Vår data

Kvalitetsdata från en mängd officiella källor

Tillgång till pålitlig och aktuell information

Vi är stolta över vår datakvalité och driftsäkerhet

Informationen hämtas direkt från källan och uppdateras dagligen

Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras dagligen eller med maximal uppdateringsfrekvens, det vill säga så ofta som källan tillåter. Då informationen hämtas direkt från källan innebär det att du alltid tar beslut grundat på den senast tillgängliga informationen. Exempel på våra källor är Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån, Eniro samt Post- och inrikestidningar.

Digitalisering och förädling av data
sker i egen regi under vår fullständiga kontroll. Vi har en separat avdelning som arbetar enbart med kvalitetsfrågor, utredningar och dementier. Våra tjänster har hög tillgänglighet, med en uptime på 99,9% som genomsnitt de senaste åren är vi bäst i branschen. 

Datakällor affärsinformation kreditinformation

Kvalitativ data och global räckvidd

Vi ger dig tillgång till 430 miljoner företag världen över

Kreditupplysning på 430 miljoner företag

Creditsafe har den mest omfattande och snabbast växande globala databasen i branschen. Vi levererar aktuell och tillförlitlig information dagligen till över 550 000 användare. Informationen hämtas både lokalt samt via strategiska internationella partners och adderas till våra produkter och scoremodeller.

På Creditsafe satsar vi stort på att utöka tillgängligheten till att inkludera fler och fler länder till samma höga kvalité. Genom att arbeta med välkända och marknadsledande partners världen över kan vi erbjuda information online i en mängd länder. Tack vare våra lokala samarbetspartners kan vi ge fördjupad kunskap i landet, genom att förstå de finansiella aspekterna, betalningsvanor och trender, minskar risken för att ta fel affärsbeslut. 

Genom fortsatt expansion kan Creditsafe erbjuda global täckning till lokal leverans - med bred internationell expertis.

Kreditvärderingssystem och prediktiva analysverktyg

-

Med hjälp av Creditsafes tillförlitliga kreditvärderingsystem kan riskbedömning göras med högsta möjliga precision. För att beräkna risk används prediktiva analysverktyg med den senast tillgängliga statistiska informationen. Modellerna är objektiva och bygger på en sammanställning av affärsinformation och annan prestationsindikerande information, däribland bokslutsdata och kreditinformation. För att säkerställa att vi använder de parametrar med högst förklaringsgrad kontrolleras och valideras modellerna regelbundet. Creditsafe sammanställer och viktar hundratals variabler i varje generisk modell för att skapa det mest tillförlitliga kreditvärderingssystemet.

Både Rating och Scoring erbjuder en bred tillämpning i kredit- och marknadssammanhang, som till exempel vid kreditgivning, prospektsökning eller vid upphandling. Riskbedömningen är till för att underlätta och effektivisera kreditprocessen samt för att minimera kreditförluster. Då kreditinformation är en färskvara uppdateras såväl rating som scoring dagligen. Dessutom utvärderas modellerna löpande för att följa konjunkturförändringar.

Vår dataprocess

Transformation

Insamling

Hos Creditsafe får du kredit- och affärsinformation med högsta kvalitet. Vi samlar data från en mängd offentliga källor. Datan hämtas både lokalt och via strategiska samarbetspartners runt om i världen.

Amalgamation

Förädling

Förädling av data sker under vår fullständiga kontroll. Det betyder att digitalisering av exempelvis årsredovisningar, koncernstrukturer och konkursansökningar, görs med högsta möjliga kvalitet.

Sourcing

Analysering

All information analyseras utifrån en mängd olika beslutsregler. Informationen rensas, segmenteras och fördelas. Vi länkar datan så att rätt typ av information inkluderas i våra tjänster och scoremodeller. 

Validation

Överföring

Det slutliga steget innebär att data överförs till rätt tjänst och produkt. Vi uppdaterar vår rating och limit, finansiella siffor, styrelseinformation och mycket mer med de mest aktuella och tillförlitliga uppgifterna.