Företagsupplysning

Företagsupplysning hjälper dig ta rätt affärsbeslut

Sök efter valfritt företag och få en gratis kreditupplysning.

Kreditupplysningar på företag

Företagsupplysning ger dig komplett kreditupplysningsinformation om alla registrerade företag. Med daglig uppdatering från våra myndigheter kan du snabbt göra en korrekt kreditbedömning.

Rating & Limit

Bokslutssiffror

Styrelse

Betalningsanmärkningar

Rating företagsupplysning

Rating och limit

Ratingen är en statistik riskbedömning av ett företag. Vårt effektiva kreditvärderingssystem hjälper dig att snabbt identifiera kreditrisken. För att beräkna risknivån har vi utvecklat en rating som tillhör de träffsäkraste på marknaden. Med en skala på 1-100 prognostiseras sannolikheten för konkurs. Ju högre rating, desto lägre risk. Kreditinformation är färskvara och ratingen uppdateras dagligen.

Bokslut

Bokslutssiffror

För en djupgående bild av företagets utveckling inkluderas flera års bokslut och nyckeltal. Dessutom finns årsredovisningar i PDF att ladda ner direkt i kreditupplysningen. Med revisorskommentarer kan du upptäcka allvarliga briser och ta ställning till om det kan påverka affärerna.

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Nyckeltal
  • Noter
styrelse

Styrelse

För att veta vilka personer som är ansvariga i företaget bör du kontrollera företrädarna i styrelsen. I vår företagsupplysning ingår alltid information om alla styrelsemedlemmar, deras bolagsengagemang, övriga befattningshavare, styrelsehistorik och firmatecknare. Du kan även upptäcka om det finns någon negativ ekonomisk information på en person i styrelsen.

Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar

Ett företags betalningsmönster är en stark indikator för nuvarande finansiell situation. Vi ger dig fullständig information om alla betalningsanmärkningar, ansökningar, tredskodomar samt aktuellt och historiskt skuldsaldo från Kronofogden. Betalningsanmärkningar är uppdelade i enskilda och allmänna mål med information om datum, summa, borgenär samt kommentar. 

Rating & Limit
Bokslutssiffror
Styrelse
Betalningsanmärkningar

...denna information ingår också i vår företagsupplysning:

Skatteanstånd (nyhet!)

Unik information som visar tillfälligt uppskjutna skatteskulder.

Företagsinteckningar

Panter/inteckningar som företaget har ställt ut som säkerhet vid lån.

Fastighetsinnehav

Visar vilka fastigheter som företaget äger - för samtliga fastighetstyper.

Koncernstruktur

Moder- och dotterbolag i koncernträdet, både svenska och internationella.

Årsredovisningar

Årsredovisningar i original (PDF) finns tillgängligt direkt i kreditupplysningen.

5-års bokslutssiffror

Bokslut, nyckeltal och ekonomisk information över företagets utveckling.

Ärenden hos Bolagsverket

Alla pågående förändringar och inkomna ärenden hos Bolagsverket.

Företrädarkontroll

Visar om det finns skulder eller anmärkningar på någon i styrelsen.

Betalningshistorik

Unik information om betalningstid baserat på betalningshistorik.

Serveringstillstånd

Om företaget har tillstånd att servera och sälja alkoholdrycker.

Bolagsengagemang

Information om styrelsemedlemmars andra företagsengagemang.

Fordonsinnehav

Information om vilka bilar som företaget äger och leasar.

Kreditrating hjälper er att bedöma risk

Ratingen prognostiserar sannolikheten för insolvens närmsta 12 månader. Med hjälp av våra tillförlitliga scoremodeller kan riskbedömning på företag göras med högsta möjliga precision.

Rating

Bevakning ger dig information om förändringar

Lägg företag på bevakning och få notifieringar varje gång det sker en förändring som kan påverka riskbedömningen. Du bestämmer själv vilka kriterier som du anser viktiga och kan agera därefter.

Internationell bevakning

Tidiga varningssignaler

Dagsaktuell information om konkurs, adressförändringar, skatter, styrelseförändringar, bokslut, ratingförändringar och mycket mer.

Alltid rätt information

Läs in delar eller hela ditt kundregister och exportera med uppdaterad information. På så sätt håller du alltid ditt kundregister aktuellt.

Spara tid och pengar

Agera direkt vid ökad risk och undvik att hämta onödiga upplysningar. På alla företag du bevakar ingår dessutom kreditupplysningar gratis.

Bevakning finns även som integrerad lösning. Kontakta oss på [email protected] eller ring 031-725 50 10.

Gör du affärer med kreditvärdiga företag?

 Oavsett anledning ger vi dig en gratis kreditupplysning

Gratis kreditupplysning

Du kan också ringa 031-725 50 10

All viktig företagsinformation samlad på ett och samma ställe

En företagsupplysning är ett billigt och enkelt sätt att undvika kreditförluster samtidigt som du får ett kvalitativt beslutsunderlag. På Creditsafe har vi samlat all affärsinformation som du behöver för att veta om du ska ge kredit eller inte.

Information i våra företagsupplysningar uppdateras dagligen direkt från källan. Detta gör att du kan vara säker på att du tar rätt kreditbeslut baserade på senast tillgänglig information. Källorna är bland annat Bolagsverket, SCB, Kronofogden, Skatteverket, SPAR, Lantmäteriet och tingsrätter med flera.

Hur troligt är det att din kund går i konkurs?

Hur stor kredit kan du känna dig trygg att erbjuda?

Är personen behörig att företräda bolaget?

Har något ändrats som påverkar din kunds betalningsförmåga?

Ta reda på svaret

Gratis kreditupplysning på valfritt företag