Företagsupplysning - Kreditupplysning på företag | Creditsafe
Företagsupplysning

Företagsupplysningar som hjälper dig med säkrare affärer

Fyll i företagsnamn för en fri kreditupplysning.

Upptäck våra kreditupplysningar på företag

Med vår företagsupplysning får du komplett kreditupplysningsinformation om alla registrerade företag i Sverige. Med daglig uppdatering från våra svenska myndigheter kan du kontrollera alla dina affärskontakter.

Rating & Limit

Bokslutsinformation

Styrelseinformation

Betalningsanmärkningar

Rating

Rating och limit

Creditsafes Rating är en riskbedömning av ett företag och ingår i samtliga företagsupplysningar. Med vårt kreditvärderingssytem identifierar du kreditrisken tidigt och gör säkrare affärer. För att beräkna risknivån har vi utvecklat en rating som tillhör de träffsäkraste på marknaden. Med en skala på 1-100 prognostiseras sannolikheten för konkurs. Ju högre rating, desto lägre risk. Då kreditinformation är en färskvara uppdateras ratingen dagligen.

Finans

Bokslutsinformation

För att få en mer djupgående bild inkluderas flera års bokslut och nyckeltal, så att du ska kunna följa företagets utveckling. Dessutom finns årsredovisningar i PDF att ladda ner direkt i kreditupplysningen. Med revisorskommentarer kan du upptäcka allvarliga briser och ta ställning till om det kan påverka affärerna.

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Nyckeltal
  • Noter
styrelse

Styrelseinformation

För att du ska veta vilka företrädare som är ansvariga i företaget bör du kontrollera personerna i styrelsen. I våra företagsupplysningar ingår alltid information om samtliga styrelsemedlemmar och deras bolagsengagemang, om det finns övriga befattingshavare, styrelsehistorik och firmatecknare. Du kan även upptäcka negativ ekonomisk information på någon i styrelsen.

Amärkning

Betalningsanmärkningar

Ett företags betalningsmönster är en stark indikator för nuvarande finansiell situation. Vi ger dig fullständig information om alla betalningsanmärkningar, ansökningar, tredskodomar samt aktuellt och historiskt skuldsaldo från Kronofogden. Betalningsanmärkningar är uppdelade i enskilda och allmänna mål med information om datum, summa, borgenär samt kommentar. 

Rating & Limit
Bokslutsinformation
Styrelseinformation
Betalningsanmärkningar

Rating som hjälper er att bedöma risker

Med hjälp av våra tillförlitliga scoremodeller kan riskbedömning göras med högsta möjliga precision och prognostisera sannolikheten för insolvens inom 12 månader.  

All information är inkluderad i våra företagsupplysningar

Koncernstruktur

Moder- och dotterbolag i koncernträdet, både svenska och internationella.

Fastighetsdata

Fastighetsinformation med företagets innehav på samtliga fastighetstyper.

Årsredovisningar i PDF

Årsredovisningar i original (PDF) finns tillgängligt direkt i kreditupplysningen.

Företagsinteckningar

Granska registret för företagsinteckningar och se inteckningar i näringsverksamheten.

5-års bokslut

Bokslut och ekonomisk information över företagets utveckling fem år bakåt i tiden.

Pågående ärenden hos Bolagsverket

Information om alla förändringar hos Bolagsverket.

Företrädarkontroll

Kontrollera negativ ekonomisk information på någon av styrelsemedlemmarna.

Betalningshistorik

Unik information om betalningstid baserat på betalningshistorik från våra kunder.

Internationellt företagssök

Tillgång online till 365 miljoner upplysningar i 160 länder.

Affärsinformation på ett ställe

Som företagare är det viktigt att värdera alla affärskontakter. En företagsupplysning är ett billigt och enkelt sätt att undvika kostsamma kreditförluster samtidigt som du får ett kvalitativt beslutsunderlag. På Creditsafe har vi samlat all affärsinformation som du behöver för att veta om du ska ge kredit eller inte.

Information i våra företagsupplysningar hämtas direkt från källan med daglig uppdatering. Detta gör att du kan vara säker på att du tar rätt kreditbeslut baserade på senast tillgänglig information. Källorna är bland annat Bolagsverket, SCB,  Kronofogden, Skatteverket, SPAR, Lantmäteriet och tingsrätter med flera.

datakälla

Gör du affärer med kreditvärdiga företag?

 Oavsett anledning ger vi dig en gratis kreditupplysning

Gratis kreditupplysning

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact

Bevakning ger dig information om förändringar

Lägg till företag på bevakning för att få en notifiering varje gång det sker en förändring som kan påverka riskbedömningen. Du bestämmer själv vilka kriterier som du anser viktiga och kan agera därefter.

International Alerts

Tidiga varningssignaler

Dagsaktuell information om konkurs, adressförändringar, skatter, styrelseförändringar, bokslut, ratingförändringar och mycket mer.

Alltid rätt information

Läs in delar eller hela ditt kundregister och exportera med uppdaterad information. På så sätt håller du alltid ditt kundregister aktuellt.

Spara tid och pengar

Agera direkt vid ökad risk och undvik att hämta onödiga upplysningar. På alla företag du bevakar ingår dessutom kreditupplysningar gratis.

Bevakning finns även som integrerad lösning. Kontakta oss på [email protected] eller ring 031-725 50 10.