Online KYC och Compliance-granskning | Creditsafe
KYC, PEP & Compliance

Förenkla kundkännedom och granskning av lagstiftning med en enda plattform

Få tillgång till PEP-profiler, globala och lokala sanktionslistor samt information om ogynnsam media genom en enda sökning med Creditsafe Protect

Få en större insikt i företagen du arbetar med

Globala granskningsmöjligheter ger dig en tydlig översikt över både regulatorisk och ryktesmässig riskexponering

Screening

Genomför snabba och omfattande bakgrundskontroller av kunder, leverantörer och affärspartners över hela världen. Protect ger direkt åtkomst till LexisNexis omfattande WorldCompliance-databas för att effektivisera dina KYC (Know Your Customer)- och AML (Anti Money Laundering)-kontroller i en och samma sökning.

Vi gör det möjligt för dig att säkert granska nya och befintliga affärskontakter för att skydda ditt företag från ekonomisk brottslighet, bedrägeri, penningtvätt och skadat rykte utan att påverka kundupplevelsen negativt. Med direkt tillgång till LexisNexis WorldCompliance-databas levererar Protect över 4,8 miljoner profiler kopplade till över 50 olika riskkategorier för att ge dig en tydlig bild av potentiell tredjepartsrisk.

Minska komplexiteten i omfattande granskningar

Få tillgång till tusentals globala källor genom en enda sökning

Allt eftersom regelverk för granskning fortsätter att utvecklas kan det vara utmanande att hålla sig uppdaterad med krav på due diligence/företagskontroller. Protect hjälper dig att uppfylla dina KYC- och AML (Anti-Money Laundering)-skyldigheter genom att ge till gång till en av branschens mest omfattande compliance-databaser.

Protects kraftfulla sökfunktioner, anpassningsbara urvalsbegränsningar och realtidsdata gör att du enkelt kan identifiera företag och individer du vill granska. Gör en fullständig riskbedömning inom några minuter genom strukturerade och lättlästa resultat.

Ett universum av data i en enda plattform:

30 000 datakällor

4.8 miljoner profiler

200 000 uppdateringar varje månad

240 länder

Förbättra kundupplevelsen med strömlinjeformad onboarding

Bygg pålitliga relationer med nya kunder och affärspartners

När kunder förväntar sig omedelbar onboarding kan långsamma processer påverka uppfattningen av ditt varumärke på ett negativt sätt. Creditsafe Protect förvandlar din onboardingprocess till en styrka snarare än ett hinder, så att du kan välkomna nya kunder och leverantörer utan frustrerande fördröjningar med långsamma processer.

Gör en riskbedömning med så få som tre klick

Snabba upp granskningstiden med en enda sökning

Bygg pålitliga affärsrelationer med tillit

Kombinerar över 30 000 globala källor i en enda sökning

Officiell och pålitlig data som hjälper dig att bekämpa ekonomisk brottslighet, mutor och korruption

Sanktionslistor

Granska både mot världens viktigaste sanktionslistor (inklusive OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.) och domstolsansökningar (som FDA, US HHS, UK FSA, SEC med flera). Protect hjälper dig att identifiera relationer med kriminella företag inann de hinner utvecklas.

Politiskt Exponerade Personer (PEP)

Påvisa ett starkt tillvägagångssätt för att bekämpa mutor och korruption genom granskning mot LexisNexis PEP:s-databas. Med tillgång till över 1,8 miljoner politiskt exponerade personprofiler, inklusive deras familjer och medarbetare, kan Protect identifiera potentiell sårbarhet direkt. Denna databas uppdateras kontinuerligt av ett globalt researchteam för att säkerställa att den är så exakt och uppdaterad som möjligt.

Ogynnsam media

Undvik att arbeta med korrupta företag och personer genom att granska dem i en omfattande databas med profiler som har kopplats till olaglig verksamhet. Genom att övervaka 30,000 nyhetskällor över hela världen möjliggör vi en snabb, omfattande granskning för att skydda ditt företag och dess rykte.

Statligt ägda företag

Få kännedom om när ett företag helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en regering eller stat. Protect granskar företag mot en egenägd lista över statligt ägda och statligt kopplade företag.

Välj den åtkomst till Protect som passar ditt företag

Integrera Protect med dina befintliga system eller få tillgång till vår webbaserade plattform

Protect-plattformen

Protect API

En intuitiv och modern plattform för att hantera dina due diligence-krav. Protect-plattformen har en enkel design med kraftfulla funktioner, så att du kan göra flera kundkontroller på ett par minuter med endast några få klick.

När den första granskningen är klar sparar Protect-plattformen en digital granskningsspårning av din aktivitet och varnar dig om pågående, viktiga förändringar i din portfölj.

Automate

Integrera med Protect API för att effektivisera och automatisera compliance-arbetet med ditt befintliga CRM-system. Vårt Connect API möjliggör sömlös åtkomst till all data och funktioner som finns i Proctect, så att du kan bygga in  compliance-granskning i ditt systerm.

Du får fullständig kontroll över alla anpassningsbara funktioner samtidigt som kontrollerna går ännu snabbare. 

API
Protect-plattformen
Protect API

Gör som de tusentals företag som redan använder Creditsafe

Kontakta oss idag för att komma igång med Creditsafe Protect