Registervård och kundvård | Creditsafe
Registervård

Säkerställ att du har aktuella uppgifter med våra tjänster för registervård

Tvätta dina register och uppdatera din data

Har du korrekt information på dina kunder?

Information är en färskvara. Med registervård tvättar vi ditt register så att det innehåller korrekt person- och organisationsnummer, namn samt adress. Vi identifierar alla kunder och säkerställer att ditt kundregister alltid är uppdaterat.

Ett företags kundbas förändras ständigt, nya kunder tillkommer och andra lämnar. Oavsett vilket typ av register du hanterar är det viktigt att uppgifterna är korrekta. Detta är en förutsättning för att kunna bearbeta kunderna på ett effektivt sätt och skapa lönsamma affärer.

Våra olika verktyg för registervård hjälper dig uppdatera informationen på både företag och person. Om du exempelvis saknar person- eller organisationsnummer hjälper vi dig att addera detta.

Identifiera uppgifter

Tvätta och rensa

Berika information

Förbättra träffsäkerheten med berikad data

Creditsafe samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Detta gör att vi kan addera en mängd information till ditt register. Vi klär på din fil med önskade uppgifter eller ger dig automatiska API-uppdateringar.

Tvätta kundregister

Exempel på data som du kan addera:

 • Grundinformation
 • Företagsnamn
 • Org. nummer
 • Telefon
 • Adress
 • SNI- kod
 • Kreditinformation
 • Rating
 • Limit
 • Omsättning
 • Anmärkningar
 • Marknadsinformation
 • Antal anställda
 • Registreringsdatum
 • Koncernstruktur
 • Exkludering
 • Konkurser

Har du utländska företag i dina register?

Registervård

Inga problem! Vi matchar dina kunduppgifter mot 365 miljoner företag i våra globala databaser.

Arbetar du med ett internationellt kundregister finns möjligheten att använda vår globala registertvätt. Vi identifierar företag i 14 länder så att du kan analysera hela ditt kundsegment och addera kredit- och affärsinformation.

Exempel på uppgifter som du kan hämta på internationella företag är företagsnamn, adress, rating, limit, senaste omsättning, datum för senaste bokslut, bransch, valuta, telefon och organisationsnummer.

Säkerställ att du har aktuell och korrekt data

Tvätta ditt register och uppdatera med ännu mer information

Få en komplett kundanalys

Vet du hur stor andel av dina kunder som är registrerade för arbetsgivaravgift eller har betalningsanmärkningar?

"

Med Creditsafes analysverktyg Health Check får du en översiktlig bild över dina kunder. Vi analyserar ditt kundregister utifrån en mängd parametrar och presenterar resultatet i tydliga grafer. Genom att analysera din kundstock kan du lättare se möjligheter och risker för din verksamhet och utveckla strategier därefter.