452 aktiebolag i konkurs under februari

Konkursstatistik över Sveriges aktiebolag | Februari 2022

3 Min
01/03/2022

Under februari registrerades 452 aktiebolag i konkurs. Det är en svag minskning med en procent och innebär fortsatt låga konkursnivåer i Sverige. Byggbranschen står för månadens största konkurser, där tre av företagen hade över 100 miljoner i omsättning.

452 aktiebolag

försattes i konkurs

1 procent nedgång

jämfört med förra året

975 anställda

drabbades av konkurser

- Vi befinner oss fortfarande på stabilt låga nivåer sett till andelen företag som försätts i konkurs. Det är en positiv utveckling som verkar hålla i sig. Samtidigt påverkas vi just nu av en orolig omvärld med risk för högre räntor, ökad inflation och stigande energipriser. Det finns självklart en stor osäkerhet kring hur sanktioner kopplade till den ryska invationen kommer att slå mot vissa svenska företag, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Lägsta konkurssiffran på fyra år

Denna månad var lägsta konkurssiffran i februari på fyra år. Totalt försattes 452 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 455 förra året och 536 året innan det. Antalet anställda som drabbades denna månad var 975. En femtedel av samtliga konkursade företag var yngre än tre år.

- Det vi kan konstatera hittills är att relativt få företag har gått i konkurs under pandemin. Men konsekvenserna på näringslivet är svåra att tyda, speciellt då det nu kommit nya beslut om att förlänga anståndstiden för skatteinbetalningar med ytterligare som längst 36 månader, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Tre större konkurser inom bygg

Denna månad gick tre större företag med över 100 miljoner i omsättning i konkurs - samtliga inom bygg- och entreprenadbranschen. Största konkursen är Dahen Bygg AB (tidigare Henda Bygg AB) med en omsättning på 175 miljoner. Detta följt av Robert Bergs Produktionskonsult AB och Österlens Markteknik, båda med 108 miljoner i omsättning enligt senaste boksluten. Sett till hela listan hittas även många mindre byggbolag bland månadens konkurser.

Stark utveckling i alla storstadsregioner

Stortstadsregionerna fortsätter att gå starkt. I Stockholm minskar konkurserna med 14 procent, Västra Götaland 13 procent och Skåne 7 procent hittills under året.

Populärt att starta nya företag

Det startades 4 327 nya aktiebolag i februari. En fortsatt hög siffra jämfört med perioden innan pandemin. Just nu finns 708 000 verksamma aktiebolag i Sverige.

Det vi kan konstatera hittills är att relativt få företag har gått i konkurs under pandemin. Men konsekvenserna på näringslivet är svåra att tyda, speciellt då det nu kommit nya beslut om att förlänga anstånden för inbetalningar av skatter med ytterligare som längst 36 månader.


Henrik Jacobsson Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe
Chapter 1

Konkurs uppdelat per månad

Chapter 1

10 största konkurser

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Chapter 1

Antal nystartade företag

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Här hittar du månadsvis information om aktuell konkursstatistik i Sverige. Sidan uppdateras första vardagen varje månad och ger information om antal konkurser, konkurser uppdelat på geografi samt månadens största konkurser.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Creditsafe har på månadens topplista exkluderat aktiebolag på grund av misstänkt bedrägeri och missvisande omsättning. Företagen är fortfarande en del av statistiken, men omnämns inte.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du ha statistik på mejl?