Omfrågekopia

Fått ett brev från Creditsafe?

Vid kreditupplysning skickas alltid en omfrågekopia från Creditsafe

Om du fått hem ett brev innehållandes en kopia på din kreditupplysning innebär det att någon av Creditsafes kunder tagit en upplysning på dig som person, på din enskilda firma eller på ditt handels- och kommanditbolag.

Creditsafe är enligt kreditupplysningslagen skyldiga att skicka en omfrågekopia varje gång en kreditupplysning lämnas ut om en privatperson, enskild firma samt handels- och kommanditbolag. Aktiebolag omfattas inte av denna lag.

Om du har en digital brevlåda kan du få din omfrågekopia via Kivra. Genom Kivra kan vi erbjuda privatpersoner möjligheten ta emot sin omfrågekopia digitalt och på så sätt få tillgång till sin kopia snabbare. Om du väljer att inte öppna din digitala omfrågekopia, så distruberas kopian alltid via traditionell post.

I samband med att en kreditupplysning görs, skickas med automatik en omfrågekopia till dig där du ser vilket företag som tagit upplysningen på dig.

Omfrågekopia

Frågor & svar om din kreditupplysning

Varför har en kreditupplysning tagits på mig?

En vanlig anledning till att en kreditupplysning görs är att man ingått ett kreditavtal, exempelvis köpt något på avbetalning eller valt att betala via faktura. En kreditupplysning kan även tas om det är nödvändigt att göra en ekonomisk riskbedömning, t ex om du ska hyra en lägenhet.

Är du osäker på varför upplysningen tagits på dig, kontakta frågeställaren i brevet.

Påverkas kreditbetyget av antalet omfrågningar på mig som person?

Nej! Creditsafe sänker inte ditt kreditbetyg baserat på hur många företag som hämtat en kreditupplysning på dig. Din kreditbedömning baseras endast på den information som just den dagen finns registrerad i våra databaser. Antalet kreditupplysningsförfrågningar påverkar varken rating, scoring eller framtida kreditomdömen.

Kan jag få min omfrågekopia digitalt?

Ja, Creditsafe samarbetar med Kivra för digital distribution av din kreditupplysning. Genom Kivra kan vi erbjuda privatpersoner möjligheten ta emot sin omfrågekopia digitalt och på så sätt få tillgång till sin kopia snabbare.

Om du fortsättningsvis önskar få din kopia digitalt, registrera dig på www.kivra.se så kommer du vid nästa kreditupplysning att få ett meddelande om att kunna läsa kopian digitalt. Om du väljer att inte öppna din digitala omfrågekopia, så distruberas kopian alltid via traditionell post. Kivra är helt kostnadsfritt.

Hur vet jag vilket företag som har tagit en kreditupplysning på mig?

I brevet som vi skickar hem till dig står det under rubriken "frågeställare" vilket företag som begärt en upplysning på dig. Om du vill veta varför upplysning tagits, måste du vända dig direkt till det specifika företaget - alltså frågeställaren. Denna informationen kan Creditsafe inte svara på.

Jag har frågor om innehållet i min kreditupplysning, hur gör jag?

För frågor gällande innehållet i din kreditupplysning eller om du önskar veta vilken information som finns registrerad på dig, fyll i ett registerutdrag och skicka det till [email protected]. Det går också bra att skicka in registerutdraget via post, skicka det till Creditsafe, Box 320, 401 25 Göteborg. Beställning av registerutdrag måste göras skriftligen och undertecknas. Observera att det inte går att ta del av denna information via telefon.

Vad är Scoring och vad baseras den på?

Creditsafes scoring prognostiserar privatpersoners framtida betalningsförmåga. Scoringen beräknas genom våra egna framtagna scoringmodeller och vi tillämpar en skala från 1 – 100 i fyra olika intervaller, där varje intervall baseras på sannolikheten för att en privatperson kommer att betala.

Betalningsförmågan bedöms utifrån den information
som finns registrerad i kreditupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt anmärkningar. Grunden till urvalet är baserat på en större grundläggande analys av förändringar och parametrar som direkt eller indirekt påverkar en persons betalningsförmåga. Utifrån denna analys används statistiska verktyg för att rangordna och fastställa vilka av parametrarna som ska användas i våra modeller, det vill säga vilka parametrar som har det största förklaringsvärdet.

Våra scoringmodeller baseras på:

 - Inkomst och tillgångar
 - Sociala variabler
 - Betalningsanmärkningar