Bedrägerispärr

Spärra ditt personnummer hos Creditsafe

Om du blivit utsatt för bedrägeri eller ID-stöld kan du registrera en bedrägerispärr

Spärren vid hemsidan gäller endast 14 dagar. Därefter måste du skicka in din polisanmälan för att förlänga spärren.

Spärra ditt personnummer vid bedrägeriförsök

Om du blivit utsatt för ett bedrägeri eller bedrägeriförsök kan du kostnadsfritt spärra ditt personnummer hos Creditsafe. Spärren registreras automatiskt även hos de andra kreditupplysningsföretagen.

Du kan spärra dig tillfälligt i 14 dagar via vår hemsida. För att spärren ska finnas kvar längre, krävs att du skickar in en kopia på din polisanmälan. När vi mottagit en kopia på din polisanmälan förlängs spärren på ditt personnummer i upp till fem år. Genom att spärra dig försvårar du för bedragaren att ta krediter eller få lån beviljade i ditt namn. Vi tar inte ut någon avgift för att registrera en spärr.

Om du ej skickat in din polisanmälan hävs din spärr automatiskt efter dessa två veckor. Kopian på polisanmälan skickar du till [email protected] eller via post till Creditsafe, Box 320, 401 25 Göteborg.

Vilka fler kreditupplysningsföretag spärrar mig?

Creditsafe har tillsammans med UC, Bisnode, Syna och Decidas ingått ett samarbete - vilket gör att du endast behöver spärra dig hos ett kreditupplysningsföretag. När du spärrar dig hos Creditsafe kommer spärren för kreditupplysningar inom en timme att verkställas hos de andra. Du behöver därmed bara kontakta ett av dessa företag om du blivit utsatt för ett bedrägeri.

Spärra ditt personnummer

Frågor & svar om bedrägerispärr

Vart behöver jag spärra mitt personnummer?

För att vara säker på att ingen kan ta krediter i ditt namn, bör du spärra ditt personnummer hos samtliga rikstäckande kreditupplysningsföretag i Sverige. Numera har Creditsafe tillsammans med UC, Bisnode, Syna och Decidas ingått ett unikt samarbete - vilket gör att du endast behöver spärra dig hos ett kreditupplysningsföretag. Inom en timme är din spärr registrerad hos samtliga.

Vad innebär en bedrägerispärr?

En bedrägerispärr på ditt personnummer innebär att vi inte lämnar ut några uppgifter om dig. Du kan fortfarande handla med ditt konto- eller kreditkort, men du kan inte söka kredit som till exempel avbetalning eller välja betalsätt faktura hos de företag som är kunder till Creditsafe.

Hur länge finns en bedrägerispärr kvar?

Vi spärrar till att börja med ditt personnummer i 14 dagar. Därefter måste du skicka in en kopia på din polisanmälan. Först när vi mottagit din kopia förlängs spärren och finns kvar i vårt register i 5 år. Om du önskar häva din spärr tidigare, kontakta Creditsafes support på 031-725 50 50.

Hur kan jag snabbare upptäcka en identitetsstöld?

I din omfrågekopia under rubriken frågeställare, ser du vilket företag som har sökt fram upplysningen. Om du inte känner igen frågeställaren eller anledningen till själva upplysningen, kontakta frågeställaren snarast. På så sätt tar du snabbt reda på om du är ustatt för ett bedrägeri eller inte. Vanligtvis tar det några dagar för en omfrågekopia att nå dig. För snabbare besked kan man istället välja att få sin kopia digitalt. Creditsafe samarbetar med Kivra som erbjuder kostnadsfri registrering av digital postlåda.

Vad ska jag göra vid ett bedrägeriförsök?

Om du får uppgifter om att någon obehörig har handlat i ditt namn, exempelvis genom att du fått hem en kreditupplysning som du inte känner igen, kan du vara utsatt för ett bedrägeri. Ett bedrägeri ska omgående anmälas till polisen samt rekommenderar vi att du snarast spärrar ditt personnummer hos ett kreditupplysningsföretag. Spärren verkställs sedan hos samtliga kreditupplysningsföretag (Creditsafe, UC, Bisnode, Syna och Decidas) inom en timme.

Har du tappat bort en identitetshandling, så som ditt körkort eller id-kort, ska du spärra kortet hos det företag eller myndighet som utfärdat kortet.

Varför ska jag spärra mitt personnummer?

Om du blivit utsatt för ett kreditbedrägeri eller misstänker att ditt personnummer blivit kapat är det viktigt att förse ditt personnummer med en bedrägerispärr. Genom att spärra ditt personnummer är det inte längre möjligt för kreditgivare att ta en kreditupplysning på dig, vilket försvårar möjligheterna att ingå kreditavtal i ditt namn.

Vem kan spärra sitt personnummer?

Alla som är utsatta för bedrägeri eller har förlorat sin ID-handling och som är folkbokförda i Sverige samt är över 15 år kan spärra sitt personnummer hos Creditsafe.