Diplom & Upphandlingsintyg

Visa upp din kreditvärdighet

Gratis kreditvärdighetsdiplom och upphandlingsintyg

Företaget måste vara kreditvärdigt. Rating kontrolleras samma dag som diplom skickas på tryck.

Din kreditvärdighet är viktig - visa upp den!

Vi på Creditsafe vill att företag stolt ska kunna visa upp sin kreditvärdighet. Helt enkelt, kunna visa upp ett bevis på att företaget är ekonomiskt starkt och stabilt. Därför erbjuder vi kreditvärdighetsdiplom utan kostnad.


Som företagare är det viktigt att visa för omvärlden
att du är en pålitlig och seriös aktör. Dessutom att du kan styrka att ditt företag är välmående och har en låg risk. Hos Creditsafe kan du beställa både kreditvärdighetsdiplom och upphandlingsintyg.

Enda kravet är att ditt företag är kreditvärdigt. Vi kontrollerar dagsaktuell rating samma dag som diplom skickas på tryck eller när du behöver ett upphandlingsintyg.
 

 1. Visa att du är en trygg partner

 2. Styrk din överlevnadsförmåga

 3. Få konkurrensfördelar vid upphandlingar

Behöver du intyga din kreditvärdighet i en upphandling?

Om du ska vara med i en upphandling är det vanligt att du måste intyga din kreditvärdighet och ibland även bifoga din kreditupplysning. Att du är kreditvärdig är oftast ett skallkrav för att göra affärer med dig.

Vad innebär en upphandling?

Syftet med en upphandling är att behandla alla som vill få affärskontrakt på lika villkor. Ett exempel är en offentlig upphandling som är en inköpsprocess av produkter och tjänster i offentlig sektor. Det är viktigt för myndigheter att alla leverantörer ges samma information samt att kravspecifikationen ska återspegla behovet, men även säkerställa att skattepengar går till rätt aktörer på marknaden.  

Vi hjälper dig med upphandlingsintyg

Behöver du intyga att du är kreditvärdig i samband med en upphandling? Vi hjälper dig med ett dagsfärskt upphandlingsintyg och värdefull information om företagets rating. Du kan också ringa oss på 031-725 50 10 eller maila [email protected].

Är ditt företag kreditvärdigt?

Ta reda på din kreditvärdighet med en gratis kreditupplysning

Kontrollera ratingen på ditt företag

Du kan också ringa 031-725 50 10

     

Kreditvärdighet

Creditsafes olika riskklasser

Vår rating och kreditvärdering beräknar risken för att ett företag går i konkurs inom 12 månader. Om ett företag ej är kreditvärdigt är risken större att de inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden.  

Creditsafe sammanställer och viktar hundratals variabler i varje generisk modell för att skapa det mest tillförlitliga kreditvärderingssystemet. Ratingen har en ­skala på 1 till 100, i fem olika intervaller, från mycket god kreditvärdighet till kredit avrådes. Ju högre rating ett företag har, desto mindre sannolikt att företaget går i konkurs.

Styrk företagets kreditvärdighet i alla kanaler

Visa upp ditt betyg både online och i print

webbsigill

Sigill för tryck eller webb

Webbsigillen levereras som standard i bildformat, med genomskinlig bakgrund och grå text. Kan med fördel placeras på hemsida, i e-postsignatur eller på produktblad för att visa dina kunder att du är en trygg och långsiktig affärspartner.

Sigill kan du som kund beställa genom din personliga kontaktperson på Creditsafe.

Kreditvärdighetsdiplom

Certifikat i print

Kreditvärdighetsdiplomen levereras i tryck till angiven leveransadress. Ett tips är att rama in ditt diplom och placera det i receptionen eller synligt på kontoret, så att dina besökare ser att de gör affärer med ett långsiktigt och ekonomiskt stabilt företag.

Vanliga frågor om kreditvärdighet

Vad beräknar Creditsafes rating?

Creditsafes rating är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Ju högre rating ett företag har, desto mindre sannolikt är det att företaget går i konkurs. Ratingen för kreditvärdighet har en bedömnings­skala på 0 till 100, uppdelad i fem intervaller.

Varför har mitt företag fått en låg rating?

Ratingen uppdateras dagligen och viktas med flera parametrar. Varför ditt företag har fått en lägre rating kan därmed bero på flera orsaker och det är svårt att säga exakt vad som avgjort i det specifika fallet. Vanliga anledningar är exempelvis nytillkomna betalningsanmärkningar, skulder, nya bokslutssiffror eller ändrad inkomst hos någon av styrelsemedlemmarna.

Klicka här för att få en gratis kreditupplysning
om du vill ta reda på din rating. Du kan också kontakta [email protected] för att se vilka förändringar som nyligen inträffat samt vad som har påverkat ratingen på just ditt företag.

Skallkravet i en upphandling är rating 40, vad betyder det?

Ratingen presenterar företags ekonomiska ställning och om skallkravet är 40, betyder det att ditt företag måste vara kreditvärdigt. Ibland kan skallkravet i en upphandling vara högre, exempelvis 50 eller 60, då måste företaget ha god eller mycket god kreditvärdighet. Creditsafes rating är en riskbedömning som utgår från en skala 0-100 och prognostiserar sannolikheten att företaget går i konkurs inom 12 månader.

Måste jag bifoga kreditupplysningen i anbudet?

Nej, inte alltid. Ibland räcker det med att företaget har kontrollerat sin rating och att du uppfyller skallkraven. Dock är det vanligt att det i förfrågningsunderlaget även står att du ska bifoga kreditupplysningen. Detta är viktigt för att kunna styrka din finansiella och ekonomiska stabilitet. Kontakta oss, så hjälper vi dig med att få tillgång till den informationen du behöver.

Vilken information baseras ratingen på?

Vi använder oss av ett stort antal olika parametrar för att säkerställa kvaliteten i våra ratingmodeller. Creditsafe använder olika generiska scoremodeller beroende på juridisk form, där varje modell är anpassad för respektive bolags förutsättningar och riskbilder. Varje modell använder de parametrar med störst förklaringsvärde, det vill säga hur bra de kan förutspå insolvens.

Exempel på information:

 • Anmärkningar
 • Utmätningsförsök
 • Ålder på bolaget
 • Konsolideringsgrad
 • Kassalikviditet
 • Omsättning
 • Eget kapital
 • Styrelseinformation
 • Storleken på bolaget
 • F-skatt
Vad kan jag göra för att höja företagets rating?

Ratingen är inget Creditsafe beräknar manuellt, det sker per automatik genom flertalet generiska scoremodeller. Det som kan höja ratingen är bland annat stabila bokslutssiffror och att företaget åldras, men vi kan aldrig på förhand förutspå om den kommer höjas eller inte.

Jag har ett nystartat företag med en rating lägre än 40

Om ditt företag är nystartat och har varit igång mindre än 3 år, har du i regel en rating som är lägre än 40 (kredit mot säkerhet). Detta beror på att det inte inkommit någon årsredovisning än och det saknas tillräckligt med information för att göra en korrekt värdering av företaget. I dessa fall kan du behöva styrka ditt företags ekonomiska ställning med andra dokument, exempelvis en årsredovisning eller balansräkning.

Kostar det något att beställa kreditvärdighetsdiplom?

Nej, det är kostnadsfritt att beställa diplom hos Creditsafe. Vi tror på att skapa mervärde för våra kunder och väljer till skillnad från våra konkurrenter att ge kreditvärdighetsdiplom utan kostnad. Detta för att både nya och framtida kunder enkelt ska kunna visa upp och intyga sin kreditvärdighet. Helt enkelt, ett bevis på att ditt företag är ekonomiskt starkt och stabilt.

Din kreditvärdighet är viktig - visa upp den!