Compliance Screening

KYC & AML – Motverka penningtvätt

Effektiva bakgrundskontroller för kundkännedom och penningtvätt. Vi hjälper dig säkerställa compliance både i Sverige och internationellt.

Säkrare affärer med vår Compliance Screening

Få tillgång till globala PEP-register, sanktionslistor, mediefiler och domar kopplade till penningtvätt med en enda sökning i Creditsafe Protect. Säkerställ att ditt företag lever upp till regelverk och krav på regelstyrning gällande KYC och AML.

AML Compliance

Har ditt företag krav på sig att utföra kontroller för kundkännedom på företag och personer, både i Sverige och internationellt? Genom vår compliance-tjänst kan du på ett enkelt sätt granska alla dina affärskontakter och skydda ditt företag från att utnyttjas av ekonomisk brottslighet, bedrägeri och penningtvätt.

Creditsafe Protect ger dig tillgång till LexisNexis omfattande World Compliance databas. Detta möjliggör effektiva compliance-kontroller i en och samma sökning. Med 4,8 miljoner profiler kopplade till över 50 olika riskkategorier får du en tydlig bild om det finns en potentiell tredjepartsrisk.

Compliance i en enda sökning

Allt eftersom regelverk samt krav på regelstyrning fortsätter att utvecklas kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad över compliance krav. Creditsafe Protect hjälper dig att uppfylla dina skyldigheter både för KYC och AML, detta genom tillgång till en av branschens mest omfattande compliance register.

Gör en snabb compliance-kontroll genom strukturerad och lättläst information. Protect-tjänsten inkluderar svenska och internationella företag samt personer.

30 000 datakällor

4,8 miljoner profiler

200 000 uppdateringar

varje månad

240 länder

ingår i tjänsten

Tillgång till tusentals lokala och globala källor

Skydda ditt företag från att utnyttjas av penningtvätt och terrorism - och säkerställ att du följer kraven!

Sanktionslistor

Kontrollera mot världens viktigaste och största sanktionslistor (inklusive OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.) och domstolsansökningar (FDA, US HHS, UK FSA, SEC med flera). Protect hjälper dig att identifiera kopplingar med kriminella företag innan de hinner utvecklas.

Politiskt Exponerade Personer

Gör en kvalificerad sökning för att bekämpa mutor och korruption genom LexisNexis PEP-register. Med tillgång till över 1,8 miljoner politiskt exponerade personer, inklusive familjer och medarbetare, kan Protect identifiera potentiella risker.

Statligt ägda företag

Få kännedom om när ett företag helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en regering eller stat. Protect granskar företag mot en egenägd lista över statligt ägda och statligt kopplade företag.

Negativ media

Undvik relationer med korrupta företag och personer genom att granska dem mot ett omfattande register med profiler som har koppling till olaglig verksamhet. Genom att övervaka 30 000 nyhetskällor över hela världen möjliggörs en snabb, omfattande kontroll för att skydda ditt företag.

Fler fördelar med vår compliance-lösning

Förbättrad kundupplevelse med snabb onboarding

När kunder förväntar sig snabb onboarding kan långsamma processer påverka uppfattningen av ditt företag på ett negativt sätt. Protect förvandlar din onboardingprocess till en styrka snarare än ett hinder, så att du kan välkomna nya kunder och leverantörer utan fördröjningar med långsamma processer.

Snabb bedömning

Endast en sökning

Pålitliga affärsrelationer

KYC Sanktionslistor

Kontinuerlig bevakning av förändringar inne i tjänsten

Bevakning är en viktig del av att följa det fjärde direktivet om penningtvätt. Att upprätthålla uppdaterade efterlevnadskontroller blir enkelt genom den smarta bevakningsfunktionen inbyggd i Protect.

Lägg till alla personer och företag som behöver screenas mot PEP och sanktionslistor, så kan du koppla av med vetskapen om att du kontinuerligt håller dig uppdaterad. Så snart det sker en förändring så får du notiser inne i tjänsten.

KYC och AML-kontroller som passar ditt företag

Välj den åtkomst som passar ditt företag - API till befintligt affärssystem eller tillgång via webbaserad plattform

Protect Webb

Protect API

En intuitiv och modern plattform för att hantera dina compliance krav. Protect-plattformen har en enkel design med kraftfulla funktioner, så att du kan göra flera kundkontroller med endast några få klick.

När den första kontrollen är klar sparas en digital granskningsspårning av din aktivitet och varnar dig om pågående, viktiga förändringar i din portfölj.

Vad är KYC
Compliance

Bygg in effektiva kontroller för KYC och penningtvätt i det egna affärssystemet. På så sätt effektiviseras och automatiseras compliance-arbetet i dina dagliga rutiner. Vårt API möjliggör smidig åtkomst till all data och funktioner som finns i Proctect.

Protect Webb
Protect API

Vad betyder KYC och AML?

KYC - Know your customer

Begreppet är en förkortning för 'Know Your Customer' och syftar till själva processen att lära känna sina kunder för att motverka kriminella aktiviteter som penningtvätt och finansiering av terrorism. Allt fler branscher och företag har kommit att påverkas av kraven under det senaste decenniet och inkluderar bland annat revisorer, redovisningskonsulter, spelbolag, finansiella institutioner, advokatbyråer och fastighetsmäklare.

AML - Anti-Money Laundering

Begreppet betyder penningtvätt och är en form av ekonomisk brottslighet. Det går ut på att ta olagligt erhållna intäkter, dölja var de kommer ifrån och få dem att framstå som lagliga. Bekämpning av penningtvätt syftar till det regelverk som banker och finansiella institut följer för att aktivt bevaka och rapportera misstänksamma aktiviteter. Alla företag som innefattas av penningtvättslagen måste bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt.

Några av våra nöjda kunder: