Microsoft Dynamics NAV

Integrera kredit- och affärsinformation i Microsoft Dynamics NAV

Uppdaterad kunddata och sekundsnabba kreditkontroller i ditt system.

Affärs- och kreditinformation i Microsoft Dynamics NAV

Med add-on Creditsafe Connect NAV får du dagsfärsk integrerad affärs- och kreditinformation i Microsoft Dynamics NAV. Sök fram företag och personer, hämta korrekta kunduppgifter och gör kreditupplysningar direkt i NAV.

Kreditinformation i Dynamics NAV

Integrerad kredit- och affärsinformation i Microsoft Dynamics NAV ger dig möjlighet att söka fram företag och personer samt göra kreditupplysningar direkt i systemet. Modulen är utvecklad som fullt integrerad men ändå som en kodmässigt fristående add-on till NAV. Detta gör installation, underhåll och uppgradering mycket enkel. Creditsafe Connect NAV stödjer både svenska webservice och Global Gateway Service som ger åtkomst till internationell företagsinformation.
 

Gemensam kreditbedömning

Med Creditsafe Connect NAV startar processen för att skapa kunder i sökfunktionen. Du söker enkelt upp företag och får direkt upp resultat som matchar sökningen. När du hittat rätt kan du hämta korrekta kunduppgifter samt komplett kreditinformation från Creditsafe, inklusive rating och kreditlimit. Du får också möjlighet att välja om du vill göra en automatisk kreditbedömning för att kontrollera kundens risknivå. Med hjälp av kreditmallen försäkrar du dig om att företagets kreditpolicy efterföljs i hela organisationen och att din kund har en godkänd kreditvärdighet.

Data

Vår modul till Microsoft Dynamics NAV inkluderar:

Förbättra de interna proccesserna och minimera manuella fel med Creditsafes inbyggda NAV-modul. Du kan snabbt söka fram svenska och internationella företag i ditt egna system och omedelbart skapa datarika kundkort, uppdatera befintlig kundlista och hämta kreditupplysningar på valt företag.

Företagssök och personsök

Skapa kundkort baserat på dagsfärska uppgifter. Minimera manuella fel och var säker på att du har rätt uppgifter på dina kunder.

Bevaka dina kunder och leverantörer

Lägg till företag i bevakningsportföljer och få signaler direkt i NAV när något viktigt inträffat som gör att du behöver hämta ny information.

Kontroll av kreditmall

Sekundsnabb och automatisk kreditbedömning vid uppläggning av kund och orderregistrering. Anpassa efter olika kundkategorier.

200 länder online

Hämta kreditinformation i 200 länder och få pdf-rapporter online. Creditsafe täcker både svenska och internationella marknaden.

Ratinganalys

Analysera dina utestående fordringar baserat på rating och risknivå.

Rapportarkiv

Med förändringshistorik.

Anpassning av rapporter

Dynamiskt val av innehåll i rapporter utan behov av programmering.

Add-on modul

Installation, underhåll och uppgradering är mycket enkelt.

Åtkomst till 430 miljoner företag i över 200 länder

Kartan visar länderna där Creditsafe kan leverera information direkt till Microsoft Dynamics NAV.

Träffsäker data när du behöver det som mest

Hantera risken och maximera affärsmöjligheterna med realtids kunddata

Vi vet att det är avgörande att ha korrekt information på sina kunder. Med automatisering är det möjligt att upprätthålla färsk kreditinformation som hela tiden är synlig på kundkort, kundlista, i orderregistering etc. Lägg till rekommenderad limit, företagsadresser och kontaktuppgifter, som kan uppdateras så ofta du väljer.

Minimera manuella misstag

Förbättra effektiviteten

Fakturera rätt

Öka försäljningsmöjligheter

En av de största anledningarna till dålig datakvalitet är fel som gjorts under datainmatningsprocessen. Felaktiga uppgifter kan påverka alla aspekter av ditt företag, allt från hastigheten på den dagliga verksamheten, till att få betalt i tid och effektiviteten i dina marknadsföringskampanjer.

Säkerställ att informationen på dina kunder, leverantörer och prospekts är korrekt genom att använda Creditsafes NAV-modul för att automatiskt få korrekt och aktuell information, inklusive kreditinformation.

Minimise Human Error

Effektivisera din dagliga bokföring med direktregistrering med ett enkelt klick. Med modulen Creditsafe Connect NAV behöver du inte använda olika system eller genomgå den noggranna processen med att kopiera och klistra in kunddata mellan olika program - allt finns integrerat direkt i NAV.

Med ytterligare kredit- och affärsinformation inklusive rating och limit, sparar du både tid och effektiviserar dina interna processer. Du har tillgång till korrekt data och kan fatta välgrundade affärsbeslut som hjälper ditt företag att växa.

Integration Efficiency

Visste du att i genomsnitt 67% av fakturorna innehåller felaktiga uppgifter, vilket kan avsevärt sakta ner eller till och med förhindra att fakturor betalas?

Med Creditsafe Connect NAV kan du vara säker på att faktureringsadress blir korrekt när du skapar fakturan. Om ett företags uppgifter förändras kommer bevakningen i systemet att varna dig om ändringen, så att du kan uppdatera dina kundkort med den nya informationen.

Invoicing Errors

Minska gapet mellan ekonomi- och säljavdelning genom att förse dina säljare med kvalitativ affärsinformation om sina prospekt. Informationen i NAV-modulen gör det möjligt för dina säljare att skräddarsy sin pitch genom att de får tillgång till viktig ekonomisk information om varje lead.  

Du kan också tidigt i säljprocessen verifiera att dina prospekt kan uppfylla sina betalningsförpliktelser till dig genom att kontrollera rating och kreditvärdighet.  

Increase Sales
Minimera manuella misstag
Förbättra effektiviteten
Fakturera rätt
Öka försäljningsmöjligheter

Bevaka dina kunder och leverantörer direkt i NAV

Ta emot varningar och få information vid förändringar på företag i din portfölj

Sage Alerts

Genom att lägga till kunder och leverantörer på bevakning i Microsoft Dynamics NAV får du direkt information in i systemet om en förändring har skett. Om kunden exempelvis får en sämre rating, nya anmärkningar eller får in ett nytt årsbokslut - så blir du meddelad och kan hämta ny information eller göra en ny kreditbedömning.

För att du endast ska få information om förändringar du själv anser viktiga, ställer du själv in förändringsfiltret och väljer parametrar utifrån de signaler som du tar hänsyn till i en kreditbedömning. Det är alltid dagsfärsk information med maximal uppdateringsfrekvens från samtliga datakällor.

Creditsafe Connect för Microsoft Dynamics NAV

I samarbete med Goprowe AB

Creditsafe Connect är framtagen i samarbete mellan Creditsafe och Goprowe AB. Creditsafe levererar kreditinformation och Goprowe är en fristående leverantör av integrationslösningar till Microsoft Dynamics NAV. Lösningar från Goprowe certifieras enligt "Certified for Microsoft Dynamics NAV (CfMD)". Certifierade lösningar garanterar kvalitet och kompabilitet med kommande versioner. För att certifieras måste lösningen rekommenderas av minst 5 st Microsoft Gold Certfied Partners och 10 st kunder.

Vanliga frågor och svar

Vilka språk stödjer modulen?

Creditsafe Connect NAV kan användas i alla lokaliserade versioner av Dynamics NAV eftersom inga standardobjekt är ändrade. Språken i själva programobjekten (menyer, rubriker etc.) är svenska och engelska.

Språk i rapportparametergrupper, rapportparametrar, ändringsgrupper etc. levereras på svenska och engelska. Vilket språk som ska vara aktivt väljs i setup där man även kan lägga till egna språk, kopiera rubriker och göra egna översättningar. Här kan man även ändra föreslagna texter för rapportrubriker, rapportparametrar etc.

Vad visas i rapporterna?

Creditsafe levererar kreditinformation (men även basinformation, fastigheter, styrelse, utskänkningstillstånd etc.). Datat från Creditsafe innehåller en mängd olika parametrar som i NAV kopplas till rapportparametrar som i sin tur kopplas till grupper för tydlig presentation i NAV. Både parametrar och grupper kan aktiveras/avaktiveras och styras hur de ska sorteras. Rapporter lagras historiskt i Creditsafe Connect vilket gör det möjligt att för en enskild rapportparameter (t.ex. ”Skuldsättningsgrad %”) se förändringar mellan olika rapporter över tid.

Hur fungerar driftsättning?

För att enkelt komma igång med Creditsafe Connect finns verktyg och metoder som minskar det manuella arbetet med att ställa in parametrar och läsa in befintligt data.

  • Import/export av inställningar
    All setup förutom användarnamn och lösenord kan enkelt exporteras och importeras mellan företag och databaser. Vid driftsättning importeras normalt standardinställningar on-line från creditsafeconnect.se.
  • Batchsökning baserat på befintligt kund- och leverantörsregister
    Ladda kunder/leverantörer till raderna och anropa Creditsafe sökfunktion per rad för att få en träfflista av företag att välja bland.
  • Import av befintliga bevakningsportföljer
    Om portföljer redan finns i Creditsafe med bevakade företag kan portföljerna importeras inkl. de bevakade företagen.
Från vilka källor hämtar Creditsafe information?

Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras dagligen eller med maximal uppdateringsfrekvens, det vill säga så ofta som källan tillåter. Då informationen hämtas direkt från källan innebär det att du alltid tar beslut grundat på den senast tillgängliga informationen. Exempel på våra källor är Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån, Eniro samt Post- och inrikestidningar.