Personupplysningar - Kreditupplysning på privatperson | Creditsafe
Personupplysning

Personupplysningar ger dig ett kvalitativt och tryggt beslutsunderlag

Få snabba besked vid kredigivning till privatpersoner

Vill du se informationen i din egen personupplysning? Gå vidare här

Upptäck våra kreditupplysningar på privatperson

Med våra personupplysningar får du fullständig information om en persons ekonomiska situation. Du kan säkerställa betalning och erbjuda rätt betalningsalternativ utifrån risknivå.

Personupplysning


Vi har kompletta kreditupplysningar på samtliga privatpersoner
över 15 år folkbokförda i Sverige, alltid med daglig uppdatering så att du kan ta rätt beslut baserat på den senaste tillgängliga informationen.

I våra personupplysningar kan du exempelvis se personens inkomstuppgifter, nya eller historiska betalningsanmärkningar, skulder hos Kronofogden, kreditvärdighet samt tillgångar såsom fastighetsinnehav. Informationen inhämtas bland annat från Kronofogden, Skatteverket och SPAR.

Detta ingår i våra personupplysningar

Inkomstuppgifter senaste 3 åren

De senast tillgängliga inkomstuppgifterna tre år tillbaka i tiden för alla privatpersoner över 15 år, folkbokförda i Sverige.

Betalningsanmärkningar

Betalningsanmärkningar, skuldsanering, utmätningsförsök samt aktuellt och historiskt skuldsaldo hos Kronofogden.

Scoring (riskbedömning)

För att prognostisera privatpersoners framtida betalningsförmåga utgår vi från en scoring på en skala från 1 - 100.

Detaljerad personinformation

Namn, personnummer, civilstånd, församling, folkbokföringsadress, tidigare adress, kommun, län och förvaltarskap.

Bolagsengagemang

Personens nuvarande och tidigare styrelseengagemang, med uppgifter om roll, tillträde samt företagets status.

Fastighetsinnehav

Fastighetsinformation med bland annat fastighetsinnehav, köpeskillning och taxeringsvärde.

Mer information om personupplysningar

Är du privatperson och vill se informationen i din egen personupplysning? Gå vidare här

Personupplysningar via webben eller integrerat i ditt system

Det finns flera sätt att söka fram en personupplysning, antingen manuellt via vår hemsida eller genom en integration i ditt system eller kassa. Har du en webbshop kan du exempelvis ta en kreditupplysning på en person direkt i checkouten. Du hämtar folkbokföringsadress, kontrollerar status samt gör en kreditkontroll automatiskt i samband med köp på kredit. Vi erbjuder en mängd bevakningsmöjligheter, där du får information om viktiga förändringar.

      

Kreditupplysning person

Scoring hjälper dig bedöma risk

#


Creditsafes Scoring prognostiserar privatpersoners framtida betalningsförmåga. Scoringen ingår i alla våra personupplysningar och den beräknas genom våra egna framtagna scoringmodeller. Vi tillämpar en skala från 1 – 100 i fyra olika intervaller, där varje intervall baseras på sannolikheten för att en person kommer att betala.


Vad baseras bedömningen på? Scoringen beräknas utifrån den information som finns registrerad i personupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt betalningsanmärkningar. Scoringen hjälper dig som kreditgivare att snabbt få en överblick över en persons betalningsförmåga och ekonomiska status.

Vad krävs för att få söka fram en personupplysning?

Legitimt skäl

Vem som helst kan inte ta en personupplysning, det måste alltid finnas ett legitimt skäl. Med legitimt skäl menas att den som begär personupplysningen har ingått eller är på väg att ingå ett kreditavtal med personen eller har annan anledning att göra en ekonomisk riskbedömning.

Omfrågekopia

Varje gång en personupplysning söks fram måste vi skicka en kopia på kreditupplysningen till den omfrågade personen. Detta med information om vem som tagit upplysningen samt vilken information som lämnats ut. Detsamma gäller för enskild firma samt handels- och kommanditbolag.