Konkursstatistik: 523 aktiebolag i konkurs under maj - men ingen uppgång i sikte

Månadsvis statistik över konkurser

3 Min
01/06/2022
Chapter 1

Inledning

På denna sida hittar du varje månad information gällande konkursstatistik i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på geografi samt månadens största. Vi följer även antalet nya företag.

Summering av konkursläget för maj 2022

Ingen konkursökning

Konkurserna har minskat alla månader under året, trots en turbulent omvärld och ökad inflation.

523 aktiebolag i konkurs

Under maj registrerades 523 aktiebolag i konkurs - en minskning med en procent, men också lägsta siffran på nästan 15 år.

E-handelsbranschen är pressad

E-handel har nästan dubbelt så många konkurser hittills i år jämfört med förra året - 90% ökning under januari till maj. Även åkeribranschen ökade stort under maj.

3 737 nystartade företag

Totalt under perioden januari till maj har 23 537 nya aktiebolag registrerats. Det är en minskning med åtta procent jämfört med förra året, men i linje med 2020.

Chapter 1

Totalt antal konkurser

Klicka på stapeln för att se värdet.

Under maj registrerades 523 aktiebolag i konkurs, vilket innebär en minskning med 1 procent. Medelvärdet för maj är dock 602 konkurser, vilket betyder att månadens siffra är relativt låg. Dessutom lägsta majsiffran på nästan 15 år.

Klicka på stapeln för att se värdet.

Chapter 1

Fler konkurser före sommaren

Innan sommaren brukar många företag kasta in handduken. Den trenden ser vi även nu, men inte alls i närheten av de nivåerna vi sett senaste åren. Trots en orolig omvärld fortsätter konkurserna istället att minska.


Henrik Jacobsson Henrik Jacobsson
VD på Creditsafe
Chapter 1

Vissa branscher har det tuffare

Även om konkurserna i Sverige står relativt oförändrade, finns det branscher som ökar. Under januari till maj i år har konkurserna inom e-handeln ökat med hela 90 procent - det vill säga nästan dubbelt så många konkurser. Åkeribranschen har även börjat vända uppåt. Bara under maj gick 16 åkerier i konkurs, jämfört med åtta samma månad förra året.  

Prishöjningar och allmän osäkerhet får konsumenter att hålla i plånboken. Det är inte heller samma klimat som under pandemin då många satt hemma och konsumerade sina varor. Även transportbranschen fortsätter pressas av höjda bränslepriser i spåren av kriget i Ukraina.


fortsätter Henrik
VD på Creditsafe
Chapter 1

Topp 10 största konkurser

Majoriteten av månadens största konkurser var entreprenadföretag. Största konkursen var Per Jacobsson Byggnads Aktiebolag på Tjörn med 310 miljoner i omsättning, detta följt av Aros Bygg & Förvaltning Aktiebolag i Västerås med 289 miljoner.

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Klicka på stapeln för att se värdet.

Störst minsking finns i Jämtland (41 procent) samt störst ökning i Uppsala (28 prcent). På årsbasis minskar konkurserna i Stockholm med 13 procent, Västra Götaland med 15 procent och Skåne med 10 procent.

Chapter 1

Antal nystartade företag

Klicka på punkterna för att se värdet.

Under januari till maj har 23 537 nya aktiebolag registrerats. Det är en minskning med åtta procent jämfört med förra året, men i linje med antalet nystartade bolag under 2020.

Totalt finns idag 718 000 verksamma aktiebolag i Sverige.

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vanliga frågor om konkurser

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vad betyder företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

Skillnaden på likvidation och konkurs?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du ha statistik skickat till dig? Börja prenumerera redan idag.