Personupplysning

Personupplysningar ger ett tryggt beslutsunderlag vid kreditgivning

Kvalitativa och trygga besked för affärer inom B2C.

Kreditupplysning på privatperson

Personupplysningar ger dig fullständig kreditupplysningsinformation om en persons ekonomiska situation. Säkerställ betalningsförmågan och erbjud rätt betalningsalternativ utifrån risknivå.

Personupplysning


Creditsafe erbjuder kompletta kreditupplysningar på alla privatpersoner
över 15 år folkbokförda i Sverige, alltid med daglig uppdatering så att du kan ta rätt beslut baserat på senaste tillgängliga informationen.

Våra personupplysningar ger tillgång till exempelvis inkomstuppgifter, skulder hos Kronofogden, nya och historiska betalningsanmärkningar, betalningsförmåga (kreditvärdighet), bolagsengagemang samt tillgångar såsom fastighetsinnehav. Informationen hämtas bland annat från Kronofogden, Skatteverket och SPAR.
 

Få tillgång via:

Hemsida

Manuellt via webb.

API

Integrerat i affärssystem.

Detta ingår i våra personupplysningar

Inkomstuppgifter

Senast tillgängliga inkomstuppgifterna tre år tillbaka i tiden för alla personer över 15 år i Sverige.

Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar, skuldsanering, utmätningsförsök samt aktuellt och historiskt skuldsaldo hos Kronofogden.

Scoring

Riskbedömning med prognostisering av personens framtida betalningsförmåga. Scoringen går från skalan 1 - 100.

Detaljerad personinformation

Namn, personnummer, civilstånd, församling, folkbokföringsadress, tidigare adress och förvaltarskap.

Bolagsengagemang

Personens nuvarande och tidigare styrelseengagemang, med uppgifter om roll, tillträde samt företagets status.

Fastighetsägande

Fastighetsinformation med bland annat fastighetsinnehav, köpeskilling och taxeringsvärde.

Mer information om personupplysning

Är du privatperson och vill se informationen i din egen personupplysning? Gå vidare här

Du väljer åtkomst! Personupplysningar via hemsida eller API-lösning

Det finns flera olika sätt att söka fram en personupplysning, antingen manuellt via vår hemsida eller genom en API-lösning i ditt system eller kassa. Har du en webbshop kan du ta en kreditupplysning på en person direkt i checkouten.

Hämta folkbokföringsadress, kontrollera status samt gör en kreditupplysning automatiskt i samband med köp på kredit. Vi erbjuder också smart bevakning, där du får information om viktiga förändringar.

      


Kreditupplysning person
Offertförfrågan

Du kan också kontakta oss på [email protected] eller 031-725 50 10.

Scoring hjälper dig bedöma risk

personupplysning scoring


Creditsafes Scoring prognostiserar privatpersoners framtida betalningsförmåga. Scoringen ingår i alla våra personupplysningar och den beräknas genom våra egna framtagna scoringmodeller. Vi tillämpar en skala från 1 – 100 i fyra olika intervaller, där varje intervall baseras på sannolikheten för att en person kommer att betala.


Vad baseras bedömningen på? Scoringen beräknas utifrån den information som finns registrerad i personupplysningen, däribland inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt betalningsanmärkningar. Scoringen hjälper dig som kreditgivare att snabbt få en överblick över en persons betalningsförmåga och ekonomiska status.

Vad krävs för att få söka fram en personupplysning?

Legitimt behov

Vem som helst kan inte ta en personupplysning, det måste alltid finnas ett legitimt behov. Med legitimt behov menas att den som begär personupplysningen har ingått eller är på väg att ingå ett kreditavtal med personen, eller har annan anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.

Omfrågekopia

Varje gång en personupplysning söks fram måste vi skicka en kopia på kreditupplysningen till den omfrågade personen. Detta med information om vem som tagit upplysningen samt vilken information som lämnats ut. Detsamma gäller för enskild firma samt handels- och kommanditbolag.

Vanliga frågor om personupplysningar

Påverkas kreditbetyget av antalet personupplysningar som tas?

Nej! Creditsafe sänker inte kreditbetyget baserat på hur många företag som hämtat en kreditupplysning på en privatperson. Kreditbedömningen baseras endast på den information som just den dagen finns registrerad i våra databaser. Antalet kreditupplysningsförfrågningar påverkar därmed varken rating, scoring eller framtida kreditomdömen.

Hur länge syns en betalningsanmärkning?

För privatpersoner finns en betalningsanmärkning kvar i tre år och tas bort senast tre år efter den dag då anmärkningen uppkom. När det gäller skuldsanering syns detta i fem år och tas bort fem år efter den dag då den beviljades av Kronofogden eller tingsrätten.

Hur länge får du spara en personupplysning?

Personuppgifter inte ska bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. En kreditbedömning bör alltid göras på så aktuell information som möjligt och därför får inte informationen bevaras i ett kundregister för att senare utnyttjas för en ny kreditbedömning.

Uppgift om att en kund har fått beviljad kredit får överföras till kreditgivarens kundregister, men ska tas bort inom tre månader. Uppgift om att sökt kredit har avslagits måste tas bort redan efter en månad.

Om ett företag mottar en kreditupplysning och genomför kreditbedömningen i sin egen dator får informationen inte bevaras efter det att bedömningen gjorts. Kreditgivaren kan i vissa fall få bevara kreditupplysningsinformation längre tid om det handlar om andra ändamål än kreditbedömningar.

Kan man spärra en personupplysning?

Ja, om du blivit utsatt för bedrägeri eller ID-stöld kan du kostnadsfritt spärra ditt personnummer hos Creditsafe. Spärren registreras automatiskt även hos de andra kreditupplysningsföretagen. Du kan spärra dig tillfälligt i 14 dagar via vår hemsida. För att spärren ska finnas kvar längre, krävs att du skickar in en kopia på din polisanmälan. Klicka här för att komma till Min sida och spärra ditt personnummer.