Reskontraverktyg

Ta kontroll över riskexponeringen i din kundstock

Analysera reskontra, hantera risk samt effektivisera kravhanteringen med marknadens bästa riskverktyg

Förutse och reducera risker i din kundstock

Creditsafes 3D Ledger är ett interaktivt verktyg för riskhantering som hjälper dig förutse risker och få kontroll över din kundreskontra. Du kan prioritera din kravhantering utifrån kunderna med högst risk.

Genom vår onlinetjänst får du dagsaktuell information om hur dina kunder betalar dig och andra leverantörer. Tjänsten kombinerar värdefull information från tre källor - betalningsbeteende insamlat från våra kunder, vår riskinformation samt din egen kundreskontra. Genom att informationen uppdateras dagligen kan du ta emot varningar när det sker förändringar på företag i din kundreskontra.

Effektivisera processer och identifiera risker

Fokusera kravhanteringen på rätt kunder

Övervaka och analysera reskontra

reskontraverktyg

Hur kan 3D Ledger hjälpa dig?

Förbättra ditt kassaflöde

Du får i förväg veta vilka kunder som betalar sent och som har hög risknivå. Därigenom kan du förebygga och minimera företagets kostnader och få effektivare processer från fakturering till betalning. Inte minst får du värdefull kunskap för att förhindra sena betalningar.

Identifiera fördelningen i din kundstock

Vet du hur kundstocken ser ut? Betalar kunder i vissa branscher eller geografiska områden er tidigare eller senare än andra? Med 3D Ledger undersöker du hur betalningsbeteendet skiljer sig över olika branscher, företagsstorlek och geografi.

Balansera risk och prioritera

När man utvecklar rutiner för att hantera förfallna fakturor är det viktigt att balansera exponering och risk. Med vårt riskverktyg ser du hur stor risk ni har i kundstocken, fördelat på vilka kunder samt vilka obetalda fakturor ni bör prioritera.

Djupgående analys

Fördelningen i din kundstock kombinerat med betalningshistorik ger dig kunskap om era bäst betalande kunder, samtidigt som du får veta hos vilka kunder betalningarna alltid släpar efter. Du kan även jämföra din reskontra mot branschens för att kunna anpassa dina villkor.

Har du internationella kunder?

Då kan du med hjälp av 3D Ledger International hantera din reskontra på global nivå. Du kan välja att få din reskontrainformation uppdelad per land eller grupperat - dessutom i en och samma valuta. Nedan länder ingår:

Var finns den största risken?

Ta kontroll över riskexponeringen i din kundstock

Mer information om 3D Ledger

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact