Företagsupplysning

Företagsupplysning hjälper dig ta rätt affärsbeslut

Fyll i företagsnamn för en gratis kreditupplysning.

Kreditupplysningar på företag

En företagsupplysning ger dig komplett kreditupplysningsinformation på alla registrerade företag i Sverige. Med daglig uppdatering från våra svenska myndigheter kan du snabbt göra en korrekt kreditbedömning.

Rating & Limit

Bokslutssiffror

Styrelse

Betalningsanmärkningar

Rating företagsupplysning

Rating och limit

Ratingen är en riskbedömning av ett företag. Vårt kreditvärderingssystem hjälper dig att identifiera kreditrisken tidigt och göra säkrare affärer. För att beräkna risknivån har vi utvecklat en rating som tillhör de träffsäkraste på marknaden. Med en skala på 1-100 prognostiseras sannolikheten för konkurs. Ju högre rating, desto lägre risk. Kreditinformation är färskvara och ratingen uppdateras dagligen.

Bokslut

Bokslutssiffror

För en djupgående bild av företagets utveckling inkluderas flera års bokslut och nyckeltal. Dessutom finns årsredovisningar i PDF att ladda ner direkt i kreditupplysningen. Med revisorskommentarer kan du upptäcka allvarliga briser och ta ställning till om det kan påverka affärerna.

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Nyckeltal
  • Noter
styrelse

Styrelse

För att veta vilka personer som är ansvariga i företaget bör du kontrollera företrädarna i styrelsen. I vår företagsupplysning ingår alltid information om alla styrelsemedlemmar, deras bolagsengagemang, övriga befattningshavare, styrelsehistorik och firmatecknare. Du kan även upptäcka om det finns någon negativ ekonomisk information på en person i styrelsen.

Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar

Ett företags betalningsmönster är en stark indikator för nuvarande finansiell situation. Vi ger dig fullständig information om alla betalningsanmärkningar, ansökningar, tredskodomar samt aktuellt och historiskt skuldsaldo från Kronofogden. Betalningsanmärkningar är uppdelade i enskilda och allmänna mål med information om datum, summa, borgenär samt kommentar. 

Rating & Limit
Bokslutssiffror
Styrelse
Betalningsanmärkningar

Med en företagsupplysning kan du få svar på viktiga frågor som:

Hur troligt är det att din kund går i konkurs inom de närmsta 12 månaderna?

Hur mycket kredit kan du känna dig trygg med att erbjuda din kund?

Har något förändrats som kan påverka din kunds betalningsförmåga?

Är personen som vill göra affärer med dig behörig att företräda bolaget?

Är du nyfiken på svaren? Få en gratis kreditupplysning på valfritt företag.

Rating som hjälper er att bedöma risker

Ratingen prognostiserar sannolikheten för insolvens närmsta 12 månader. Med hjälp av våra tillförlitliga scoremodeller kan riskbedömning på företag göras med högsta möjliga precision.

Även denna information är inkluderad i vår företagsupplysning:

Koncernstruktur

Moder- och dotterbolag i koncernträdet, både svenska och internationella.

Fastighetsdata

Fastighetsinformation med företagets innehav på samtliga fastighetstyper.

Årsredovisningar

Årsredovisningar i original (PDF) finns tillgängligt direkt i kreditupplysningen.

Företagsinteckningar

Granska registret för företagsinteckningar och se inteckningar i näringsverksamheten.

5-års bokslut

Bokslut och ekonomisk information över företagets utveckling fem år bakåt i tiden.

Pågående ärenden hos Bolagsverket

Information om alla förändringar hos Bolagsverket.

Företrädarkontroll

Kontrollera negativ ekonomisk information på någon i styrelsen.

Betalningshistorik

Unik information om betalningstid baserat på betalningshistorik från våra kunder.

Internationellt företagssök

Tillgång online till 365 miljoner upplysningar i 160 länder.

Företagsinformation samlad på ett ställe

Det är viktigt att värdera alla affärskontakter. En företagsupplysning är ett billigt och enkelt sätt att undvika kostsamma kreditförluster samtidigt som du får ett kvalitativt beslutsunderlag. På Creditsafe har vi samlat all affärsinformation som du behöver för att veta om du ska ge kredit eller inte.

Information i våra företagsupplysningar uppdateras dagligen direkt från källan. Detta gör att du kan vara säker på att du tar rätt kreditbeslut baserade på senast tillgänglig information. Källorna är bland annat Bolagsverket, SCB, Kronofogden, Skatteverket, SPAR, Lantmäteriet och tingsrätter med flera.

Gör du affärer med kreditvärdiga företag?

 Oavsett anledning ger vi dig en gratis kreditupplysning

Gratis kreditupplysning

Du kan också ringa 031-725 50 10

Bevakning ger dig information om förändringar

Lägg till företag på bevakning för att få en notifiering varje gång det sker en förändring som kan påverka riskbedömningen. Du bestämmer själv vilka kriterier som du anser viktiga och kan agera därefter.

Internationell bevakning

Tidiga varningssignaler

Dagsaktuell information om konkurs, adressförändringar, skatter, styrelseförändringar, bokslut, ratingförändringar och mycket mer.

Alltid rätt information

Läs in delar eller hela ditt kundregister och exportera med uppdaterad information. På så sätt håller du alltid ditt kundregister aktuellt.

Spara tid och pengar

Agera direkt vid ökad risk och undvik att hämta onödiga upplysningar. På alla företag du bevakar ingår dessutom kreditupplysningar gratis.

Bevakning finns även som integrerad lösning. Kontakta oss på [email protected] eller ring 031-725 50 10.