Verklig Huvudman

Verklig Huvudman – vem styr företaget?

Verklig Huvudman ger information om vem eller vilka som äger ett företag. Du kan få tillgång till informationen både via vår hemsida eller API.

Vem är företagets verkliga huvudman?

Med Creditsafes tjänst Verklig Huvudman får du tillgång till Bolagsverkets register över vilka personer som ytterst äger ett företag. Du får till exempel namn och personnummer, hur stor andel av företaget personen kontrollerar och vilken typ av kontroll det handlar om.

Syftet med verklig huvudman

Att uppge verklig huvudman är ett lagkrav för de flesta svenska företag och viktigt i arbetet med att förhindra penningtvätt och annan olaglig verksamhet. Den 1 augusti 2017 trädde en ny lag i kraft i Sverige, vilket var ett led i EU:s arbete med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av EU direktivet handlar om att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudmän.

Söka Verklig Huvudman

Vad är en verklig huvudman?

Mer än 25 procent

Personen äger mer än 25 procent av rösterna. Detta genom aktier, andelar eller medlemskap.

Rätt att utse eller avsätta

Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelsen eller motsvarande befattningshavare.

Vad finns det för krav på att anmäla verklig huvudman?

De flesta företag och föreningar ska utreda ifall det finns en verklig huvudman och anmäla uppgifterna till Bolagsverket – totalt handlar det om omkring 800 000 företag och föreningar verksamma i Sverige.

De företag som omfattas av anmälningsplikten är skyldiga att ha tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman samt omfattningen av personernas intresse i företaget. De måste också dokumentera uppgifterna och den utredning som gjorts för att bedöma vem som är verklig huvudman.  

Det finns dock några undantag, exempelvis behöver dessa inte registrera sig:

  • Börsnoterade aktiebolag
  • Enkla bolag
  • Enskilda näringsidkare
  • Staten, landsting och kommuner
  • Juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande
  • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
  • Dödsbon och konkursbon