Bolagshandlingar

Registreringsbevis och Bolagsordning

Möjlighet att ladda ner officiella bolagshandlingar via vår webbtjänst

Ladda ner officiella dokument från Bolagsverket

Genom vår koppling till Bolagsverket kan du via vår webbtjänst hämta officiella dokument från Bolagsverket (bolagshandlingar). Du söker på ett organisationsnummer och väljer Registreringsbevis eller Bolagsordning.

Ladda ner officiella dokument via vår koppling.

Slipp söka i olika system och få allt på ett ställe.

Levereras i PDF-format och sparas ner.

Registreringsbevis

Registreringsbeviset ger dig ett samlat dokument med officiell information från Bolagsverket. Dokumentet är den vanligaste rättsliga handlingen som efterfrågas i juridiska sammanhang. Den används exempelvis vid delgivning, vid förberedelse till stämningsansökan, vid företagsinteckning eller i avtalssituationer. Om företaget har ett pågående ärende hos Bolagsverket visas detta i ett försättsblad.

Vilken information visas på varje bolagsform:

Aktiebolag

Namn, adress, revisorn, styrelsemedlemmar samt firmatecknare.

Handels- och kommanditbolag

Namn, adress, delägare samt firmatecknare. För kommanditbolag redovisas även betalnings-ansvarsfördelningen.

Enskild näringsverksamhet

Namn, adress, innehavarens namn samt typ av verksamhet.

Bolagsordning

Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Dokumentet innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera.

Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag innehåller:

  • Företagsnamn
  • Styrelsens säte
  • Räkenskapsår
  • Aktiekapital
  • Föremålet för bolagets verksamhet
  • Antalet (lägsta och högsta antalet) styrelseledamöter
  • Antalet (lägsta och högsta antalet) styrelsesuppleanter
  • Antalet (lägsta och högsta antalet) revisorer
  • Hur bolagsstämma ska sammankallas

Aktivera tjänsten för bolagshandlingar

Hämta alla dokument på samma ställe - snabbt och enkelt via vår hemsida!

Mer information

Du kan också ringa 031-725 50 10Contact