwoordig wordt dit van veel meer bedrijven verwacht wanneer zij te maken hebben met grotere transacties. Dit ter voorkoming dat het bedrijf zaken doet met een partij die mogelijk geld witwast, of terroristische activiteiten financiert.

Afhankelijk van in welke sector uw bedrijf begeeft bent u meldingsplichtig over uw zakenrelatie. Hier vindt u een lijst met bedrijven voor wie de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing is en dus meldingsplichtig zijn.

Chapter 1

Toename van regelgeving: herziene Wwft

Daarnet werd de Wwft al even kort benoemd. Maar hoe zit het nu met die wet- en regelgeving? De twee belangrijkste wetten die u dient te kennen zijn de Wft en de Wwft.

De Wft staat voor Wet financieel toezicht. Deze wet regelt het toezicht op bijna de gehele financiële sector in Nederland. Financiële instellingen kunnen zien aan welke eisen zij moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld.

Wwft staat voor: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet is ontstaan in 2008 om integriteit binnen het financiële stelsel te hanteren.

Door toename van fraudegevallen is de wetgeving de afgelopen jaren steeds scherper geworden. Op 25 juli 2018 is de Wwft herzien op verschillende onderdelen. Dit kan voor uw bedrijf dan ook van belang zijn. Bekijk welke stappen u als bedrijf dient te doorlopen om te voldoen aan de Wwft.

Chapter 1

Overzicht van de belangrijkste Risk- & Compliance checks

Bij risicomanagement komt best veel kijken. Vandaar dat wij voor u de belangrijkste risk- & compliance checks op een rijtje hebben gezet.

Een Compliance check
Compliance of compliant zijn, kent enorm veel definities in verschillende domeinen. Dit betekent het in een B2B-context het voldoen aan en het naleven van de geldende gedragsregels, opgelegde wetten en de huidige regelgeving dat de bevoegde en regelgevende overheidsinstellingen opleggen aan natuurlijke personen, bestuurders, ondernemers en bedrijven. 
In dit blog lichten wij compliance checks toe voor bedrijven die deze moeten doen zoals voorgeschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Een UBO-check
UBO is de afkorting voor 
Ultimate Beneficial Owner. Letterlijk betekent dit de uiteindelijke belanghebbende van uw zakenrelatie. Als u inzicht heeft in de identiteit van de klant kunt u op basis van objectieve factoren een risico inschatting maken van uw klant (laag, midden, hoog). Hier leest u meer of u een UBO-check dient te doen en hoe u dit kunt doen.

Een Customer Due Diligence-Check
Bij zowel een CDD- als KYC-check staat het ‘ken uw klant’-principe centraal. Vaak worden deze dan ook als hetzelfde proces gezien. De overeenkomst tussen beide is de uitgebreide identificatieplicht van de klant. Het verschil zit hem in het afwegen van de risico’s. Bij een 
CDD-onderzoek doet u ook de monitoring van de klant, en gaat u verder de diepte in.

Een Know Your Customer-Check
Het ‘ken uw klant’-principe wordt steeds belangrijker. Tegenwoordig is het voor bedrijven in specifieke branches, zoals financiële instellingen, verplicht om de klant te onderzoeken voordat zij zaken gaan doen middels een 
Know Your Customer (KYC)-check. Dit is het screenen van klanten, zodat u de risico’s kent van het zakendoen met uw klant. Op deze manier kunt u voorkomen dat u zakendoet met een partij die geld witwast of criminele activiteiten zoals terrorisme financiert.

Een AML-Check
AML betekent letterlijk 
Anti Money Laundry: anti-witwassen. Dit is het voorkomen van transacties om illegaal verkregen geld om te zetten in legaal verkregen geld. AML wordt ook ter afkorting gebruikt voor de Europese richtlijnen die er gelden ter voorkomen van witwassen. In dit blog kunt u alles lezen over de AML-check.

Whitepapers

De laatste best practices in credit-, risk- en datamanagement.

Dossier cliëntenonderzoek

Voorkom hoge boetes: Voldoe in 10 stappen snel en efficiënt aan de Wwft.

Trends in risicomanagement

Breng kennis samen in een 'Closed Industry User Group'.

Gerelateerde blogartikelen

De laatste trends in credit, risk en data management.