Kreditmall

Sekundsnabba kreditkontroller med kreditmall som beslutsstöd

Automatisera dina risk- och kreditprocesser. Du bestämmer risknivå och alla i organisationen gör samma bedömning.

Enhetlig och snabb kreditkontroll

Få ett automatiserat kreditbeslut och sekundsnabbt svar på om krediten ska beviljas. Alla i organisationen gör samma bedömning och kreditmallarna anpassas efter din verksamhet.

Tillsammans med Creditsafe sätter du upp en eller flera kreditmallar med kriterier utifrån de krav ni har för att godkänna en kundkredit. För att godkännas ska kunden passera igenom vald kreditmall likt ett filter. Kreditmallen anpassas för att matcha din verksamhet och dina kunder. Det är alltid du som avgör risknivån. 

Det är enkelt att använda kreditmall. Du eller kunden fyller själv i ett person- eller organisationsnummer och får direkt svar - godkänd eller inte. I samband med svaret får du information om namn, adress och eventuell avslagsorsak. På företag får du även firmatecknare samt styrelseinformation.

Alternativet prövning innebär att du bör göra en vidare analys och enskild kreditprövning.

 

Kreditmall

Varför ska du använda kreditmallar?

Sekundsnabb kreditkontroll

Kontrollen görs direkt. Allt du behöver är ett organisations- eller personnummer.

Grönt, gult eller rött ljus

Du får ett tydligt och lättolkat besked om kunden är godkänd för kredit eller inte.

Enhetlig kreditbedömning

Säkerställ att kunden bedöms på samma sätt, oavsett vem som utför kontrollen.

Regelverk för låg eller hög kreditrisk

Anpassa kreditmallarna efter olika typer av kunder och kreditbelopp.

Anpassad efter företagets kreditpolicy

Välj kriterier som följer din verksamhet och som matchar din kreditpolicy.

Adressvalidering

Kontroll över att den angivna adressen stämmer med folkbokföringsadressen.

Kreditmallar kan användas både via hemsida och integrerat i ditt affärssystem eller webbshop.

Effektivisera dina affärer med smarta kreditbeslut

Tacka ja till fler affärer genom att använda våra kreditmallar

Mer information om kreditmall

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact