365 Business Central

Integrera kredit- och affärsinformation i Microsoft Dynamics 365 Business Central

Uppdaterad kunddata och kreditkontroller direkt i ditt system.

Molnbaserad kredit- och affärsinformation med Creditsafe Connect app för Dynamics 365 Business Central

Med Creditsafe Connect app för Business Central kan du enkelt hämta aktuella kunduppgifter samt göra kreditbedömningar och bevaka förändringar direkt i ditt system. Appen inkluderar både svensk och internationell data.

Hämta korrekt kunddata till Business Central

Säkerställ att informationen du har om dina kunder och leverantörer är korrekt genom att använda Creditsafes app för att lägga till aktuell och uppdaterad information. Med appen kan du enkelt söka fram kunder, hämta kreditinformation, bevaka förändringar samt göra kreditbedömningar i ditt system.

Appen laddas ner via Microsoft Appsource och kopplas enkelt på direkt i Business Central. Via appen får du åtkomst till både svensk och internationell data på företag i över 200 länder.

Snabb och enhetlig kreditbedömning

Sök på namn, adress eller person- och organisationsnummer för att hitta rätt företag eller person. Välj därefter att lägga till kund eller leverantör. Genom att också kontrollera kunden med kreditmall kan du välja att endast godkänna kredit utefter risknivå. Med hjälp av kreditmallen försäkrar du dig om att företagets kreditpolicy efterföljs i hela organisationen.

  

Business Central

Varför använda vår app till 365 Business Central?

Med Creditsafe Connect-appen för Business Central får du alltid den senast uppdaterade kredit- och affärsinformationen på både svenska och internationella kunder. Förbättra de interna processerna, minimera det manuella arbetet och undvik onödiga misstag.

Molnbaserad app

Appen laddas enkelt ned i Microsoft Appsource och kopplas på direkt i Business Central.

200 länder online

Vår databas inkluderar mer än 430 miljoner företag i 200 länder som du kan söka fram direkt i appen.

Bevaka kunder och leverantörer

Lägg till företag i bevakningsportföljer och få signaler direkt i Business Central när du behöver hämta ny information.

Kreditkontroll på företag och person

Sätt upp regelverk och gör sekundsnabba kreditbedömningar i Business Central, där kreditpolicyn följs i hela organisationen.

Sök fram företag och personer

Skapa kundkort baserade på dagsfärska uppgifter. Sök exempelvis på namn, adress eller organisations- och personnummer.

Kreditdata och ratinganalys

Inkludera rating och limit på kunderna för att minimera kreditrisk, samt analysera utestående fordringar baserat på risknivå.

Minimera manuella misstag

Genom att hämta information direkt i appen får du alltid korrekt och aktuell information samt minskar risken för manuella misstag.

Öka försäljningsmöjligheterna

Genom tillgång till viktig ekonomisk information kan du identifiera risker och affärsmöjligheter för att öka din lönsamhet.

Åtkomst till 430 miljoner företag i 200 länder

Kartan visar länderna där Creditsafe kan leverera information direkt till Dynamics 365 Business Central

Är du redo att integrera din data med vår kredit- och affärsinformation?

Vi är betrodda av över 115 000 kunder världen över

Vanliga frågor och svar

Vilka språk stödjer appen?

Creditsafe Connect Business Central kan användas både i Microsofts molnbaserade lösningar, men även i lokala installationer. Språken i själva programobjekten (menyer, rubriker etc.) är svenska och engelska.

Språk i rapportparametergrupper, rapportparametrar, ändringsgrupper etc. levereras på svenska och engelska. Vilket språk som ska vara aktivt väljs i setup där man även kan lägga till egna språk, kopiera rubriker och göra egna översättningar. Här kan man även ändra föreslagna texter för rapportrubriker, rapportparametrar etc.

Vad visas i rapporterna?

Creditsafe levererar kreditinformation (men även basinformation, fastigheter, styrelse, utskänkningstillstånd etc.). Datat från Creditsafe innehåller en mängd olika parametrar som i Business Central kopplas till rapportparametrar som i sin tur kopplas till grupper för tydlig presentation i Business Central. Både parametrar och grupper kan aktiveras/avaktiveras och styras hur de ska sorteras. 

Hur fungerar driftsättning?

Modulen kan enkelt laddas ner och installeras via Microsoft Appsource. För att smidigt komma igång med Creditsafe Connect finns verktyg och metoder som minskar det manuella arbetet med att ställa in parametrar och läsa in befintligt data.

  • Import/export av inställningar
    All setup förutom användarnamn och lösenord kan enkelt exporteras och importeras mellan företag och databaser. 
  • Batchsökning baserat på befintligt kund- och leverantörsregister
    Ladda kunder/leverantörer till raderna och anropa Creditsafe sökfunktion per rad för att få en träfflista av företag att välja bland.
  • Import av befintliga bevakningsportföljer
    Om portföljer redan finns i Creditsafe med bevakade företag kan portföljerna importeras inkl. de bevakade företagen.
Från vilka källor hämtar Creditsafe information?

Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Gemensamt för alla våra leverantörer är att de håller högsta kvalitet och uppdateras dagligen eller med maximal uppdateringsfrekvens, det vill säga så ofta som källan tillåter. Då informationen hämtas direkt från källan innebär det att du alltid tar beslut grundat på den senast tillgängliga informationen. Exempel på våra källor är Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden, SPAR, Lantmäteriet, tingsrätter, Statistiska centralbyrån, Eniro samt Post- och inrikestidningar.