Konkurserna ökar i rasande takt – uppgång på 46 procent i oktober

Publicerad 1 november 2022

3 Min
Chapter 1

Summering

För tredje månaden i rad ökar konkurserna kraftigt bland svenska företag. Under oktober gick 655 aktiebolag i konkurs, en ökning med 46 procent jämfört med förra året. Detta är första månaden som samtliga storstadsregioner uppvisar stora ökningar – Stockholm med 75 procent, Västra Götaland med 63 procent och Skåne med 35 procent. Tuffast är läget inom restaurang, padel och detaljhandel.

Ny konkursstatistik från Creditsafe visar att 655 aktiebolag registrerades i konkurs under oktober, förra året var samma siffra 450. Det betyder att konkurserna ökade med 46 procent denna månad. Det är tredje månaden i rad som konkurserna går uppåt och dessutom näst högsta oktobersiffran någonsin.

- Det är stora ökningar i hela landet och framför allt i storstäderna. Samtidigt är det förmodligen bara toppen av isberget som vi ser nu och fler konkurser är att vänta. Det är definitivt hög tid att se över sin kreditpolicy och börja arbeta betydligt närmare sina kunder och leverantörer för att undvika att själv få problem, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Hårt drabbade branscher är restaurang, padel och detaljhandelsbranschen. Enbart inom restaurang ökade konkurserna med 106 procent denna månad – 74 konkurser jämfört med 36 i fjol. Hittills i år har 424 restauranger gått i graven, jämfört med 375 förra året. Även det en ökning på 13 procent.

Månadens största konkurs återfinns inom detaljhandeln och är klädkedjan Indiska med en 370 miljoner i omsättning och 154 anställda. Bolaget grundades redan 1908, men fick stora betalningssvårigheter till följd av skulder som byggdes upp under pandemin. Konkursen kom efter att Skatteverket nekat rekonstruktion.

Ett län som sticker ut denna månad är Örebro med en ökning på 127 procent. En av anledningarna är de många padelföretagen som drabbats av en konkursvåg, där flera av företagen till stor del ägs av We Are Padel (WAP) med säte i Örebro.

- Det är en kombination av överetablering, minskad efterfrågan från konsumenter och lönsamhetsproblem som nu leder till att många padelanläggningar läggs ner eller försätts i konkurs. Vi kommer med stor sannolikhet att se fler företag inom padelbranschen i konkurs den kommande tiden, kommentarer Henrik.

Totalt försattes 15 padelföretag i konkurs denna månad tillsammans med en mängd stängda anläggningar. Koncernen WAP Holding Örebro AB är även under pågående rekonstruktion.

På årsbasis är det fortfarande e-handelsbranschen som är värst drabbat med 53 procents ökning, från 95 konkurser förra året till hela 145 under samma period i år.

- Webbutikerna kämpar mot både minskad köpkraft och konkurrens från fysiska butiker. Det återstår att se hur julhandeln kommer påverkar försäljningen, säger Henrik.

I Stockholms län gick totalt 198 företag i konkurs denna månad jämfört med 113 förra året, i Västra Götaland är motsvarande siffra 93 jämfört med 57 och i Skåne 100 konkurser jämfört med 74.

Antalet nystartade aktiebolag landade på 3 985 i oktober, en minskning med 30 procent jämfört med förra året. Just nu finns ca 730 000 aktiebolag i Sverige.

Chapter 1

Konkurser under oktober

Chapter 1

10 största konkurserna

Chapter 1

Konkurser uppdelat per län

Chapter 1

Nystartade aktiebolag

Chapter 1

Om Creditsafes konkursstatistik

Varje månad uppdateras denna sida med aktuell konkursstatistik för aktiebolag i Sverige. Statistiken uppdateras första vardagen i månaden och ger bland annat information om antal konkurser, konkurser uppdelat på län samt månadens största. Vi redovisar även nystartade företag.

Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Även sent registrerade konkurser inkluderas varje månad.

Vanliga frågor och svar om konkurser

Vad innebär konkurs?

Konkurs innebär att ett aktiebolag avvecklas genom att företagets samtliga tillgångar används för att betala av skulderAktiebolaget upphör därmed att existera.

Vem kan ansöka om konkurs?
  • Aktiebolaget (genom firmatecknaren)

  • En borgenär (någon som aktiebolaget är skyldig pengar)

Ansökan skickas till tingsrätten som i sin tur tar upp frågan om konkurs. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare.

 

Vad innebär företrädaransvar?

Företrädarna för aktiebolaget kan bli personligt ansvariga för att betala skatter och avgifter - detta kallas företrädaransvar. Företrädare är oftast en person som sitter i styrelsen, men även en annan person som har ett bestämmande inflytande i aktiebolaget kan vara företrädare. 

En företrädare kan bli personligt ansvarig för skulderna om personen har handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. Exempelvis inte ansökt om konkurs i god tid.

Man anses inte har varit uppsåtligt eller grovt oaktsam om man i tid har vidtagit vad som krävs för att få till stånd en samlad avveckling av skulderna med hänsyn till samtliga borgenärers intressen. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs. 

 

Likvidation eller konkurs, skillnaden?

En likvidation handlar om avveckling. Vid en likvidation upplöses aktiebolaget efter att bolagets skulder betalats – och om det föreligger ett överskott fördelas det mellan aktieägarna. Ett bolag som har gått i likvidation, men sedan inte har möjlighet betala sina skulder, kan försättas i konkurs.

Chapter 1

Presskontakt

Henrik Jacobsson

Henrik Jacobsson, CEO

[email protected] · 070-560 29 82

Sandra Andersson

Sandra Andersson, Marketing Manager

[email protected] · 070-030 36 37

Konkursstatistik via e-post varje månad

Varje månad publicerar vi aktuell statistik över konkursläget i Sverige. Vill du få statistiken till din inkorg?