Förbättra ditt företags kreditvärdighet

Kreditvärdighet är en bra indikation på att det är tryggt att göra affärer med dig. Här ger vi dig 7 tips på hur du kan förbättra ditt företags rating.

Aldrig tidigare har det varit viktigare att visa sitt företags ekonomiska stabilitet. Företag idag är allt flitigare med att kontrollera vem de gör affärer med för att undvika kreditförluster. Med rätt verktyg identifierar du kreditrisken tidigt och gör säkrare affärer, både mot nya och befintliga kunder.

Kreditvärdighet fungerar som ett mått på förmågan att betala sina skulder, så som lån och fakturor. För att beräkna kreditvärdighet har vi utvecklat en rating som tillhör de träffsäkraste på marknaden. Genom en skala på 0-100 prognostiseras risken för konkurs. Ju högre rating ditt företag har, desto lägre risk.

Har du blivit nekad faktura, finansiering eller gått miste om viktiga avtal? Vill du bygga upp ditt företags kreditvärdighet? Här följer 7 tips för att förbättra företagets kreditvärdighet och rating. 

Chapter 1

1. Bygg upp det egna kapitalet

Årsredovisningen ger en indikation på hur företaget mår och om det följer en positiv trend. Ett tips är att återinvestera vinsten i den egna verksamheten. Genom att öka din omsättning år efter år och ha ett bra eget kapital så ökar soliditeten, vilket påvisar att företaget är starkt.

Chapter 1

2. Betala i tid

Var noga med att sköta dina fakturor och skatteinbetalningar, regelbundet och i tid. Att betala sent har en negativ effekt på din rating. Om det sker systematiskt och senare varje månad sänder det en tydlig varningssignal. Negativ information som betalningsanmärkningar och skuldsaldo kan påverka ratingen.

Chapter 1

3. Ha en stark styrelse

Har du rätt personer i din styrelse? Om styrelsemedlemmarna har kopplingar till andra insolventa företag så kommer detta att ha en direkt negativ inverkan på företagets rating. Även förändringar i styrelsen påverkar ratingen.

Chapter 1

4. Anlita en revisor

Det är alltid fördelaktigt att en kompetent revisor ser över företagets årsredovisning. Har den ej tillstyrkts eller att det tillstyrks med kommentarer kan vara negativt. Det är viktigt att vara transparent och dela med sig av den finansiella informationen, då blir ratingen mer exakt.

Chapter 1

5. Håll koll på din rating

Vi rekommenderar att kontinuerligt se över det egna företagets upplysning och rating. Dels för att kontrollera att dina uppgifter stämmer och dela för att se vad andra affärskontakter kan se om dig. Eftersom kreditinformation är en färskvara och informationen uppdateras dagligen är det bra att hålla sig uppdaterad. Ett tips att lägga sitt egna företag på bevakning för att kunna följa uppdateringar och ratingtrend.

Kreditvärdighet
Chapter 1

6. Bevaka dina kunder och leverantörer

Kunder och leverantörer påverkar din rating. Du bör se till att du själv inte ligger ute med betalningar eller riskerar ett avtal som påverkar det egna företagets kassaflöde och förmåga att leverera. Genom att bevaka dina kunder får du viktig information om exempelvis ratingförändringar, konkursbeslut och betalningsanmärkningar. Du ligger steget före och har möjlighet att agera direkt när du får informationen.

Chapter 1

7. Ålder på bolaget

Detta är svårare att påverka, men ålder på företaget kan ha effekt på ratingen. Är bolaget nystartat är risken ofta högre och kreditvärdigheten därmed lägre. Detta beror helt enkelt på att det saknas information. Är ditt företag nystartat, ha tålamod och se till att skicka in ditt första bokslut så snart som möjligt.

Är du nyfiken på ditt företags kreditvärdighet?

Kontrollera genom att få en kostnadsfri kreditupplysning