Utlandsupplysning

Internationella kreditupplysningar för säkrare affärer i utlandet

Utlandsupplysningar i 100 länder med direktåtkomst

Internationella kreditupplysningar i hela världen

Oavsett var i världen dina kunder befinner sig har vi upplysningar av samma höga kvalité. Som världens mest använda kreditupplysningsleverantör tillhandahåller vi detaljerade utlandsupplysningar online i över 100 länder.
 

Hos Creditsafe får du utlandsupplysningar med stor internationell täckning. Vi erbjuder kreditupplysningar med direktåtkomst i 100 länder, både via hemsida och integrerat. Detta beroende på land och kundens behov. I alla röda länder på kartan har vi egna kreditupplysningsdatabaser eller nära partners, vilket gör att du kan söka fram utlandsupplysningar online. I ett stort antal länder finns även möjligheten till bevakning, där du kan få dagliga uppdateringar om viktiga förändringar.

Creditsafe arbetar gränsöverskridande och har under lång tid byggt upp omfattande databaser samt kompletterat med en rad strategiska internationella samarbeten. Tack vare detta ebjuder vi idag världens största kombinerade företagsdatabas med 240 miljoner företag.

Global dekning

Upptäck fördelarna med våra utlandsupplysningar

100 länder online

Direktåtkomst till alla röda länder, både via hemsida eller API.

Lokal och global rating

Standardiserad rating som gör det enkelt att jämföra företag i olika länder.

Bevakning

Missa ingen information, få viktiga förändringar på företag i 13 länder.

Kompletta rapporter

Samma struktur på alla utlandsupplysningar. Användarvänliga och lättnavigerade!

Marknadens bästa pris

Attraktiva och generösa priser. Dessutom ingår utlandsupplysningar alltid i våra paket.

Payment Data

Dagsaktuell information om genomsnittlig betaltid och betalningshistorik.

Internationell rating - ett språk alla förstår

Nu är det enklare att göra affärer i utlandet

International rating

När du gör affärer utanför Sveriges gränser är det viktigt att kunna kontrollera att du gör affärer med rätt företag, men också att kreditvärdigheten är tillfredställande. Creditsafes internationella rating ger dig ett säkert beslutsunderlag. Genom att använda samma ratingskala i alla länder kan du enkelt jämföra företagens risknivå över landsgränserna.

Vår internationella ratingskala är enkel att förstå och sträcker sig från A till E. A innebär låg risk medan D betyder hög risk, E visar att företaget saknar rating. Ratingen är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader.

Behöver du kontrollera företag i utlandet? 

Vi har utlandsupplysningar med direktåtkomst i 100 länder

Gratis utlandsupplysning

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact

Bevaka 16 länder i en och samma portal

Få notifieringar när det sker förändringar på utländska företag

bevakning

Med vår internationella bevakning kan du bevaka företag i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Lichtenstein, Nederländerna, Norge, Sverige, Storbritannien, Schweiz, Spanien, Tyskland och USA. Du får du en notifiering via mail varje gång något förändras även på dina utländska kunder, partners eller leverantörer. Internationell bevakning finns även som integrerad lösning.    

Du kan bevaka exempelvis:

  • Rating
  • Limit
  • Bokslut
  • Konkurs
  • Betalningsanmärkningar
  • Styrelseförändringar