Information till registrerade
Information till registrerade

Välkommen till Creditsafes information till registrerade

 Information till registrerade

För att underlätta för dig som vill läsa om Creditsafes behandling av personuppgifter har vi samlat och delat upp information till registrerade av olika kategorier av personer. Creditsafe vill med denna information visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

För dig som vill veta mer om vår personuppgiftsbehandling kan du läsa vår integritetspolicy.

I vår integritetspolicy och information till registrerade förklaras hur Creditsafe samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande. Creditsafe tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.

Detaljerad information till dig som är kund & leverantör, eller till dig vars personuppgifter vi behandlar för intern och extern marknadsföring, kan du läsa här: