Compliance - vad är det och hur följer du regelverket?

Att som företag säkerställa att man följer regler, lagar och standarder kan vara svårt, men viktigt och värt att lägga ner extra tid på.

Compliance

Vad är compliance? Det är en fråga som ofta ställs när det kommer till företagsstyrning och regelverk. Låt oss förenkla begreppen och hjälpa dig.

Chapter 1

Vad innebär compliance?

Compliance, eller regelefterlevnad på svenska, används på flera sätt i olika sammanhang. När vi pratar om compliance i det här inlägget syftar vi till kraven på att efterleva regelverk och lagar för företag. Som företagare är det viktigt att man är medveten om de regler och lagar man måste följa för att undvika böter, rättsliga påföljder och ett försämrat rykte.

Vad är compliance?
Chapter 1

Hur blir man compliant?

Att bli compliant kräver en noggrann och strukturerad strategi. Här är några steg företag kan följa för att uppnå compliance:

 1. Identifiera regelverket

  Det första steget är att identifiera alla relevanta lagar, regler och standarder som gäller för företagets verksamhet. Detta kan vara en omfattande uppgift, men det är avgörande för att skapa en stark grund för compliance.

 1. Skapa en compliance-policy

  Efter att ha identifierat regelverket måste företaget skapa en compliance-policy som tydligt fastställer företagets åtagande att följa dessa regler. Detta dokument bör kommuniceras till alla anställda och andra intressenter.

 1. Utbilda anställda

  Alla anställda måste vara medvetna om compliance-kraven och förstå deras roll i att följa dem. Utbildning och medvetenhet är nyckeln till framgångsrik compliance.

 1. Implementera processer

  Företaget måste skapa och implementera processer och rutiner som säkerställer regelefterlevnad. Detta kan inkludera bevakning, rapportering och reaktion på eventuella överträdelser.

 1. Regelbunden granskning

  Compliance är inte en engångshändelse utan en kontinuerlig process. Företaget måste regelbundet granska och uppdatera sin compliance-policy och processer för att säkerställa att de är aktuella och effektiva.

 1. Följ upp och rapportera

  Det är viktigt att företaget följer upp och rapporterar om sin efterlevnad av reglerna. Detta kan innebära att man rapporterar till myndigheter eller intern revision.

Att vara compliant är en nödvändig del av företagsstyrning och hjälper till att minimera risker och främja förtroendet från intressenter. Genom att följa ovanstående steg kan företag bygga en stark grund för compliance och undvika potentiella problem i framtiden.

Vill du säkerställa att ni är compliant?

Kontrollera mot sanktionslistor, PEP, penningtvättsdomar och negativ media för att följa KYC- och AML-regelverken.

Mer information

Du kan också ringa 031-725 50 10 eller maila [email protected].