Utlandsupplysning API - Global Data | Creditsafe
Global data

Integrera global företagsdata enkelt till ditt system

Tillgång till 365 miljoner företag världen över i samma API

Åtkomst till hela världen genom en integration

Med vårt REST API kan ni integrera företagsdata från hela världen direkt i ert system, portal eller webbshop. Oavsett land skickas och returneras information i samma format, vilket ger en smidig integration för utlandsupplysningar.

Genom att integrera Creditsafes tjänster för utlandsinformation får du all viktig information som behövs för att göra trygga affärer internationellt.

Att ha korrekt data i sina system och ta kreditbeslut på uppdaterad information är viktigt för alla affärer, både nationellt och internationellt. Tillgången till dagsaktuell utlandsinformation gör att du kan använda dina system och applikationer både effektivare och smartare. Med vårt API hämtar du information genom att integrera från fler olika datakällor och länder.  

Vår globala API-lösning är en komplett integration för utlandsupplysningar där du söker fram företag över hela världen och får en gemensam struktur på rapporterna. Du får sökmotor, utlandsrapporter och bevakning i samma integration.

Vi har färdiga kopplingar till en mängd system. Via vår globala plattform får du hela världen integrerat i ditt affärssystem och dessutom åtkomst till 365 miljoner företag i en och samma tjänst.


 

Sökmotor

Utlandsrapport

Bevakning

Mer information om Connect API

Allt i en och samma integration!

Fördelarna med Creditafe Connect API

Ett API – oavsett land

Tillgång till samtliga länder via ett API och med samma struktur.

Åtkomst till 160 länder

... och siffran blir högre hela tiden, då vi ständigt adderar nya länder!

Gemensam bevakning

Kunder i flera länder? Inga problem – vi har en gemensam bevakning.

Lokal och global rating

Så att du enkelt kan jämföra företag över både landsgränser och världsdelar.

Samma struktur i anrop och respons

Oavsett land ser både anrop och respons likadana ut och inga anpassningar behövs.

Senaste teknologin

För att optimera tjänsten använder vi REST och JSON.


 

Ecommerce

Hur fungerar det?

Vår globala API fungerar som en gemensam portal mot alla våra egna databaser samt våra partners databaser. Lösningen bygger på att samtliga förfrågningar har standardiserats så att endast en integration behövs. Tjänsten tolkar förfrågan, identifierar korrekt datakälla och returnerar ett svar.

Tjänsten är säker och tillförlitlig då minimalt med kunddata delas med våra partners. Webservicen har hög driftsäkerhet och erbjuder en 24/7-lösning alla dagar om året.

Vi har färdiga kopplingar till en mängd affärssystem, fråga oss gärna!

Salesforce
Sage
SugarCRM
Microsoft Dynamics
SAP

Förenkla dina affärer och få data från hela världen

Vi har integrationslösningar för stora och små företag

Mer information om Connect API

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact